keskiviikkona, toukokuuta 31, 2006

Lossanmäki rakentuu

Tältä epäilyistä huolimatta vahvasti tällä hetkellä näyttää. Olemme myynneistä saaneet vasta yhden euron kassaan ;-) , mutta tuon yhden toteutuneen kaupan lisäksi tontteja on varattu jo neljä kappaletta. Oman kodin rakentaminen on asia, joka vaatii kypsyttelyä ja vaihtoehtojen vertailua, joten pidän kampanjamme alkua rohkaisevana. Alustavasti on keskusteltu myöskin mahdollisuudesta rakentaa alueelle ensi kesänä rivitalo.

Useatkin tontin kyselijät ovat pitäneet aikatauluamme liian tiukkana. Maanantain 5.6. kunnanhallituksessa esitämme kampanjan mukaiselle rakentamiselle vuoden lisäaikaa. Eli jos hallitus ja valtuusto esityksen hyväksyvät, aikaa rakentaa olisi vuoden 2008 loppuun.

tiistaina, toukokuuta 30, 2006

Onnea valmistuville!

On juhlan aika. Monen nuoren, miksei vanhemmankin, pitkä uurastus on ohi – on oppilaitosten päättäjäisten aika. Haluan onnitella niin uusia ylioppilaitamme kuin myöskin kaikkia muita eri oppilaitoksista valmistuvia! Onnea myöskin peruskoulunsa päättäville, sekin on varsin tärkeä merkkipaalu elämässä!

Monella teistä opiskelu jatkuu kesäloman jälkeen toisessa oppilaitoksessa. Voimia sinne syksyyn, kun taas pitää orientoitua uuden oppimiseen. Koulutus ja sen myötä karttuva osaaminen, ovat merkittävä pääoma tässä nykyisessä maailmassa.

Toivon mahdollisimman monen teistä löytävän paikkansa valmistumisen jälkeen täältä kotiseudulta. Mutta toisaalta kaikkien osalta se ei ole mahdollista. Teille sanoisin, että menkää rohkeasti maailmalle, oppikaa uutta, hankkikaa monipuolista kokemusta. Monta kokemusta rikkaampana toivon teistä mahdollisimman monen palaavan aikanaan takaisin Teuvalle, Suupohjaan, Etelä-Pohjanmaalle.

maanantaina, toukokuuta 15, 2006

Parempaa hoitoa vai holtitonta kustannusten lisäystä?

Hoitotakuu on ollut käytössä terveydenhuollossa maaliskuusta 2005. Säännöshän säätelee kuntalaisen oikeutta päästä hoidon tarpeen arviointiin ja tarvittaessa hoitoon määräajassa. Suhtaudun yleensä aika kriittisesti sellaiseen ajatuskulkuun, että palveluiden saatavuus olisi parhaiten turvattu uusia lakeja säätämällä ja tarkkoja ukaaseja kunnille määräämällä. Hoitotakuun toimivuudesta ei vielä näillä kokemuksilla voi vetää lopullisia johtopäätöksiä, mutta jotakin on jo näkyvissä.

Terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Osin se on johtunut hoitojonojen purkamisesta, mutta taustalla on myös yleistä kustannuskehitystä. Näitä ei ole helppo täysin erottaa toisistaan. Jonojen purkamisen osalta kustannuspiikin pitäisi olla kertaluonteinen. Aika näyttää.

Olen valmis myöntämään, että hoitotakuu on tuonut asiakkaan asemaan paljon hyvää. Monissa terveyskeskuksissa palvelu on parantunut huomattavasti. Asiakas saa nyt asiansa hoidettua paljon nopeammin ja joustavammin. Avun saa usein terveydenhoitajalta tai sairaanhoitajalta, jos vaiva ei vaadi lääkärin luona käyntiä. Monet terveyskeskukset ovat yhteistyössä perustaneet neuvontakeskuksia, jotka palvelevat puhelimitse ympäri vuorokauden. Tämä on puolestaan vähentänyt tarvetta käyttää päivystyspalveluja.

Hoitoon pääsystä on laadittu valtakunnallisia kriteerejä. Tämä on lisännyt tasa-arvoa maan eri osissa asuvien kesken. Ja ennen kaikkea hoitojonot ovat lyhentyneet. Vieläkään ei kaikilta osin olla lain vaatimusten mukaisessa tilanteessa, mutta käytännössä joka puolella tilanne on parantunut huomattavasti entiseen verrattuna.

Varmaan parantamisen varaa on vielä paljon. Mutta kokonaisuutena ensi vaikutelmat ovat, että laki on puuttunut oikeisiin asioihin, lisännyt kansalaisten tasa-arvoa ja pistänyt palvelujen järjestämiseen uutta vauhtia.

torstaina, toukokuuta 04, 2006

Tiukaksi meni!

Niin kuin lehdet ovat kertoneet, tänään oli se ilta, jolloin kouluverkkotyöryhmän oli tarkoitus sorvata lopullista kannanottoaan. Asia on ollut hyvin vaikea - näin on yleensäkin, kun koulujen vähentämisestä joudutaan keskustelemaan. Asia on tärkeä, joten on ollut oikein, että työryhmä on perehtynyt asiaan kaikessa rauhassa.

Yksimielistä ratkaisua ei löytynyt, vaan asiasta jouduttiin äänestämään. Äänestyksessäkin äänet menivät tasan 6 - 6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Esittelijänä toimineen sivistystoimenjohtajan esitys voitti. Esityksen sisältöhän oli se, että Horon koulu lakkaisi jo 1.8.2006 lukien. 1.8.2007 lakkaisivat puolestaan Kauppilan, Riipin ja Norin koulut.

Vastaehdotus oli sellainen, että 1.8.2007 olisi lakkautettu kaikki muut ala-asteen koulut paitsi Syreeni.

Asiasta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 13.6.2006. Tämän kuulemistilaisuuden jälkeen kunnanhallitus ottaa kantaa asiaan, ja mahdollisesti tekee esityksensä valtuustolle.