torstaina, marraskuuta 26, 2009

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä järjesti eilen hyvin mielenkiintoisen seminaarin, jossa yritettiin kurkistaa seudun tulevaisuuteen. Alustajat maalasivat vielä aika synkkiä sävyjä, ainakin alkava talvi näyttäisi elinkeinoelämässä olevan hyvin haasteellinen ja vaikea.

Omaan mieleeni jäi pyörimään ajatus yksityisten hyvinvointipalvelujen kehittämisestä. Ja niissä vielä päällimmäisenä se, miten hoivapalvelut tulevaisuudessa tällä seudulla järjestetään. SEK toimii koko ajan aktiivisesti hoivapalveluyrittäjyyden edistämiseksi. Keskeistä näiden palvelujen kehittymisessä on kuitenkin se, miten kunnat ja liikelaitoskuntayhtymä asiaan tosi paikan tullen suhtautuvat.

Suomessa hoivapalvelujen kehittymistä on hidastanut se, että kunnat ovat halunneet tiukasti pitää omasta tuotannostaan kiinni. Palveluja ei ole haluttu ostaa, vaan ne on haluttu tuottaa itse. Kun kysyntää ei ole ollut, ei paikallinen yritystoiminta ole alalla päässyt kehittymään. Viime aikoina muutosta on jonkin verran tapahtunut. Kun kunnat eivät enää pysty kaikkea palvelua omin voimin tuottamaan, isot ketjut valtaavat markkinat.

Jotakin olisi vielä tehtävissä. Suupohjan seudun kuntien yhdessä SEK:n ja liikelaitoskuntayhtymän kanssa tulisi pikaisesti laatia ohjelma hoivayrittäjyyden edistämiseksi. Siinä tulisi määritellä toimenpiteet, jolla toimialaa kehitetään, missä määrin kunnat ovat valmiita yksityisiä palveluja ostamaan sekä miten rakennetaan toimivat kumppanuusmallit. Minun mielestäni voisimme lähteä esimerkiksi siitä, että valtaosa lisääntyvästä palvelutarpeesta katettaisiin yksityisillä palveluilla. Tällöin nykyisiä toimintoja ei tarvitsisi yksityistää, mutta uusien toimintojen osalla yritysyhteistyötä aktiivisesti hyödynnettäisiin.

maanantaina, marraskuuta 16, 2009

Työryhmä hankintoihin

Tulevaisuuslautakunta on pohtinut kunnan hankintoja nimenomaan paikallisen elinkeinoelämän näkökulmasta. Laki julkisista hankinnoista ohjaa menettelytapoja kuntien ostaessa tavaroita ja palveluja. Laki on kunnissa koettu aika vaikeaksi. Pienestäkin menettelytapavirheestä voi joutua markkinaoikeuteen ja sen päätöksen seurauksena maksamaan korvauksia yritykselle, joka kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi.

Minusta laki on mainettaan parempi. Se on selkeä ja looginen. Sen mukaiset menettelyt pitää vain hallita. Voisi olla parempi, että kilpailuttaminen ja siihen liittyvä osaaminen kunnissakin keskitettäisiin. On kovin haasteellista, jos jokaisessa kunnan toimintayksikössä täytyy tämä laki osata perusteellisesti.

Joka tapauksessa se, että laki on koettu vaikeaksi, on johtanut siihen, että turhankin paljon energiaa kuluu hankintojen menettelyjen miettimiseen, ja hankintojen sisältöjen pohdinta jää puolestaan liian vähälle. Miten kunta voi toimia, jotta paikkakunnalla olisi nyt ja tulevaisuudessa tarjolla niitä palveluja ja tavaroita, joita kunta haluaa ostaa? Miten kunta voi edistää tervettä kilpailua näillä aloilla? Miten tarjouspyyntö tulee tehdä, jotta paikallinen pienyrityskin pystyy jättämään kilpailukykyisen tarjouksen? Mikä merkitys paikallisuudella voi tarjouksen arvioinnissa olla? Minkälaisia eettisiä rajauksia hankintoihin tulisi liittää? Millaista laatua tarjouksissa arvostamme? Suosimmeko lähiruokaa? Tällaisia kysymyksiä toivoisin voitavan arvioida aiempaa enemmän.

Illan kunnanhallitus asettaa lautakunnan esityksestä työryhmän, johon tulee jäseniksi kunnasta hankintoja tekeviä virkamiehiä sekä edustus Teuvan Yrittäjistä ja MTK Teuvasta. Työryhmän on tarkoitus taata avoin keskusteluyhteys hankintoja tekevien henkilöiden ja paikallisten yritysten välillä. Kunta tarvitsee uusia tarjouksentekijöitä ja vaihtoehtoisia tapoja palvelujen tuottamiseen, yritykset puolestaan uusia mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palvelujaan.