torstaina, kesäkuuta 15, 2006

Jatkoaika

Jälleen kerran meni äänestys tiukaksi kouluverkkoasiassa. Nimittäin tiistai-iltana kunnanhallituksessa. Äänet menivät tasan 4 - 4. Puheenjohtajan kanta ratkaisee tasatuloksen sattuessa. Niinpä hallituksen päätökseksi tuli, että tässä vaiheessa kunnanhallitus ei tee valtuustolle esitystä muutoksista nykyiseen kouluverkkoon. Näin ollen myös Horon koulu jatkaa ainakin ensi lukuvuoden.

Hallituksen päätöksen mukaan lokakuun loppuun mennessä tulee laatia perhepoliittinen strategia. Tarkoituksena on huomioida tähänastisia selvityksiä paremmin koulutoimen yhteys muiden perheiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseen. Näitä ovat ainakin esiopetus ja päivähoito, mutta varmaankin myös vanhusten avopalvelut.

Kunnanhallitus nimittänee lähiaikoina työryhmän valmistelemaan näitä uusia selvityksiä. Näkisin, että nyt on erityisen tärkeää, että perustettava työryhmä ottaa samaan pöytään vakavaan keskusteluun seuraavat neljä tahoa: kylätoimikunta, koulutoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä tekninen toimi. Käydään perusteellisesti läpi sektoreitten välisen yhteistyön mahdollisuudet. Tämä koskee kaikkia kyliä, mutta aivan avainasemassa tässä on Horon ja Norin kylien tilanne. Molemmat kylät ovat monella mittarilla elinvoimaisia, niissä on runsaasti yritystoimintaa ja työpaikkoja. Toisaalta näiden kylien oppilasmäärät ovat laskeneet aika pieniksi, ja kylät sijaitsevat vähän kauempana kuntakeskuksesta. Jatkoaika tulee käyttää vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseen.

20 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jatkoaikaa?

Tiistai-illan kunnanhallituksen kokous osoitti mielestäni erinomaisen hyvin teuvalaisen kunnallispolitiikan umpikujan. Kun olisi pitänyt ryhtyä tekemään ratkaisuja, katosi kyky tehdä niitä. Näin kävi myös kylmäaseman ja Äystön tonttihankinnan kohdalla kuluneen kevään aikana. Onko syynä tähän tulevien vaalien pelko, vai se, että totuutta saneerausten tarpeesta ei uskalleta kertoa, eikä tehdä niistä tarpeellisia johtopäätöksiä.
Kouluverkkoasioissa työryhmä teki valtavan määrän työtä, ja viranhaltijoiden laskelmat osoittivat, että kustannuksia säästäviä ratkaisuja olisi tehtävä. Tarjottu vaihtoehto olisi taannut opetuksellisesti vahvan peruskoulun aina 2010-luvun puoliväliin saakka.
Keskustan ajatus uusien työryhmien perustamisesta on vain vaikeuksien siirtämistä. Lokakuun loppuun mennessä pitäisi olla valmiina uusi kuvio vain neljässä kuukaudessa (kesälomat poislukien). Veikkaanpa, että silloin tarvitaan uusi aikalisä. Vaaleja tulee nimittäin aina uusia. Vanha valtionhallinnon tapahan on ollut, että kun päätöksiä ei uskalleta tehdä, perustetaan uusi työryhmä, ja asia saadaan haudattua pitkälle tulevaisuuteen.

JP Kangas
Kunnanvaltuuston 1. vpj

Anonyymi kirjoitti...

Perhepoliittisen ohjelman, ja voisiko sitä laajentaa perhe-, lapsi- ja nuorisopoliittiseksi ohjelmaksi,laatiminen kuntaamme on erittäin hyvä ajatus. Kuitenkin tuo selvitys, mitä nyt ehdotetaan laadittavaksi perhepoliitisen strategian nimellä, ei oikein ole sitä, mitä ehkä yleisesti perhepoliittisella strategialla tarkoitetaan. Joku muu nimi sopisi paremmin (selvitys perheiden palveluista kunnassa???), ja kun selvitystä tehdään, niin tehdään se niin että se on hyödynnettävissä myös sitä strategiaa laadittaessa.

