perjantaina, syyskuuta 21, 2012

Palvelut auki!

"Herrojen Eva" eli Elinkeinoelämän Valtuuskunta on julkaissut pamfletin "Palvelut auki! Viisi vaatimusta kuntauudistukselle". Kyseessä on reippaaseen tyyliin kirjoitettu raportti, jossa vaaditaan julkisten palvelujen rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Esitetty avoimien julkisten palveluiden malli rakentuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tiiviin yhteistyön varaan. Avoimen mallin periaatteet ovat valinnan vapaus, palvelutuotannon moninaisuus, päätöksenteon hajauttaminen, reiluus ja tilivelvollisuus.

Raportin voi ladata osoitteesta

http://www.eva.fi


Ei kommentteja: