maanantaina, helmikuuta 17, 2014

Kuntoutusosasto

Olette varmaan lehdistä lukeneetkin, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Teuvalla toimiva kuntoutusosasto (entinen osasto I) on saanut valtakunnallisen tunnustuspalkinnon. Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Super sekä La Carita -säätiö ovat jakaneet työyhteisöille tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2002 asti. Säätiön tarkoitus on tukea gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä. Tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa.

Super ja La Carita kertovat Teuvan osastosta seuraavasti:

"Teuvan osasto 1 on 33-paikkainen osasto, missä hoidetaan osittain akuuttihoidossa olevia ja osittain pitkäaikaisessa hoidossa olevia, jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita. Henkilökuntaan kuuluvat osastonhoitaja, 23 koulutettua hoitajaa ja 5 laitoshuoltajaa. Lähihoitajat ovat erikoistuneet esimerkiksi muistihoitajiksi, jalkojenhoitoon ja haavahoitoihin. Yksi perushoitaja toimii kotiutushoitajana, joka huolehtii potilaiden kotiuttamiseen liittyvistä asioista.

Osaston tärkeä tehtävä normaalin hoitotyön lisäksi on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä aktiivinen viriketoiminta. Kuntoutustoiminnan kehittämisen myötä potilaiden päiviin on tullut lisää aktiviteetteja. ”Virikkeellä vauhtia päivään” hankkeen myötä osastolla on potilaille kaksi kertaa viikossa virikehetkiä. Osastolla toimii kuntohoitajan ja fysioterapeutin lisäksi lähi- tai perushoitaja kuntoutusvastaavana kolme viikkoa kerrallaan. Yhteishenki osastolla on hyvä.

Osaston uudet tilat on otettu käyttöön kesällä 2012. Remontin aikana osasto oli hajasijoitettuna eri paikkakunnille puolentoista vuoden ajan. Uusi, laajennettu ruokasali mahdollistaa potilaiden ruokailun siellä ja tukee osaltaan kuntoutusta ja virkistystä. Osasto sai oman kuntosalin, missä potilaiden lihaskuntoa ja kuntoutumista voidaan tukea. Lasitettu ulkoparveke tuo lisää mahdollisuuksia potilaiden virkistykseen.

Osastolla on takana monia muutoksia ja työn kehittämistä. Työntekijät kokevat onnistuneensa hyvin muutoksissa ja ovat pystyneet parantamaan potilaiden saamaa hoitoa ja vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa omalla työllään ja työpaikan ilmapiirillä sekä tilojen viihtyisyydellä ja toimivuudella."

Lämpimät onnittelut osaston osaavalle henkilökunnalle tästä tunnustuspalkinnosta!

torstaina, helmikuuta 06, 2014

Taloustyöryhmä aloitti

Tiistaina aloitti kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä työnsä perehtymällä talouden kehitykseen viime vuosina. Sopeutustavoitteeksi työryhmä nimesi 1,5 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen pyritään kolmen vuoden aikajänteellä. Työryhmä käy läpi toimintoja päävastuualuettain sekä toiminnoittain. Esityksensä sopeutuksen keinoista ja kohdentamisesta työryhmä pyrkii tekemään vappuun mennessä.