keskiviikkona, joulukuuta 20, 2023

Otto Syreenin talo

 Siis vanha kunnantalo. Talo on ollut tyhjillään muutaman vuoden. Ei kuitenkaan kylmillään, peruslämmöt ovat olleet päällä. Teuvalaisen kulttuurin tuki on ansiokkaasti vetänyt kaksi hanketta, joissa on taustoitettu talon historiaa, selvitetty kuntoa ja haarukoita mahdollista tulevaa käyttöä. Hankkeet ovat myös järjestäneet yleisötilaisuuksia, ja mielenkiintoa taloa kohtaan on ollut.


Talo on merkittävä Teuvan katukuvassa. Sillä on myös suurta kulttuurista merkitystä. Monella teuvalaisella siihen liittyy erilaisia muistoja. Talon kunnostus ei ole ihan halpa operaatio. Jotta se kannattaisi kunnostaa, sille pitäisi olla mietittynä käyttötarkoitus ja kannattavuus. Vähintään se tarvitsee veturitoiminnon, joka sitten vetää mukanaan muita toimijoita. Tilannetta tietysti hankaloittaa se, että kirkonkylässä on hyvä joukko muitakin tyhjiä toimitiloja.


Parikymmentä vuotta sitten Teuvalla syntyi yhteinen ponnistus, jolla Orrela kunnostettiin nykyiseen asuunsa. Ehkä nyt olisi seuraavan yhteishankkeen vuoro. Kunta on varannut ensi vuoden talousarvioonsa 100 000 euroa, jolla on tarkoitus purkaa sisältä vanhoja rakenteita, tehdä kiireellisiä korjauksia, jotta talo ei pääse huonompaan kuntoon, ja suunnitella peruskorjausta.

tiistaina, joulukuuta 19, 2023

Vuoden viimeinen valtuusto

Valtuusto tuntui olevan tyytyväinen ensi vuoden ylijäämäiseen talousarvioon. Samalla kuitenkin puheenvuoroissa kuulsi huoli talouden tasapainon heikkenemisestä. Kustannukset kasvavat voimakkaasti, ja samaan aikaan tulot pienenevät. Kustannusten nousu koskee jo kuluvaakin vuotta. Ylitysoikeuksia myönnettiin lähes miljoonan verran.


Kipakkaakin keskustelua käytiin pump track -radan sijoituspaikasta. Lopulta hyväksyttiin kannanotto, jonka mukaan eri paikkavaihtoehtoja vielä selvitetään.


Huolissaan oltiin myös päivähoitopaikkojen riittävyydestä. Vaikka lapsia syntyy aiempaa enemmän, päiväkotiryhmät täyttyvät. Tämä johtuu mm. uusista ryhmäkokovaatimuksista sekä siitä, että yhä pienempiä lapsia tulee hoitoon. Alle 3-vuotiaita voi ryhmään sijoittaa vähemmän kuin isompia lapsia.  Ratkaisua tähän haetaan heti alkuvuodesta.


Hyvinvointikertomuksessa toimia nähtiin aiheuttavan mm. koulukiusaamisen,  lasten ja nuorten kokeman yksinäisyyden sekä ahdistuksen. Näihin pureudutaan ensi vuonna laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa.


Tässä kokouksessa oli tarkoitus käsitellä myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja lopputilitys. Kunnanhallitus jätti ne kuitenkin viime viikon kokouksessaan pöydälle. Tähän ei liity dramatiikkaa. Molemmat on ymmärtääkseni oikein ja huolellisesti laaditut. Epäselvyyttä on aiheuttanut se, miten nämä viimeiset erät kirjataan kunnan kirjanpitoon. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi tästä ohjeen vasta pari viikkoa sitten. Sen seurauksena kunnat eivät pääse kirjaamaan sellaisia ylijäämiä lopputilityksistä, miltä aiemmin näytti. Kaipasimme asiasta lisätietoja, ja käsittelemme pykälät ensi vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

tiistaina, joulukuuta 12, 2023

Henkilöstöstrategia 2024 - 2027

 Eilen kunnanhallitus käsitteli juuri valmistunutta henkilöstöstrategiaa. Valtuusto jatkaa aiheesta ensi maanantaina.


Strategian valmistelussa on käytetty pohjana loppuvuodesta 2022 henkilöstölle suunnattua kyselyä sekä syksyn 2023 aikana pidettyjä henkilöstötreffejä, joissa johtoryhmä 12 pienryhmässä tapasi koko henkilöstön. Strategiassa keskitymme neljään toimenpidekokonaisuuteen:


1. Johtaminen ja sen kehittäminen

Laadukkaalla johtamisella on vaikutusta henkilöstön sitoutumiseen, motivaatioon ja työtyytyväisyyteen. Esihenkilöiden kyky tukea ja ohjata henkilöstöä parantaa työilmapiiriä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Esihenkilötaitoihin kuuluu selkeä kommunikointi ja tuen tarjoaminen henkilöstölle erityisesti muutosten keskellä.


2. Henkilöstön saatavuus, rekrytointi ja perehdyttäminen

Tämä on keskeinen haaste kaikille työnantajille.  Oikeiden henkilöiden valitseminen oikeisiin tehtäviin tuo mukanaan uusia ja kehittäviä näkökulmia sekä lisää osaamista kunnassamme. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu perehdytys on merkittävässä roolissa auttamaan uusia työntekijöitä sopeutumaan nopeammin kuntaorganisaatioon. Laadukas perehdytys tuo positiivisen kokemuksen, joka vaikuttaa työtyytyväisyyteen.


3. Henkilöstön osaamisen ja työn kehittäminen

Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia tarjoamalla voidaan lisätä motivaatiota, tyytyväisyyttä työhön ja sitoutumista siihen. Valmistellaan omaehtoiseen opiskeluun kannustava toimintamalli, mahdollistetaan työkiertoa ja selvitetään työn monipuolistamista ja kehitysmahdollisuuksia eri tehtävissä.


4. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja organisaatiokulttuurin vahvistaminen

Toimenpidekokonaisuudessa tarkastellaan koko strategiakauden ajan henkilöstön hyvinvointia, mutta myös palkitsemista, motivointia ja sitouttamista. Kaikilla toimenpiteillä tähdätään henkilöstön jaksamisen ja suorituskyvyn vahvistamiseen. Organisaatiokulttuuri vahvistuu yhteisöllisyydessä, yhdessä tekemällä, jolloin rakennnetaan "me Teuvan kunnan työntekijät" -tunnetta.

torstaina, joulukuuta 07, 2023

Vuoden 2024 talousarvio

Menot kasvavat 1,4 miljoonaa (+ 9,4 %).  Valtionosuudet ja verotulot pienenevät 1,2 miljoonaa (- 7,0 %). Muutos on siis äärimmäisen raju. Talousarvioehdotus on silti 2,1 miljoonaa ylijäämäinen. Hyvä niin, mutta joudumme vakaasti ensi vuoden aikana miettimään keinoja menokasvun jarruttamiseksi. Vertailut edellä on tehty tämän vuoden talousarvioon, jonka määrärahavaraukset tulevat ylittymään. Kunnanhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen 0,9 miljoonan euron määrärahan ylityspyynnöt.perjantaina, lokakuuta 06, 2023

9,7

 Ensi vuoden talousarviota laaditaan tavoitteella saavuttaa noin reilun kahden ja puolen miljoonan ylijäämä. Paljon on vielä lukuja summaamatta ja tarkistamatta, joten mitenkään varmaa noin vahvaan tulokseen päätyminen ei ole. Kustannustaso on noussut voimakkaasti, ja tulopuolikin pienenee reilulla miljoonalla tämänvuotisesta.

Kunnan tuloveroprosentti on tänä vuonna ollut 9,86. Kunnathan eivät käytännössä saaneet tälle vuodelle itse määrätä veroprosenttiaan, vaan vuoden 2022 veroprosentista vähennettiin 12,64 prosenttiyksikköä osana sote-uudistusta. Ensi vuoden veroprosentista alkaen kunta voi määritellä veroprosenttinsa 0,1 prosenttiyksikön tarkkuudella. Siis ainakin pyöristys olisi tiedossa useimpien kuntien veroprosentteihin.

Teuvan kunnan taloutta on tervehdytetty määrätietoisin toimenpitein usean vuoden ajan. Alijäämät on saatu katettua, ja kuluvaltakin vuodelta on syntymässä ylijäämäinen tilinpäätös. Tässä tilanteessa olen esittämässä pientä veroprosentin alennusta ensi vuodelle. Esitykseni on 9,7 %.

torstaina, elokuuta 31, 2023

Henkilöstötreffit

 Aloitimme eilen sarjan tapaamisia, jotka olemme nimenneet henkilöstötreffeiksi. Johtoryhmä tapaa koko henkilöstön maksimissaan 20 hengen ryhmissä. Näissä tapaamisissa ei noudateta mitään toimialarajoja, vaan osanottajia on kunnan eri työpisteistä. Tarkoituksena on kuulla henkilöstöä ja keskustella mm. kuntastrategiasta ja valmisteilla olevasta henkilöstöstrategiasta. Puhumme myös yhteisöllisyydestä, työhyvinvoinnista ja henkilökuntaeduista.

keskiviikkona, elokuuta 30, 2023

Ylijäämät pienenevät

 Teuvan kunnan vuoden 2023 talousarvio on vajaat 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  Näin isona ylijäämä ei tule toteutumaan. Tulot näyttävät kertyvän aika lailla suunnitellusti, mutta yleinen kustannustason nousu aiheuttaa paikoin määrärahojen ylityspaineita. Kuitenkin selvästi ylijäämän puolelle arvelen nykytiedon valossa meidän päätyvän.


Ensi vuonna talous tiukkenee nykykäsityksen mukaan noin reilulla kahdella miljoonalla eurolla. Valtionosuudet pienenevät noin miljoonan. Verotulotkin pienentyvät, kun ison veroprosentin maksupanotilitys on maksettu. Palkat ja muut kustannukset nousevat edelleen. Olen silti toiveikas sen suhteen, että myös ensi vuoden talousarvio saadaan laadittua ylijäämäiseksi.

torstaina, elokuuta 24, 2023

Uuden kunnan uusjako

 Kuntasektori muuttuu muutamassa vuodessa merkittävästi, kun sen tehtäviin ja rahoitukseen kohdistuu isoja muutoksia. Ensimmäinen aalto toteutui tämän vuoden alussa, kun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Toinen aalto tulee vuoden 2025 alussa, kun työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kunnille.


Tämän jälkeen kuntapuolen tehtävien volyymit jakautuvat valtakunnassa suunnilleen seuraavasti. Luvut ovat ulkoisia käyttökuluja nykyrahassa.


Perusopetus 6 miljardia euroa

Varhaiskasvatus 4 miljardia

Toisen asteen koulutus reilut 2

Kulttuuri ja vapaa sivistystyön reilun miljardin

Liikunta-, ulkoilu- ja nuorisopalvelut noin miljardin

Työllisyyden ja elinkeinoelämän edistäminen 2 miljardia

Yhdyskunta ja ympäristö 5 miljardia.


Kaiken kaikkiaan noin 22 miljardia vuodessa. Koulutus ja varhaiskasvatus muodostavat lähes puolet toiminnan volyymistä. Työllisyyden ja elinkeinoelämän edistäminen puolestaan lähes kymmenyksen.


Luvut pyöristeltyinä Kuntaliitolta.


tiistaina, elokuuta 22, 2023

Syksyn agendaa

 Syyskausi tulee Teuvan kunnassa olemaan varsin vilkas. Totta kai normaaliin tapaan tehdään talousarviota seuraavalle vuodelle. Meneillään on valmistautuminen TE24-uudistukseen, jossa työvoimapalvelut siirtyvät kuntien hoidettaviksi vuoden 2025 alusta. Suupohja valmistelee omaa työllisyysaluettaan laatimalla siitä hakemusta ministeriölle lokakuun loppuun mennessä.


