tiistaina, kesäkuuta 27, 2006

Lämmintä kesää!

Jussit tuli sitten juhlittua. Suomi alkaa hiljentyä kesän viettoon. Myös kunnantalo on tänä vuonna pari viikkoa suljettuna, 3. - 14.7. Mm. sosiaalitoimistossa päivystys kuitenkin pelaa, samoin myös asunto- ja tonttiasioita voi hoitaa sulkemisaikanakin. Tarkemmat tiedot päivystyksistä tämän viikon Tejukassa ja kunnan nettisivuilla.

Kunnantalon sulkemisella kahdeksi viikoksi tavoitellaan sitä, että lomia voidaan keskittää. Heinäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona sekä parina viikkona sen molemmin puolin tulee suurin osa kunnantalon väen lomista pidettyä. Näin olemme lomien takia vajaatehoisia vähemmän aikaa.

Toivon kaikille oikein hyvää, lämmintä ja virkistävää kesää! Palaan kunnalliselämän kummallisuuksien kommentointiin elokuussa.

torstaina, kesäkuuta 15, 2006

Jatkoaika

Jälleen kerran meni äänestys tiukaksi kouluverkkoasiassa. Nimittäin tiistai-iltana kunnanhallituksessa. Äänet menivät tasan 4 - 4. Puheenjohtajan kanta ratkaisee tasatuloksen sattuessa. Niinpä hallituksen päätökseksi tuli, että tässä vaiheessa kunnanhallitus ei tee valtuustolle esitystä muutoksista nykyiseen kouluverkkoon. Näin ollen myös Horon koulu jatkaa ainakin ensi lukuvuoden.

Hallituksen päätöksen mukaan lokakuun loppuun mennessä tulee laatia perhepoliittinen strategia. Tarkoituksena on huomioida tähänastisia selvityksiä paremmin koulutoimen yhteys muiden perheiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseen. Näitä ovat ainakin esiopetus ja päivähoito, mutta varmaankin myös vanhusten avopalvelut.

Kunnanhallitus nimittänee lähiaikoina työryhmän valmistelemaan näitä uusia selvityksiä. Näkisin, että nyt on erityisen tärkeää, että perustettava työryhmä ottaa samaan pöytään vakavaan keskusteluun seuraavat neljä tahoa: kylätoimikunta, koulutoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä tekninen toimi. Käydään perusteellisesti läpi sektoreitten välisen yhteistyön mahdollisuudet. Tämä koskee kaikkia kyliä, mutta aivan avainasemassa tässä on Horon ja Norin kylien tilanne. Molemmat kylät ovat monella mittarilla elinvoimaisia, niissä on runsaasti yritystoimintaa ja työpaikkoja. Toisaalta näiden kylien oppilasmäärät ovat laskeneet aika pieniksi, ja kylät sijaitsevat vähän kauempana kuntakeskuksesta. Jatkoaika tulee käyttää vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseen.

tiistaina, kesäkuuta 13, 2006

www

Olemme täydentämässä ja uusimassa kunnan www-sivuja. Anna palautetta nykyisistä! Oikeastaan mielessäni on kaksi kysymystä:

1) Mistä asioista kaipaisit kunnan sivuille lisätietoja? Mitä sieltä etsit, mutta et löydä?
2) Minkä toiminnon sivusto on mielestäsi paras?

Toki muutakin palautetta saa antaa, kaikki asiallinen palaute on tervetullutta! Meillä ei ole isoja resursseja sivustojen laatimiseen ja ylläpitoon, mutta uskon, että monin kohdin voimme parantaa sivujen palvelevuutta pienin lisäyksin.

Hankehumppaa

Jorma Havula kirjoitteli kolumnissaan maanantain Ilkassa Suupohjan näkymistä. Esiin jutussa nousi mm. Kauhajoen tyytymättömyys projektien tuloksiin. Tähän aiheeseenhan lehtitietojen mukaan otti taannoin kantaa myöskin Kauhajoen kaupungin tarkastuslautakunta. Kyse ei ole kuitenkaan yksin Kauhajoen murheesta. Projektien tuloksien perään on käsittääkseni kyselty jo pitkään ainakin Teuvalla ja Jurvassa. On myönteistä, että asia on nostettu pöydälle nyt myös Kauhajoella.

Aluekehittäminen tehdään nykyisin käytännössä EU-osarahoitteisten hankkeiden kautta. Suupohja on monelta osin toiminut tässä kehittämistyössä aivan valtakunnan tason eturintamassa. Aluekeskusohjelman Verkostopilotilla, Leader-ohjelmalla ja monilla hyvillä hankkeilla seudulle on saatu huomattavia summia rahaa kehittämistyöhön. Näkyviä tuloksia on syntynyt: Logistia, FoodPark, Nikkarikeskus, TEAK:in hankkeet. Myös työpaikkoja on syntynyt.

Uuden EU-ohjelmakauden alkaessa on kuitenkin syytä miettiä hankkeiden vaikuttavuutta. Mitkä ovat ne hankkeet, joilla parhaiten hankitaan työtä ja toimeentuloa seudulle? Mitä hankkeita alueen yritykset ovat valmiit hyödyntämään? Mitkä hankkeet aidosti nousevat yritysten tarpeista kehittää toimintaansa, ja mitkä hankkeet puolestaan perustuvat toissijaisille intresseille? Mielestäni hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tässä kuntien kesken tuskin syntyy isoja eturistiriitoja.

Hankkeiden kokonaismäärä tulee uudella ohjelmakaudella varmuudella vähenemään. Niinpä on entistä tärkeämpää miettiä tarkkaan, mihin projekteihin euronsa sijoittaa. Tässä asiassa tulee kuulla herkällä korvalla yrityskentän mielipidettä.