Perhepoliittista strategiaa ei ihan neljässä kuukaudessa tehdä, kun ottaa huomioon senkin, että kesälomat ovat vasta alkamassa. Mikäli perhepoliittinen strategia tehdään hyvin ja perusteellisesti, se vaatii aikaa, ja kunnollista perehtymistä. Neljässä kuukaudessa raapaistaan vain pintaa. Perhepoliittisen strategian laatimiseen tulisi ottaa mukaan kaikki ne tahot, jotka toimivat yhteistyössä perheiden kanssa, sosiaali- ja terv.toimi(neuvola, kotipalvelu, päivähoito, jne), koulutoimi, tekninen toimi (rakennettu ympäristö, asuntoalueet, tiet, jne) vapaa-ajantoimi (mm.iltapäivätoiminta), srk (lapsi- ja nuorisotyö), vapaaehtoisjärjestöt (MLL, urheilujärjestöt, jne). Ja varmaan on muitakin tahoja joita ei tässä tule mieleen.
Ja ajatuksia strategiaan voisi kysyä myös niiltä tahoilta, joita asia koskee, eli perheiltä, lapsilta ja nuorilta itseltään.

Tällaisin ajatuksin
perhepoliittisesta strategiasta

Leena Kittilä
päivähoidon ohjaaja

Anonyymi kirjoitti...

Miksi pitää säästää kaikista nuorimpien kouluissa?
Minkälaiset säästöt tulisi jos lopetettaisiin lukio? Joutuuhan ammattikouluun menevätkin lähteä toisella paikkakunnalla sijaitsevaan kouluun, niin yhtä hyvin lukiolaiset voi tehdä niin.

Annetaan pienten lasten käydä koulua lähellä omaa kotia ja jo varttuneempien ja kypsyneempien kulkea kouluun linja-autolla.

Anonyymi kirjoitti...

Olen JP Kankaan kanssa ollut monista asioista samaa mieltä, mutta nyt Kangas tekee omalta osaltaan myös VAIN politiikkaa. Eli oma lehmä ojas, koska hän on opettajana keskustan koulussa ja asuu Äystöllä ja molemmat ko. koulut esitetyssä vaihtoehdossa säilyisi. Tottakai vaihtoehto olisi ollut hänelle mieluinen.

Hyviä ja kannatettavia ajatuksia Leena Kittilältä, voisiko neuvola, kotipalvelu, vanhusten hoitokoti, päivähoito tms. kunnan kustantamia palveluita liittää joihinkin koulukiinteistöihin. Tiettyjen palvelujen keskittäminen yhteen paikkaan on kuitenkin taloudellisesti järkevää. Mutta joissakin kylissä saattaisi esim. vanhusten palvelukoti menestyä koulun yhteydessä (sama keittiö/keittäjä koulun kanssa ym.)
Kouluratkaisua lähdettiin kuitenkin alunperin hakemaan nimenomaan säästöjen kautta, vaikka loppumetreillä sitä yritettiin vähätellä.
Että näitä säästöjä saataisiin aikaan mahdollisimman pian, niin annan kymmenen pistettä kunnanjohtaja Nummelan ajatukselle siitä, että työryhmää laajennetaan hänen esittämällään tavalla. Ja otetaan työryhmää perustettaessa huomioon myös tasapuolisuus. Jos päätetään ala-aste ikäisten asioista, täytyy työryhmässä suurinmalla osalla jäsenistä myös olla niitä. Tällöin on kokemusta ja todellista näkökantaa asiaan. Kevään työryhmässähän suurimmalla osalla ei ala-aste ikäisiä ollut, niin kuinka tällainen ryhmä voi tehdä heidän osaltaan parhaan ratkaisun? Työryhmän 12 jäsenestä kahdeksan oli Komsista, kirkonkylästä ja Kangas töissä ylä-asteella, joten ei ole mikään ihme, että esitys oli sellainen kuin oli.
Mutta että nyt saisi mahd. pian aikaan sellaisen esityksen, jolla tulisi taloudellista säästöä ja joka menisi valtuustossa läpi, niin työryhmässä pitäisi olla ne tahot, joilla on koulun säilymisen kannalta todellista merkitystä. Jokaiselta Kittilän ehdottamalta ryhmältä / palvelujen tuottajalta voisi kysyä, onko heillä jotain toimintaa / palveluja ehkä järjestettäväksi kyläkouluille. Siinä kyselyssä ei kauaa mene. Uskon, että suurimmalla osalla ei ole, joten Nummelan ehdottama laajuus voisi olla paras tarkastella koulujen säilyttämistä. Erikseen sitten voisi perustaa perhe-, lapsi- ja nuorisopoliittisen työryhmän miettimään yleensä palvelujen järjestämistä ja esim. henkisen hyvinvoinnin lisäämistä kunnassa.
Näin taloudellinen päätöksen teko kouluasioissa saataisiin nopeammin aikaan.