Suupohjan rannikolle on suunnitteilla isoja investointeja, jotka toteutuessaan vaikuttavat myös meidän elämäämme. Meidän palvelujen ja asumismahdollisuuksien pitää olla mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta saamme osamme alueen kasvusta. Asuntohankkeita valmistellaan ja päivähoidon eli varhaiskasvatuksen osalta on käsitteillä aloite maksuttomuudesta. Aloitamme myös elinkeinostrategian uudistamisen, koska toimintaympäristö on näin voimakkkaassa muutoksessa. Myös Suupohjan seutuohjelma tulee päätöksentekoon tämän vuoden puolella.


Kirjaston hankesuunnittelu etenee. Hanketyöryhmä tutustuu alkusyksystä pariin toteutettuun kirjastoratkaisuun ja tekee sitten esityksensä kunnanhallitukselle. Ensisijaisena tavoitteena on nykyisen kirjastorakennuksen peruskorjaus ja mahdollinen laajennus, mutta myös muita sijoitusvaihtoehtoja selvitetään.


Uimahallimme on kestänyt aikaa hyvin. Mutta nyt sen tekniset järjestelmät alkavat olla elinkaarensa loppupäässä. Vuosien mittaan myöskin käsitykset siitä, millaisia tiloja ja toimintoja uimahallissa tulisi olla ovat muuttuneet. Niinpä kirjaston remontin jälkeen uimahallin peruskorjaus on seuraava iso haasteemme. Hankesuunnittelu aloitetaan tämän vuoden puolella.


Kunnat vuokraavat toimitiloja hyvinvointialueelle. Meidän osaltamme tärkeimmät kiinteistöt ovat terveyskeskus ja paloasema. Vuodet 2023 - 2025 ovat siirtymäaikaa. Sen jälkeen kunnan katsotaan toimivan kilpailluilla kiinteistömarkkinoilla. Tämä edellyttää toiminnan eriyttämistä muusta kunnan kirjanpidosta. Sen vuoksi on perusteltua selvittää tässä uudessa tilanteessa tarvetta ainakin kunnan ulos vuokraamien kiinteistöjen yhtiöittämiseen.

torstaina, kesäkuuta 22, 2023

Hallitusohjelma

Kuntaliitto on kuntien näkökulmasta kommentoinut Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa aika myönteisesti. Liiton mukaan se vastaa aika pitkälle Kuntaliiton strategisia tavoitteita. Kuntien rooli yhteiskunnassa tunnistetaan hyvin. Kuntien erilaisuus nähdään voimavarana. Sääntelyä pyritään keventämään, ja kokeilut mahdollistamaan.


Hallitusohjelma ei lukuisista säästökohteistaan huolimatta sisällä suuria leikkauksia kuntien rahoituspohjaan. Valtionosuuksien indeksikorotuksiin tulee 1 %-yksikön leikkuri, mutta sen vaikutus ei ole mullistava. Kiinteistöverouudistus etenee edellisellä hallituskaudella valmistellun pohjalta. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, sehän on aika rikki hyvinvointialueuudistuksen jäljiltä. Jos kunnille säädetään uusia velvoitteita, niiden kustannukset kompensoidaan kunnille.


Pieniä kuntia huolestuttava hallitusohjelmakirjaus löytyy varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Siellä puhutaan järjestämisen väestöpohjakriteereistä. Onko meille tulossa sivistyspuolen Paras-hanke? Peruskouluun on tulossa myös laaja-alainen kehittämistyö, jota resurssoidaan parilla sadalla miljoonalla eurolla. Kansalaisopistojen rahoitusta leikataan voimakkaasti. Pienten lukioiden valtionosuuslisää uudistetaan. Esiopetuksen laajennusta kaksivuotiseksi arvioidaan.


Kautta linjan liikunnallisuutta edistetään. Laaditaan laaja-alainen toimenpideohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi.


Entäs sitten maakunnan näkökulmasta? Saanemme lisää korkeakoulun aloituspaikkoja Seinäjoelle. Suupohjan rataa ei erikseen hallitusohjelmassa mainita, mutta infra-panostus hallitusohjelmassa on peräti 3 miljardia euroa, ja niillä on tarkoitus mm. tukea yksityisten investointien toteutusmahdollisuuksia. Merenkurkun kiinteää yhteyttä selvitellään. Viimeksi mainittu voi vielä rannikon investointien toteutuessa muuttua hyvinkin realistiseksi ratkaisuksi.


Yleisesti löydän hallitusohjelmasta paljon hyvää ja kannatettavaa. Mutta se sisältää myös suuren määrän kipeitä leikkauksia, jotka osuvat kuntalaisten arkeen. Mietin, toteutuvatko hyvät tavoitteet näillä tiukennetuilla resursseilla. Ja osuuko talouden säästökuuri oikeaan suhdannevaiheeseen, vai leikkaavatko säästöt muutenkin haurasta talouskasvua?

torstaina, kesäkuuta 08, 2023

Talous tiukkenee

Kunnanvaltuusto käsittelee ensi maanantaina vuoden ensimmäistä osavuosiraporttia. Teuvallahan raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain eli nyt on käsittelyssä kuukaudet tammikuusta huhtikuuhun.


Kustannustason nousu näkyy toteutumassa. Vuoden mittaan ylityspaineita tulevat aiheuttamaan sekä palkkakustannukset että myöskin aineet, tarvikkeet ja palvelut. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ylityspaine on noin 0,5 miljoonaa euroa. Onneksi myös tulopuoli näyttää kasvavan. Veroja näyttäisi kertyvän hieman budjetoitua enemmän, samoin valtionosuuksia. Selvittelemme vielä tarkemmin määrärahojen riittävyyttä ja sopeutustoimien tarpeellisuutta.


