tiistaina, syyskuuta 25, 2012

Kiinnostavatko vaalit?

Kuntarakennemyllerryksen on pelätty vähentävän kiinnostusta kuntavaaleja kohtaan. Eri poliittiset ryhmät ovat kertoneet, että ehdokkaiden löytäminen ei ollut ihan helppoa. Teuvan osalta lopputulos ehdokashankinnassa näyttää kuitenkin hyvältä. Kuntalainen voi vaalissa valita isosta ja monipuolisesta ehdokasjoukosta.

Tulevalla valtuustokaudella tehdään merkittäviä päätöksiä. Uudet valtuutetut ottavat kantaa kuntarakenteeseen sekä siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut maakunnassa tuotetaan. Kiristyvä kuntatalous vaatii myös reippaita toimenpiteitä. Päätökset eivät ole helppoja, mutta ne ovat tärkeitä. Juuri nyt on oikea aika vaikuttaa.

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS)on tutkinut, mitä kansalaiset tulevilta valtuutetuilta odottavat. Arvostetuimmaksi piirteeksi kyselyssä vastaajat määrittelivät sen, että valtuutetun tulisi olla itsenäisesti ajatteleva. Toiseksi tärkein ominaisuus oli, että valtuutettu ajaa koko kunnan etua ääniä kalastelematta. Myös vahvaa kokemusta valtuustotyöstä ja kuntapolitiikasta pidettiin etuna.

perjantaina, syyskuuta 21, 2012

Palvelut auki!

"Herrojen Eva" eli Elinkeinoelämän Valtuuskunta on julkaissut pamfletin "Palvelut auki! Viisi vaatimusta kuntauudistukselle". Kyseessä on reippaaseen tyyliin kirjoitettu raportti, jossa vaaditaan julkisten palvelujen rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Esitetty avoimien julkisten palveluiden malli rakentuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tiiviin yhteistyön varaan. Avoimen mallin periaatteet ovat valinnan vapaus, palvelutuotannon moninaisuus, päätöksenteon hajauttaminen, reiluus ja tilivelvollisuus.

Raportin voi ladata osoitteesta

http://www.eva.fi


torstaina, syyskuuta 20, 2012

Hägringen perinteinen

Perinteeksi muodostuneeseen tapaan kunnanhallitus ja johtoryhmä kokoontuvat näin syyskuussa yhteiseen palaveriin kunnan mökille Hägringeen. Yleensä tässä kokoontumisessa valmistellaan seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja. Näin tälläkin kertaa. Tänä vuonna haasteet talousarvion laatimisessa ovat erityisen suuret. Käyttötalouden vaje on iso, ja toimintaa joudutaan sopeuttamaan voimakkaasti. Veroja ja maksuja jouduttaneen korottamaan. Pitkää investointilistaamme käydään myös hyvin kriittisesti läpi.

keskiviikkona, syyskuuta 19, 2012

Ministeri Kyllösen vierailu

Liikenneministeri Merja Kyllönen vieraili Suupohjan kunnissa 11.9. Vierailun aihe oli Suupohjan rataan tutustuminen. Radan varren kunnat olivat valmistautuneet vierailuun yhdessä ja valmistelleet ministerille tuhdin tietopaketin Suupohjan satavuotiaan radan perusparannuksen tarpeellisuudesta. Tietopaketti esiteltiin ja luovutettiin ministerille Kaskisissa.

Teuvalla halusimme ministerille esitellä Teak Oy:n toimintaa. Onhan Teakin asema puu- ja huonekalualan koulutukseen erikoistuneena aikuiskoulutuskeskuksena ainutlaatuinen. Ministeri oli selvästikin vaikuttunut saamastaan tiedosta.

Teuvalla ministerin kanssa lounasti edustava joukko Teuvan kunnan päättäjiä. Lounaalla keskustelimme edellä jo mainitusta Suupohjan radan perusparannuksesta, alemman tieverkon kunnosta, liikenneturvallisuusinvestoinneista (erityisesti kevyen liikenteen väylien rakentamisesta), tienpidon määrärahojen riittävyydestä ja luonnollisesti myös ajankohtaisesta kuntarakenneuudistuksesta.