tv. T-Bower

Anonyymi kirjoitti...

Kyläkouluille on esitetty kaikenlaisia lisähommia. Ilman muuta. Kylän vanhukset tulee siirtää kouluille ja Horossa suoraan ekalle luokalle, johan siellä sylivauvatkin on eskarilla. Kylien asunnottomat alkoholistit myös kyläkouluille, siitä hyötyvät lapsetkin, kun retkikassa kasvaa pullopalautuksilla.

Kyläkouluille on esitetty pienimuotoista yritystoimintaakin. Loistava ajatus. Ei muutama mukula voimistelusalia tarvitse, palloa voi pompotella yksin eteisessäkin. Liikuntasalit voi vuokrata kylän omalle rakkaalle yrittäjälle varastoksi. Kyllä ne mukulat osaa välitunnilla rekkoja väistellä. Ei muutama ylensyötetty mukula pallokenttääkään tarvitse, kun ei ne jaksa edes portailta tienpäähän kävellä. Kyläkoulujen kentät ruismaiksi ja sillä siisti.

Äitiys-, ehkäisy- ja perheneuvolat myös kyläkouluille ja huumeruiskujen vaihtopöntöt eteiseen. Kun Rivakka, Tuisku, Tempo, kirkko, homot, maamiesseura, veteraaniopettajat, SAK, OTK ja Sinä vielä pääsette tätä soppaa hämmentämään, niin kyllä siinä Uno Cygneauksen naama venähtää.

Olavi1

Anonyymi kirjoitti...

Kouluverkkoratkaisu on tehtävä

Kunnanhallitus sitten valtavasta
esityöstä huolimatta päätti olla tekemättä kouluverkkoratkaisua. Nyt sitten perustetaan työryhmä, joka kokoaa perhepoliittisen ohjelman. Nyt olisi ollut aika tehdä päätös. Viisi vuotta sitten
kylät pyysivät armonaikaa ja ky-
lissä luvattiin lisää oppilaita ja
muutenkin toimintaa kyliin. Nyt on
sitten tilanne se, että Horossa on ensi lukuvuonna oppilaita 15 ja seuraavana vuonna 14 ja Norissa ensi vuonna 16. Nyt on aika tehdä
päätökseet. Jos työryhmänesityk-
sellä on tarkoitus välttyä koulu-
verkkoratkaisusta niin silloin
päätös on huono. Toivotaan, että
tuumaustauko antaa mahdollisuuden
vielä paremmin perustella kylille
tehtävät ratkaisut. Kauppilan ja
Riipin kylien on syytä tosissaan
päästä sopimukseen ja yhditää
koulut vahvaksi kolmiopettajaisek-
seksi kouluksi. Oli huono juttu yhteistyötä ajatellen, että keskusta ilmoitti vasta kuulemistilaisuuden lopussa asian
pöydällepanosta. Olisi ollut pai-
kallaan ilmoittaa muille valtuusto-
ryhmille asiasta.
On vielä muistettava ,että vuoteen
2011 mennessä vähenee peruskoulun
oppilasmäärä 115 oppilaalla, joka tekee kumuloituna 1,8-1,9 miljoonan
euron vähentymistä valtionosuus-
perusteista.
Yrjö Nevanperä kok.ryhmän pj.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä hän, joka selvitti, että kouluverkkotyöryhmässä on 8 Komsista.
Tosi tasapuolista kohtelua muita sivukyliä kohtaan!!
Ja närkästys on melkoisen suuri, jos joku edes vain vihjaa jotain Komsin koulun suhteen...
Tietty kaikki omiansa puolustavat, mutta eikö riittäisi, että Komsistakin olisi vain yksi henkilö työryhmässä!?