Huolta aiheuttaa se, että Suomen talous on ajautunut loivaan taantumaan, joka jatkunee ainakin ensi vuoden alkupuolelle. Taantuma näkyy erityisesti rakentamisessa, mutta myös mm. yksityisessä kulutuksessa. Kasvun eväitä on tällä hetkellä taloudessa varsin vähän. Kuntarahoitus Oy suhdannekatsauksessaan arvelee Suomen bruttokansantuotteen pienenevän tänä vuonna 0,5 % ja kasvavan ensi vuonna saman verran. Palkansaajien reaaliansiot ovat laskeneet merkittävästi. Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallion mukaan "kuntatalous kulkee kohti kivuliasta normaalia". Kuntasektorin rahoitusjäämän arvioidaan vuodesta 2024 olevan noin 1, 6 miljardia.

maanantaina, kesäkuuta 05, 2023

Henkilöstöraportti

Tänä iltana kunnanhallitus käsittelee henkilöstöraportin viime vuodelta. Henkilöstön määrä ei ole vuoden aikana muuttunut Vakituista henkilökuntaa oli vuoden päättyessä 149 henkilöä. Teuvan kunta on varsin naisvaltainen työpaikka. Näisia näistä vakituisista työntekijöistä ja viranhaltijoista on peräti 83 %. Vakituisia ja määräaikaisia oli yhteensä 191 henkilöä, joista 9 oli osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Keski-ikä on 48 vuotta.


Eläkkeelle jääminen on viime vuosina tapahtunut aika tasaiseen tahtiin.  Vuosittain noin 10 henkilöä aloittaa eläkepäivät. Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on hiljakseen noussut, ja on nyt 64,3 vuotta. Mitään isoa piikkiä eläkkeelle jäämisessä ei lähivuosina ole näköpiirissä.


Poissaolojen määrä vakinaista työntekijää kohden oli 2022  89 työpäivää. Luku on huolestuttava, vaikka siinä on mukana kaikki poissaolot, myös vuosilomat. Sairauspoissaoloja oli noin 168työpäivää vuodessa per nokka. Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2022 nosti Teuvalla koronan sinänsä jo tautina laimentunut aalto.

tiistaina, huhtikuuta 11, 2023

Hyvä tilinpäätös

Vuoden 2022 tilinpäätös on 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kunnan lainamäärä aleni 3,0 miljoonaa. Vuodesta 2017 lainamäärä on laskenut lähes 20 miljoonasta nykyiseen vajaaseen 12 miljoonaan. Tämän ovat mahdollistaneet ylijäämäiset tilinpäätökset sekä investointien vähäisyys.


Kuntakonsernin (kunta + sen tytäryhtiöt) tulos on 1,8 miljoonaa euroa. Emoa pienempi tulos selittyy lähinnä Teak Oy:n kiinteistöstään tekemällä miljoonan euron alaskirjauksella. Näin Teak Oy:n poistot tänä vuonna ja tulevina vuosina ovat paremmin suhteessa kiinteistön tuottoihin. Vielä vuoden 2021 tilinpäätöksessä konsernitaseessa oli alijäämää 1,5 miljoonaa euroa. Nyt viime vuoden päättyessä alijäämät on niukasti katettu.


Olemme pystyneet viime vuosina tekemään enemmän tai vähemmän ylijäämäisiä tilinpäätöksiä Tähän on nähdäkseni vaikuttanut neljä keskeistä asiaa:


1. Vuonna 2017 laadittu säästöohjelma on osaltaan tehnyt tehtävänsä, pienistä puroista on kasvanut isompi virta.

2. Menojen kasvu on yhteisin ratkaisuin pystytty pitämään aisoissa.

2. Valtion maksamat koronakorvaukset olivat varsinkin vuonna 2020 merkittävät. Myös vuosina 2021 ja 2022 kustannukset korvattiin kunnille.

4. Sote-menojen kasvu on tasaantunut. Joinakin vuosina sote-menot ovat jopa pienentyneet. Viime vuonna tosin menot kasvoivat ja ylittivät budjetin peräti 1,4 miljoonalla.

tiistaina, maaliskuuta 14, 2023

Yksityistiet

 Eilen kunnanhallitus keskusteli pitkään yksityisteiden hoitamisesta. Elinvoimavaliokunta oli ehdottanut, että siirryttäisiin ns. valtakirjamalliin. Nykymallissa kunta hoitaa talvihoidon (aurausviitat, auraus, polanteen poisto, hiekoitus, näiden kilpailutukset ja näihin sekä jonkin verran myös kesäkunnossapitoon liittyvää neuvontaa ja hallinnointia) ja kesäsuolauksen kilpailutukset ym. käytännön järjestelyt. Tienhoitokunta  hoitaa kesäkunnossapidon (sorastuksen, lanaukset, niitot, palteiden poistot, rummut, mahdolliset höyläykset ja hallinnointia). Keskimäärin kokonaiskustannukset ovat noin 177 000 euroa (alv 0 %), josta kunnan osuus 98 600 euroa ja tiekunnan osuus 78 400 euroa. Talvikunnossapidon kustannukset vaihtelevat eniten vuodesta toiseen. Vastuu tien kunnosta, sen vaurioista ja siellä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista on tienhoitokunnalla. Nykyisin yksityisteille kertyy hoito- ja korjausvelkaa.


Valtakirjamallissa tienhoitokunnat tekisivät kunnalle valtakirjan, jolla valtuuttaisivat kunnan hoitamaan tiekunnan asioita. Ajatuksena on myös pudottaa tiemaksuja esimerkiksi tasolle 200 euroa/km, ja kunta vastaisi lopuista kustannuksista. Valtuutuksen voi lain mukaan tehdä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Päätöksen valtuutukseen on oltava yksimielinen tiekunnassa.


Malli lisäisi huomattavasti kunnan työmäärää. Mm. laskutukset ja perinnät tulisivat kunnan hoidettaviksi Tienhoitokuntien taloutta tulisi hoitaa tiekunnittain. Kunnan tulisi määrittää kriteerit, joiden mukaan eri luokkien teitä hoidetaan. Kunta määräisi tehtävät toimenpiteet ja hoidon tason. Arvioidut kokonaiskustannukset olisivat 233 000 euroa, josta kunnan osuus olisi 204 300 euroa ja tienhoitokuntien 28 000 euroa.


Esitin kunnanhallitukselle, että valtakirjamalliin ei siirryttäisi. Voimassa oleva malli on otettu käyttöön kunnan käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Keskellä taantumaa kunnan menojen kasvattamista tulisi välttää. Malli on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, ja siitä saatavia kokemuksia on syytä seurata pitemmällä aikavälillä. Sen sijaan pidän tärkeänä, että yksityisteiden peruskunnostushankkeiden valmisteluun kehitettäisiin toimiva malli.


