perjantaina, helmikuuta 24, 2023

Kuntatalous kiristyy

Kuntatalous on viime vuonna ja todennäköisesti myös tänä vuonna aika hyvässä tilassa. Seuraavat vuodet lienevät tiukempia.


Ensinnäkin maailman talouskehitykseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joista ehkä merkittävin on Euroopassa edelleen jatkuva sota. Energiakriisikään ei vielä ole ohi, vaan ensi talvi saattaa tuoda uusia haasteita. Inflaatio on voimakasta ja korot ovat nousseet.


Valtiontalous on kroonisesti alijäämäinen. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen tehtävänä on talouden tasapainotus. Se ei voi olla vaikuttamatta kuntien toimintaan ja kuntien rahoituspohjaan.


Vuoden alussa aloittaneet hyvinvointialueet eivät nähtävästi pysty toimimaan niille osoitetulla rahoituksella. Sosiaali- ja terveyspalveluihin myöskin kertyi koronavuosina hoitovelkaa, jota joudutaan kuromaan umpeen. Palkankorotukset ja palkkojen harmonisointi aiheuttavat hyvinvointialueille merkittäviä lisäkustannuksia. Hyvinvointialueiden valtionosuuksia joudutaan valtiontalouden tilasta huolimatta lisäämään. Tämä vaikuttaa ratkaisuihin julkisen talouden muilla lohkoilla, varmaan myöskin kuntataloudessa.

perjantaina, helmikuuta 17, 2023

E-kirjasto

Kuntien yhteistä -ekirjastoa valmistelee e-kirjastohanke. Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön projektirahoituksella, ja sitä vetää Helsiningin kaupunginkirjasto.


Kyseessä on yhden luukun e-kirjasto. Se tarkoittaa, että yhden verkkosivun tai mobiiiliaplikaation kautta on käytettävissä monipuolinen kirjastokokoelma. Hankkeessa luvataan helppokäyttöisyyttä ja tasa-arvoisuutta.


Kirjastojen(kin) toimintaympäristö muuttuu koko ajan mm. digitalisaation sekä kirjamarkkinan ja tekijänoikeuslainsäädännön muutosten myötä. Tähän liittyvä työ vaatii erityistä osaamista ja asiantuntijaosaamisen keskittämistä.


Tällä hetkellä -kirjastokokoelmia on Suomessa yli 30, ja niiden laajuus vaihtelee runsaasti. Käyttäjien ja kirjastojen työntekijöiden näkökulmasta järjestelmä on sekava, sillä eri aineistotyypit sijaitsevat erilaisilla teknisillä alustoilla. Käyttäjän täytyy siirtyä palvelusta toiseen sen mukaan, haluaako hän päästä käsiksi kotimaiseen vai ulkomaiseen e- tai äänikirjaan tai kotimaiseen tai ulkomaiseen aikakauslehteen. Tähän halutaan muutos.


Jatkossa e-kirjastopalvelut on tarkoitus tuottaa valtakunnallisena yhteistyönä, jolloin toiminta on kustannustehokkaampaa, ja lainattavasta kokoelmasta saadaan laajempi ja monipuolisempi. Uuuden, tässä kuvatun e-kirjaston on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 alussa.

perjantaina, helmikuuta 10, 2023

Valmiussuunnitelmat

Kunnan tehtävänä on tuottaa peruspalveluja ja hyvinvoinnin edellytyksiä kaikissa olosuhteissa. Myös kriisien, onnettomuuksien ja poikkeusolojen aikana. Tätä tarkoitusta varten riskejä kartoitetaan ja valmiussuunnitelmia laaditaan. Niin me kuin monet muutkin kunnat parhaillaan päivitämme näitä suunnitelmia.


Pari vuotta elimme pandemian aikaa. Toimimme pariin otteeseen jopa valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. On tärkeää käydä läpi noiden aikojen kokemuksia. Mitä opimme, minkä tekisimme nyt toisin?


On oikeastaan hämmentävää, että Suomessa käydään kovin vähän keskustelua aiheesta.  Kansalaisten oikeuksia rajoitettiin voimakkaasti ja pitkäaikaisesti. Rajoituksille oli tarvetta, mutta niillä oli myös paljon haitallisia vaikutuksia. Olivatko ne oikein mitoitettuja ja oikea-aikaisia? Toimiko viranomaisten yhteistyö? Olivatko prosessit jouhevia? En kaipaa syyllisten etsimistä, päätökset tehtiin paineen alla ja usein nopealla aikataululla. Mutta ehkä juuri siksi, vastaisen varalle, olisi hyvä ottaa kokemuksista opiksi.

torstaina, helmikuuta 02, 2023

Kauppakamari

Maanantain kunnanhallitus päätti Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäseneksi liittymisestä. Kauppakamari   on  yritysten  puolestapuhuja,   joka  tekee  aktiivista  vaikuttamistyötä  alueen  yritysten  ja  elinkeinoelämän  puolesta. Etelä-Pohjanmaan kauppakamariin  kuuluu yli   650  jäsentä,   jotka  edustavat   kattavasti   alueen elinkeinoelämää.  Laajaan jäsenverkostoon  kuuluu  alueen yritysten  lisäksi yhteisöjä, oppilaitoksia sekä kaupunki- ja kuntaorganisaatioita.

Kauppakamari tarjoaa jäsenilleen koulutuksia osaamisen kehittämiseen, tapahtumia verkostoitumiseen, neuvontaa laki- ja talousasioissa sekä palveluita kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen.

Kauppakamari neuvoo yritysten kansainvälistymisessä, hallitustyössä, lakiasioissa, markkinoinnissa ja yrityksen tietoturvassa. Kaikki neuvontapalvelut ovat luottamuksellisia.

Kauppakamari järjestää vuosittain kymmeniä koulutuksia mm. taloushallinnosta, johtamisesta, esimiestyöstä, myynnistä, markkinoinnista, kansainvälistymisestä ja yritysten hallitustyöstä. Koulutukset ovat avoimia kaikille aiheista kiinnostuneille.   Kauppakamarin  jäsenet   saavat   koulutuspalvelut   jäsenetuhintaan.

Verkostoitumispalvelut luovat yritysten avainhenkilöille mahdollisuuden tutustua alueen yritysten ja elinkeinoelämän keskeisiin henkilöihin ja luomaan ammatillisia verkostoja, jotka auttavat oman yrityksen kehittymistä.

Kunnalle jäsenyys maksaa 0,34 euroa/asukas vuodessa. Pidän kauppakamarin toimintaa tärkeänä ja kannatettavana. Kunnan ja kauppakamarin intressit ovat koko lailla yhdensuuntaiset yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä. Teuvan kunta jättäytyi kauppakamarin jäsenyydestä muutama vuosi sitten säästösyistä.