Anonyymi kirjoitti...

Tuleva kouluverkkopäätös on täysin poliittinen ja perustelut:


- valittu vaihtoehto ei tuo suurinta säästöä.

-komsin koulua pidetään keinotekoisesti (Syreenin oppilailla) 3-opettajaisena.

- Keskustan alueella olevilla on kaksi lähikoulua.

-Syreenin koulu voitaisiin yhtähyvin lopettaa ja

Anonyymi kirjoitti...

Toisenlainen mahdollisuus:
Ala-aste ikäisille viihtyisät ja rauhalliset kouluolosuhteet ja oppilaiden siirto Syreenistä Kauppilaan, Komsiin ja Riippiin. Syreeni sitten remontoidaan (ajatellen tätä lisääntyvää eläkeläisten ikäpolvea) harraste- ja mielenvirkistystoimintaan ehkäisemään samalla laitostumista ja sairauskulujen kasvamista. Kansalaisopistonkin erinäisiin harrastepiireihin varmaan on lisäämistarvetta ja eiköhän näihinkin jotain valtion tukea olisi saatavissa.

Lähdetään nyt uusin ajatuksin liikkeelle ja mietitään perin juurin, esim. mitä seuraamuksia tulee olemaan jos sivukyliltä otetaan vielä kyläkoulutkin pois.

Toisenlaisia ajatuksia ...

Anonyymi kirjoitti...

Surkuhupaista kepulta,eikö Aulis tule muuten valittua Arkaarianmäelle,kuin oman kunnan lasten kustannuksella,hyi hävetkää...

Anonyymi kirjoitti...

Selvennys kirjoittajalle "Hyvä hän..."

Yritin kirjoittaa, että koulutyöryhmän 12 jäsenestä 2 kpl on Komsista ja 5 kpl kirkonkylästä ja tämä kahdeksas on J-P Kangas. Eli yhteensä kahdeksan on noilta alueilta. J-P Kangas edustaa Äystöä, mutta yläasteen opettajana myös keskustan koulut ovat "sydäntä lähellä". Anteeksi epäselvästä lauseesta ensimmäisessä kirjoituksessa.

tv. T-Bower

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä, Olavi 1. olet just oikeassa.

Anonyymi kirjoitti...

mikä on se joka päättää, ettei tehdä päätöksiä? Vastaus: Teuvan kunnanhallitus!
Karijokisetkin sentään pystyy siihen.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä se nyt on vain niin, että kumma kun Komsia ei kukaan uskalla laittaa lakkautusuhan alle.
Komsista on ilmeisesti eniten valtuutettuja, niin ei kunnanhallitus uskalla ehdottaa moista.
Tekopyhää touhua!
Jos ajatellaan järjellä, niin miksi Komsi saisi jäädä Syreenin lisäksi lähelle keskustaa...