Kunnanhallitus äänesti asiasta. Äänin 5 - 3, yksi tyhjä ääni, kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtakirjamalliin siirryttäisiin talvihoitokauden 2023 - 2024 päättyessä.

maanantaina, maaliskuuta 13, 2023

Koronaoppia

Korona-aika alkaa olla historiaa, jollei jossain vaiheessa uusia, häijyjä variantteja ilmesty. Korona aiheutti Suomessa varsin poikkeuksellisia tilanteita ja toimenpiteitä. Jopa poikkeustilalainsäädäntöä jouduttiin ottamaan käyttöön. Kansalaisten elämää rajoitettiin ennen näkemättömällä tavalla. Käsitys tarvittavista toimenpiteistä muuttui merkittävästi tautiaallon edetessä. Taloudelliset vaikutukset olivat suuret. Vaikutukset myös mielenterveyteen ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Samoin vaikutukset muiden somaattisten sairauksien hoitoon.


Mielestäni me tarvitsisimme kattavan valtakunnallisen selvityksen tapahtuneesta. Miten hyvin me onnistuimme? Tapahtuiko ylilyöntejä?  Rajoitettiinko kansalaisoikeuksia perusteettomasti? Reagoimmeko riittävästi ja riittävän nopeasti? Mitkä toimet olivat tehokkaita ja mitkä tehottomia? Miten toimi viranomaisten työnjako ja yhteistyö? Kuultiinko riittävästi asiantuntijoita? Sisältyikö toimiin myös poliittista suhmurointia?


En kaipaa syyllisten etsimistä. Tilanne oli uusi, haastava ja varmasti vaikea. Mutta kyllä meillä olisi varmasti paljon opiksi otettavaa tulevaisuuden varalle.perjantaina, maaliskuuta 10, 2023

Maalisvaltuusto

Maanantaina oli tämän vuoden ensimmäinen valtuuston kokous. Lista oli lyhyt, ja niinpä kokous kestikin vain puoli tuntia.


Lainaa päätettiin myöntää kahdelle Teuvan kunnan omistamalle yhtiölle. Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari sai 125 000 euroa teollisuushallin lattian oikaisuun. Kafissa lattiat ovat vajonneet, koska niitä ei rakentamisvaiheessa ole paalutettu. Kritiikkiä herätti tieto, että lattian oikaisutyö oli tehty jo ennen lainan myöntämistä. Teuvan Vuokratalot Oy sai 335 000 euroa. Rahalla on tarkoitus uusia Rasinhovin kiinteistön sisäinen kaukolämpölinjasto.


Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut. Valtuusto päätti, että vuosina 2023 - 2026 tilit tarkastaa SK-Reviisorit Ab. Perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Yhtiö on myös nykyinen kunnan tilintarkastajayhteisö.


Valtuuston alussa luovutettiin tasavallan presidentin 6.12.2022 myöntämät ansiomerkit Lasse Tamsille ja Veikko Viljanmaalle.

torstaina, maaliskuuta 09, 2023

HYVTES

Kuntiin ja hyvinvointialueille saatiin neuvoteltua työ- ja virkaehtosopimus, tottelee lyhennettä HYVTES. Työnantajien edustaja KT hyväksyi viime vuonna lakkojen uhatessa, että mikäli yksityisellä puolella palkankorotuslinja ylittää odotetun, saavat myös kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijät lisäkorotuksen. Tuo ehto katsottiin lauenneeksi, vaikka yksityisen puolen korotuksista ei määräaikaan mennessä päästykään sopuun.


Kunta- ja hyvinvointialueiden palkankorotukset ajanjaksolla 1.5.2022 - 30.4.2025 ovat kustannusvaikutukseltaan 7,92 %. Euromääräisesti tuo tarkoittaa reilua 1,8 miljardia euroa lisää vuotuisia kustannuksia. Luit oikein, valtava summa.


Varmaankin kuntatyöntekijä on korotuksensa ansainnut. Samoin hyvinvointialueen. Ja henkilökunnasta on pulaa. Ja inflaatio syö rahan arvoa. Mutta, mutta. Kun hyvinvointialueet eivät muutenkaan näytä pärjäävän niille myönnetyllä rahoituksella, vaan omasta mielestään tarvitsisivat reilun miljardin lisää. Ja kun HYVTES  tuskin kattaa kaikkia palkkaharmonisoinnin kustannuksia, alkaa paine julkiselle taloudelle käydä valtavaksi…keskiviikkona, maaliskuuta 08, 2023

Tuulivoima-alueet

Pohjanmaan maakuntiin on viime vuosina rakennettu paljon tuulivoimaa. Tekniikka on kehittynyt ja voimalakoko kasvanut. Näin myös meidän seudullamme. Näyttää siltä, että tuulivoimaa tullaan rakentamaan vielä paljon lisää. Monia hankkeita on suunnitteilla. Yhteiskunta sähköistyy, ja sen myötä sähkön kysyntä kasvaa. Fossiiliseen energiaan perustuvasta tuotantotavasta pyritään eroon. Omavaraisuuden merkitys epävarmassa maailmassa kasvaa.  Vedystä on muodostumassa hyvin tärkeä tuotannontekijä. Sitä kannattaa tehdä tuulivoimasta saatavalla sähköllä. Hallitus hyväksyi 9.2.2023 periaatepäätöksen vedystä. Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030.


Tuulivoimalla on myönteisiä vaikutuksia alue- ja kuntatalouteen. Kiinteistönomistajat saavat vuokratuloja. Voimaloiden rakentaminen ja ylläpito tuo jonkin verran työtä alueelle. Kunnille kiinteistöverotuotot voivat olla merkittävä tulolähde.


Haitat ovat hankalammin mitattavissa. Voimaloiden melu- ja välkevaikutukset ovat havaittavissa ja mitattavissa, mutta koemme ne yksilöllisesti. Tuulivoima-alueiden rakentaminen tiestöineen muuttaa voimakkaasti luonnonympäristöä ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. Maisema muuttuu ja pirstaloituu. Pirstaloitumista täydentää siirtolinjojen huoleton sijoittelu.


