tiistaina, huhtikuuta 23, 2013

Aloitteiden ilta...

sanoi valtuutettu Matti Mäntysaari eilisestä valtuuston kokouksesta. Aloitteita tulikin tällä kertaa kolme. Esitettiin elinkeinotoimen uudelleen organisointia ja oman elinkeinoasiamiehen palkkaamista. Pyydettiin selvittämään nuohoustoiminnan oikeudenmukaisuutta ja toimivuutta. Nuorten yhteiskuntatakuusta haluttiin ohjelma ja työryhmä asiaa viemään eteenpäin. Eräänlainen aloite oli myöskin ponsi, joka jätettiin kaavoituskatsauksen käsittelyn yhteydessä. Siinä Viiatin tuulivoimapuistoalue halutaan mukaan maakuntakaavaan.

Kokouksen tärkein asia, jota myös tavallista suurempi yleisö oli tullut seuraamaan, oli kolmen kyläkoulun lakkautus. Asiaa esitettiin jätettäväksi pöydälle lisäselvityksiä varten. Äänestyksen tuloksena asia päätettiin kuitenkin ratkaista tässä kokouksessa. Kun Eliisa Panttilan esitystä koulujen lakkauttamisesta vasta vuoden 2014 syksystä ei yllättäen kannatettukaan, kunnanhallituksen alkuperäinen esitys asiassa tuli valtuuston päätökseksi. Näin siis Komsin, Riipin ja Kauppilan koulut lakkaavat käytännössä tänä keväänä kevätjuhlaan, ja koulujen oppilaat aloittavat koulunkäyntinsä syksyllä Syreenin koulussa.

perjantaina, huhtikuuta 19, 2013

Lisää rahaa

Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunta esittää Teuvan kunnalle, että se varaisi sosiaali- ja terveystoimeen lisää määrärahaa 458 479 euroa kuluvalle vuodelle. Aika tarkka luku.

Asian tausta on se, että Teuvan kunta antoi viime syksynä raamin, johon sosiaali- ja terveystoimen menot tulisi sopeuttaa. Kun liikelaitoskuntayhtymän virkamiehet eivät mielestään saaneet budjettia puristettua tuohon raamiin, he laativat budjetin yllä mainitun verran alijäämäiseksi. Aiasta ei Teuvan kunnan kanssa neuvoteltu. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta hyväksyi yksimielisesti budjetin ja sen myötä Teuvan kunnan maksuosuuden.

Nyt raha ei sitten tuntuisi riittävän. Minusta ensisijaisesti tulisi tehdä kaikki voitava, että yhdessä hyväksytty budjetti toteutuisi.

perjantaina, huhtikuuta 12, 2013

Heinäluoma

Lehtitietojen mukaan eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma on ehdottanut, että kaikki eduskuntapuolueet otettaisiin mukaan kuntarakenne- ja sote-uudistusten valmisteluun. Heinäluomahan on esittänyt tätä jo pari vuotta sitten, ja nyt hän on nähtävästi nähnyt tarpeelliseksi uudistaa esityksensä.

Kuntajohtajana yritän pysytellä puoluepoliittisten taistojen ulkopuolella. Tätä esitystä olen kuitenkin valmis kannattamaan, varsinkin jos se on tehty vakavin mielin ja ilman pelin politiikan tarkoitusta. Isot kuntia koskevat uudistukset on usein valmisteltu parlamentaarisesti. Näin oli laita myös Paras-hankkeen osalta. Nykyinen tilanne, jossa laajapohjainen hallitus ja kaksi suurta oppositiopuoluetta kiistelevät voimakkaasti hankkeesta, haittaa liiaksi arkielämää kunnissa. Riippumatta siitä, mikä puolue asiassa on eniten oikeassa, asetelma johtaa tarpeettomaan vastakkainasetteluun ja asenteiden lukkiutumiseen paikallistasolla. Se ei voi pitkässä juoksussa olla kuntalaisten edun mukaista.

torstaina, huhtikuuta 04, 2013

Seudulliset palvelut

Taloutensa paikkaamiseksi Teuva joutuu laatimaan säästölistoja ja lomauttamaan henkilöstöään. Huomattava osa kunnallisista palveluista tuotetaan kuitenkin nykyisin kuntien yhteistyönä. Esitän ensi maanantain kunnanhallituksessa, että kunnanhallitus esittäisi yhteistyökumppaneilleen, että merkittäviin säästötoimiin ryhdyttäisiin myös näissä "yhteisyrityksissä" - Seutupalvelukeskuksessa, elinkeinotoimen kuntayhtymässä ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä. Myös henkilöstömenoihin tulee voida puuttua näissä toiminnoissa.

keskiviikkona, huhtikuuta 03, 2013

Viiatti uusiksi

Mitä pitää tehdä, jos käy ilmi, että on tullut tehtyä huono päätös? No, se pitää nöyrästi korjata.

Kunnanhallitus päätti taannoin toimenpidekiellosta Viiatin alueelle yleiskaavoituksen ajaksi. Päätös on aiheuttanut paljon keskustelua, ja ainakin osa alueen maanomistajista pitää ratkaisua perusteettomana. Hyvä tarkoitus oli varjella kaavan laadintaa ja antaa siihen työrauha. Nyt on käymässä kuitenkin aivan päinvastoin. Päätös aiheuttaa tyytymättömyyttä ja mahdollisesti tukun valituksia, jotka pitkittävät kaavan laadintaa. Vakuuttelut siitä, että luvat hakkuisiin myönnettäisiin nopeasti ja ilman turhaa byrokratiaa eivät ole vakuuttaneet. On myös käynyt ilmi, että Teuvan menettely asiassa on ollut poikkeuksellinen. Kun osayleiskaavoja on laadittu tavoitteena tuulivoiman rakentamisen mahdollistaminen, yleensä kunnat ovat määränneet vain rakennuskiellon alueelle.

Asia pääsi vähän politisoitumaankin, kun asiasta kunnanhallituksessa äänestettiin. Lienee syytä korostaa, että mikään poliittinen ryhmä ei sinänsä vaatinut toimenpidekieltoa alueelle. Myöskään Megatuuli Oy ei ole sitä vaatinut. Kyllä se oli meidän virkamiesten ajatus. Jos joku on mokannut, se olin minä esittelijänä.

Teuvalle on tärkeää, että voimme olla kehittämässä alueelle tuulivoimaa. Haluamme, että meillä on asian suhteen hyvä maine. Esitän 8.4. kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että Viiatin alueen toimenpidekieltoa muutetaan siten, että se ei koske tavanomaista metsätaloutta. Pyydän anteeksi kaikilta maanomistajilta aiheuttamaamme mielipahaa.