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisikö nyt päättäjien ottaa vielä järki käteen tässä kouluverkkoasiassa, ja miettiä,olisiko paikallaan laittaa myös Komsin koulun ovet säppiin. Silloin Teuvalla olisi kantatien varressa molemmissa päissä pitäjää koulu ja keskellä yksi.
Tämä ratkaisu olisi myös jotenkin helpompi niellä jos kerran kouluja lakkautetaan.

Anonyymi kirjoitti...

Jalasjärven talous on myös miinuksella, vaikka toisin esitettiin kuulemistilaisuudessa. Koulujen yhdistämisestä ei tullut säästöjä vaikka aikaa on kulunut.....Lisäksi lehtitietojen mukaan eritysopettajien määrä lisääntyi jalasjärvellä 2--> 10 eli 8 x 50 000 - 60 000 € palkkakuluina.Samaisessa tilaisuudessa mainostettiin myös Isojoen hyvyyttä, mutta niin vain nekin hakevat valtiolta harkinnanvaraista tukea ja yksi perustelu oli KOULUVERKON SUPISTAMISESTA AIHEUTUNEET KULUT !!

MOT

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys!
Tulisiko semmoisesta ratkaisusta mitään säästöä jos sivukylien koulut säilyisivät esim. neljänteen luokkaan asti. Itse olen keskikouluun neljänneltä luokalta mennyt, enkä asiaa pahana pitänyt. Päinvastoin.

Anonyymi kirjoitti...

Lapset vai vanhukset?
Tässä kunnassa lapset ja vanhukset ovat joutuneet vastatusten vaikka sitä ei kukaan tiettävästi ole vielä ääneen sanonutkaan. Kaikki koulut halutaan säilyttää vaikka menot lasta kohti ovat valtakunnallisesti katsottuna huikeat. Samaan aikaan sosiaali- ja terveystoimelta vaaditaan jatkuvasti leikkauksia, vuodeosasto repeää kohta liitoksistaan ja henkilökunnan sairaslomat ovat kasvaneet. Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään monin paikoin liian pienellä henkilökuntamäärällä töitä, mutta silti pitäisi säästää vielä sijaismäärärahoissakin. Jos kaikki koulut säilytetään kovalla rahalla, niin mistä saadaan rahat sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin ja eritoten vanhustenhoitoon? Kun jonnekin annetaan (liian paljon), niin se on jostain muualta pois. Ei vanhuksia eikä myöskään vanhainkotia tai palvelukotia voida siirtää mihinkään kyläkouluun vain sen takia, että koulu säilyisi! Vanhustenhoito vaatii asialliset tilat eikä yksi kyläkoulun keittäjä siinä paljon auta...Alkuaankaan en uskonut, että tässä kyläkouluasiassa tulisi mitään kunnollista ratkaisua, kun poliitikot pelkäävät seuraavia vaaleja, miten niissä sitten käy...

Anonyymi kirjoitti...

"Lapset vai vanhukset?" - otsikolla kirjoittanut kirjoitti asiaa! Meidän valtuutettujen on tehtävä valintoja siitä mihin rahaa käytetään. Kyläkoulujen lopettaminen ei lopeta lasten koulutusta, -- sosiaali- ja terveystoimesta pitää yrittää löytää säästöja joka vuosi... Toivottavasti valtuustosta löytyy järki asioiden hoitamisen

t. Mikko Koskela

Anonyymi kirjoitti...

Komsin koulun jäämistä Syreenin koulun rinnalle keskusta-alueelle puoltaa mm. se, että vanhemmat voisivat tarvittaessa valita lapselleen pienemmän koulun. On paljon lapsia, jotka tarvitsevat pientä ryhmää pärjätäkseen ilman että ovat erityisluokalle siirrettäviä. Kuljetukset sujuisivat melkein samalla heitolla ja vanhemmilla olisi mahdollisuus valita ja punnita, sitä vanhemmat tarvitsevat. Vaihtoehtoja omien lasten hyväksi.