Teuvan kunta suhtautuu myönteisesti tuulivoimainvestointeihin. Tuulivoima-alueiden lisääntyessä niiden sijoitteluun, suunnitteluun ja haittoihin tulee kiinnittää entistä kriittisempää huomiota. Joudumme ratkaisemaan, paljonko ja minkä kokoisia tuulivoiman tuotantoalueita haluamme alueellemme. Myös sitä on syytä miettiä, mitkä alueet on syytä jättää rakentamisen ulkopuolelle.

tiistaina, maaliskuuta 07, 2023

Energiasta

Julkisen sektorin ei mielestäni tarvi häärätä kaikilla elämänalueilla. Useimmilla niistä yksityinen tarjonta ja markkinamekanismi hoitavat asiat tehokkaammin ja takoituksenmukaisemmin. Julkista sektoria tarvitaan  hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen ja tietyn perusturvan sekä yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseen.


Energian tuotanto ja jakelu olkoot vapaiden markkinoiden aluetta. Vaikka julkisomisteisiakin toimijoita mukana on. Kuitenkin kohtuuhintainen energia on myös yhteiskuntaa vakauttava peruspalvelu. Niinpä mielestäni valtiovallan tehtävä on huolehtia, että maassa on toimiva energiajärjestelmä. Se pitää sisällään sen, että energiaa on riittävästi tarjolla, hinta on kohtuullisen vakaa ja myös hinnan taso kohtuullinen.

perjantaina, helmikuuta 24, 2023

Kuntatalous kiristyy

Kuntatalous on viime vuonna ja todennäköisesti myös tänä vuonna aika hyvässä tilassa. Seuraavat vuodet lienevät tiukempia.


Ensinnäkin maailman talouskehitykseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joista ehkä merkittävin on Euroopassa edelleen jatkuva sota. Energiakriisikään ei vielä ole ohi, vaan ensi talvi saattaa tuoda uusia haasteita. Inflaatio on voimakasta ja korot ovat nousseet.


Valtiontalous on kroonisesti alijäämäinen. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen tehtävänä on talouden tasapainotus. Se ei voi olla vaikuttamatta kuntien toimintaan ja kuntien rahoituspohjaan.


Vuoden alussa aloittaneet hyvinvointialueet eivät nähtävästi pysty toimimaan niille osoitetulla rahoituksella. Sosiaali- ja terveyspalveluihin myöskin kertyi koronavuosina hoitovelkaa, jota joudutaan kuromaan umpeen. Palkankorotukset ja palkkojen harmonisointi aiheuttavat hyvinvointialueille merkittäviä lisäkustannuksia. Hyvinvointialueiden valtionosuuksia joudutaan valtiontalouden tilasta huolimatta lisäämään. Tämä vaikuttaa ratkaisuihin julkisen talouden muilla lohkoilla, varmaan myöskin kuntataloudessa.

perjantaina, helmikuuta 17, 2023

E-kirjasto

Kuntien yhteistä -ekirjastoa valmistelee e-kirjastohanke. Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön projektirahoituksella, ja sitä vetää Helsiningin kaupunginkirjasto.


Kyseessä on yhden luukun e-kirjasto. Se tarkoittaa, että yhden verkkosivun tai mobiiiliaplikaation kautta on käytettävissä monipuolinen kirjastokokoelma. Hankkeessa luvataan helppokäyttöisyyttä ja tasa-arvoisuutta.


Kirjastojen(kin) toimintaympäristö muuttuu koko ajan mm. digitalisaation sekä kirjamarkkinan ja tekijänoikeuslainsäädännön muutosten myötä. Tähän liittyvä työ vaatii erityistä osaamista ja asiantuntijaosaamisen keskittämistä.


Tällä hetkellä -kirjastokokoelmia on Suomessa yli 30, ja niiden laajuus vaihtelee runsaasti. Käyttäjien ja kirjastojen työntekijöiden näkökulmasta järjestelmä on sekava, sillä eri aineistotyypit sijaitsevat erilaisilla teknisillä alustoilla. Käyttäjän täytyy siirtyä palvelusta toiseen sen mukaan, haluaako hän päästä käsiksi kotimaiseen vai ulkomaiseen e- tai äänikirjaan tai kotimaiseen tai ulkomaiseen aikakauslehteen. Tähän halutaan muutos.


Jatkossa e-kirjastopalvelut on tarkoitus tuottaa valtakunnallisena yhteistyönä, jolloin toiminta on kustannustehokkaampaa, ja lainattavasta kokoelmasta saadaan laajempi ja monipuolisempi. Uuuden, tässä kuvatun e-kirjaston on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 alussa.

perjantaina, helmikuuta 10, 2023

Valmiussuunnitelmat

Kunnan tehtävänä on tuottaa peruspalveluja ja hyvinvoinnin edellytyksiä kaikissa olosuhteissa. Myös kriisien, onnettomuuksien ja poikkeusolojen aikana. Tätä tarkoitusta varten riskejä kartoitetaan ja valmiussuunnitelmia laaditaan. Niin me kuin monet muutkin kunnat parhaillaan päivitämme näitä suunnitelmia.


Pari vuotta elimme pandemian aikaa. Toimimme pariin otteeseen jopa valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. On tärkeää käydä läpi noiden aikojen kokemuksia. Mitä opimme, minkä tekisimme nyt toisin?


On oikeastaan hämmentävää, että Suomessa käydään kovin vähän keskustelua aiheesta.  Kansalaisten oikeuksia rajoitettiin voimakkaasti ja pitkäaikaisesti. Rajoituksille oli tarvetta, mutta niillä oli myös paljon haitallisia vaikutuksia. Olivatko ne oikein mitoitettuja ja oikea-aikaisia? Toimiko viranomaisten yhteistyö? Olivatko prosessit jouhevia? En kaipaa syyllisten etsimistä, päätökset tehtiin paineen alla ja usein nopealla aikataululla. Mutta ehkä juuri siksi, vastaisen varalle, olisi hyvä ottaa kokemuksista opiksi.

torstaina, helmikuuta 02, 2023

Kauppakamari

Maanantain kunnanhallitus päätti Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäseneksi liittymisestä. Kauppakamari   on  yritysten  puolestapuhuja,   joka  tekee  aktiivista  vaikuttamistyötä  alueen  yritysten  ja  elinkeinoelämän  puolesta. Etelä-Pohjanmaan kauppakamariin  kuuluu yli   650  jäsentä,   jotka  edustavat   kattavasti   alueen elinkeinoelämää.  Laajaan jäsenverkostoon  kuuluu  alueen yritysten  lisäksi yhteisöjä, oppilaitoksia sekä kaupunki- ja kuntaorganisaatioita.

Kauppakamari tarjoaa jäsenilleen koulutuksia osaamisen kehittämiseen, tapahtumia verkostoitumiseen, neuvontaa laki- ja talousasioissa sekä palveluita kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen.

Kauppakamari neuvoo yritysten kansainvälistymisessä, hallitustyössä, lakiasioissa, markkinoinnissa ja yrityksen tietoturvassa. Kaikki neuvontapalvelut ovat luottamuksellisia.

Kauppakamari järjestää vuosittain kymmeniä koulutuksia mm. taloushallinnosta, johtamisesta, esimiestyöstä, myynnistä, markkinoinnista, kansainvälistymisestä ja yritysten hallitustyöstä. Koulutukset ovat avoimia kaikille aiheista kiinnostuneille.   Kauppakamarin  jäsenet   saavat   koulutuspalvelut   jäsenetuhintaan.

Verkostoitumispalvelut luovat yritysten avainhenkilöille mahdollisuuden tutustua alueen yritysten ja elinkeinoelämän keskeisiin henkilöihin ja luomaan ammatillisia verkostoja, jotka auttavat oman yrityksen kehittymistä.

Kunnalle jäsenyys maksaa 0,34 euroa/asukas vuodessa. Pidän kauppakamarin toimintaa tärkeänä ja kannatettavana. Kunnan ja kauppakamarin intressit ovat koko lailla yhdensuuntaiset yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä. Teuvan kunta jättäytyi kauppakamarin jäsenyydestä muutama vuosi sitten säästösyistä.


maanantaina, tammikuuta 30, 2023

Luonnon monimuotoisuus

 Illalla kunnanhallitus ottaa kantaa myös luonnokseen kansallisesta monimuotoisuusstrategiasta. Juhlava nimi. Sen toteuttaminen tulee vaikuttamaan paljon suomalaisten elämään. Toimenpiteitä on suunnitelmassa esitetty suuri määrä.


Kyseinen strategia ohjaa luonnon suojelun, ennallistamisen ja hoidon politiikkaa, vaikuttaa kaikilla sektoreilla luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien paineiden pienentämiseksi sekä edistää luontokadon juurisyihin kohdistuvaa kestävyysmurrosta. Uusi strategia laaditaan, koska luontokatoa ei olla saatu pysäytettyä. 


Strategiaa toimeenpaneva kansallinen luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma valmistuu kevään 2023 aikana. Suomen biodiversiteettipolitiikka pohjaa kansalliseen luonnon monimuotoisuusstrategiaan ja toimintaohjelmaan. Kansallisessa luonnon monimuotoisuusstrategiassa huomioidaan kansallisten tavoitteiden lisäksi YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteet sekä EU:n biodiversiteettistrategia. Strategiaa täsmennetään lausuntopalautteen ja YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen tulosten perusteella. Tavoitteena on, että strategia valmistuu alkuvuodesta 2023.


Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luontokato on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus elpyy. Lisäksi viimeistään strategiakauden lopussa Suomi on luontopositiivinen. Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat toimet ovat kokonaisvaikutukseltaan myönteisiä niin, että luonnon monimuotoisuuden tila on vähintään samalla tasolla kuin 2020.


Esitämme kunnanhallitukselle, että strategian ja sen edellyttämien toimenpiteiden  sosiaalinen ja taloudellinen hinta ei saa kohdistua epäoikeudenmukaisesti Teuvan kaltaisten maatalous- ja maaseutupitäjien väestön kannettavaksi. Oikeudenmukainen ja reilu siirtymä edellyttää, että toimenpiteillä on riittävä kompensaatio, jonka hinnan kantaa koko väestö, ei epäsuhteisesti maaseutupitäjien asukkaat. Jos toimenpiteet koetaan epäoikeudenmukaisiksi, voi se vaarantaa koko luonnon monimuotoisuuden vaalimisen työn. 

sunnuntaina, tammikuuta 29, 2023

Yhdistysten talo

Teuvalla toimivilla yhdistyksillä on jatkuva ja mittava tarve tiloille. Kunnalta on toivottu kokoontumistiloja sekä toimistotiloja, joissa voisi säilöä yhdistysten papereita  ja  muita  arkistoja.   Myös  varastotiloille  on  joillakin yhdistyksillä iso tarve.

Nuorisopalveluiden   muutettua   Heikinhovin   kiinteistöstä   Tuokkolantie  9:stä liiketaloon on vapautunut kunnan omistama   yhdistysten   taloksi   soveltuva   tila.   Tila   ei   edellytä isompia muutostöitä, ja  se  on  myös  toiminut   jo  aiemmin  tilana,   jossa yhdistykset ovat kokoontuneet. Sijainti ja pysäköintimahdollisuudet ovat myöskin kelvolliset.

Kiinteistöä   niiltä   osin,   kuin   se   oli nuorisopalveluiden   käytössä,  on valmisteltu tähän tarkoitukseen sekä erityisesti kohtaamispaikkatoimintaan käytettäväksi. Tarkoitus on mm. laajentaa sunnuntaikahvilatoimintaa  koko vuoden ajalle, jolloin kahvila voisi toimia talvisin kyseisessä tilassa. Tilassa on, käytöstä riippuen,  3-5 toimistohuonetta, kukin joko yhdelle tai useammalle yhdistykselle yhdessä käytettäviksi sekä 1-2 kokoustilaa, suurin enintään n. 25 hengelle kerrallaan. Lisäksi tilassa jatkuisi SPR:n kierrätyskammaritoiminta. 

Yhdistysten   talo   -toimintaa   kokeiltaisiin   aluksi   vuoden   2024   loppuun saakka,   jonka  jälkeen  toimintaa  jatkettaisiin  toistaiseksi   niin  kauan,   kuin yhdistysten tarve  tiloille säilyy,  ja  tilan  käyttö  todetaan tarkoituksenmukaiseksi.

Toimitilat   tarjottaisiin  yhdistyksille  ilmaiseksi   siten,   että  yhdistyksillä  olisi vastuu  omien  toimistojensa  siisteydestä  ja  ylläpidosta, sekä  yhdistykset yhteisesti  hoitaisivat   tilojen   varaamisen  ja   mm.   avainten   luovuttamisen muiden yhdistysten  kokoustarpeisiin.   Kunta  vastaisi   kiinteistön  huollosta yleiseltä osin  sekä  tekisi   perussiivouksen  kerran  viikossa  yleisiin  tiloihin. Kunnanhallitus ottaa asiaan kantaa 30.1.

Hyvinvointivaliokunta   käsittelee   muita   yhdistysten   tilatarpeita   ja   mm. yhdistyksiltä  perittäviä maksuja kokouksessaan 31.1.2023.

perjantaina, tammikuuta 27, 2023

Osallistuva budjetointi 2023

 Teuvalla on kokeiltu osallistuvaa budjetointia vuosina 2019 ja 2020. Vuodelle 2023 on budjettiin varattu 30 000 euron määräraha tähän tarkoitukseen.


Ensimmäisessä kokeilussa vuonna 2019 ideoita haettiin kuntastrategian painotuksen mukaisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuviin hankkeisiin. Ideoita saatiin peräti 47 kappaletta. Kunnan verkkosivuilla toteutetulla äänestyksellä toteutukseen valittiin kävelyreitti jokirannan läheisyyteen.


Vuonna 2020 kohteena olivat ikäihmisiin kohdistuvat hankkeet tai toimenpiteet. 38 idean joukosta toteutukseen äänestettiin ulkokuntosali uimahallin viereen.


Osallistuvasta budjetoinnista on tullut kahdensuuntaista palautetta. Kokeilut on koettu toimiviksi ja osallistaviksi. Ideoiden toimeenpano ja käytännön toteutus puolestaan ovat saaneet aiheellista kritiikkiä. Niin jokirannan reitti kuin ulkokuntosalikin kaipaavat parannuksia. Niitä tehdään tulevana kesänä.


Avoin ideahaku kuluvan vuoden hankkeesta on tarkoitus toteuttaa helmikuussa. Ideoita haetaan lasten, nuorten ja perheiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Näin siis, mikäli kunnanhallitus on ensi maanantain kokouksessa samaa mieltä. Hyvinvointivaliokunta täydennettynä nuorten edustajilla toimii ideoiden esiraatina. Äänestys toteutettavasta hankkeesta on vuorossa loppukeväästä. Valitun idean toteutuksen tueksi kootaan asukasfoorumi. Myös idean esittäjän kanssa toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, jotta lopputuloksesta tällä kertaa saadaan hyvä.

maanantaina, tammikuuta 23, 2023

Ilmoittajansuojelu

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Direktiivi velvoittaa tietyt työnantajat perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöönsä sisäiset kanavat ja menettelyt rikkomisten sisäistä ilmoittamista ja jatkotoimia varten.

Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kuntia ja kuntayhtymiä, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50. Sama koskee kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä kuten tytäryhtiöitä. Kunnilla ja kuntayhtymillä voi olla myös yhteisiä ilmoituskanavia.

Sisäinen ilmoituskanava tulisi ottaa käyttöön kolmen kuukauden sisällä lain voimaantulosta eli viimeistään 1.4.2023. Lain esitöissä on todettu, että Ilmoituskanavien ja -menettelyiden käyttöönotto edellyttää yhteistoimintalakien mukaista vuoropuhelua tai yhteistoimintamenettelyä.

Organisaatio voi halutessaan mahdollistaa myös nimettömien ilmoitusten vastaanottamisen. Velvollisuutta siihen ei ole.

Mahdollisuus nimettömään ilmoitukseen voi laskea kynnystä tehdä ilmoitus mahdollisesta rikkomuksesta, ja myös käytännössä parantaa ilmoittajan oikeusturvaa. Toisaalta nimettömän ilmoittamisen mahdollistaminen saattaa lisätä käsittelyyn tulevien ilmoitusten määrää.  Nimettömän ilmoittamisen mahdollistaminen tulee harkita organisaatiokohtaisesti.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus tehdään ensisijaisesti organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan,  ja että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.  Soveltamisala on määritelty lain 2 §:ssä. Soveltamisaloja on yksitoista, muun muassa julkiset hankinnat ja ympäristönsuojelu.

Lakia sovelletaan tekoihin, jotka on säädetty rangaistavaksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus taikka jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Ilmoituskanavaa ei siten ole tarkoitettu yleiseksi ”palautekanavaksi” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten.

Ilmoittajan työnantaja tai muu organisaatio ei saa kohdistaa ilmoittajaan tai muuhun lain 5 §:ssä tarkoitettuun henkilöön vastatoimia rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisesta tai julkistamisesta. Menettely, jonka tarkoituksena on rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen estäminen, on niin ikään kiellettyä. Työnantajan vastatoimia voisivat olla esimerkiksi palvelussuhteen ehtojen heikentäminen, palvelussuhteen päättäminen, henkilön lomauttaminen tai epäedullinen kohtelu tai muut kielteiset seuraukset.

Organisaatio voi itse määrittää, millaiset ilmoituskanavat se ottaa käyttöönsä.  Ilmoittamisen tulisi olla mahdollista kirjallisesti tai suullisesti. Ilmoituksia voidaan ottaa vastaan esimerkiksi postitse, verkkosivulla tai puhelimessa. Yksinkertaisimmillaan ilmoittaminen voisi tapahtua esimerkiksi toimittamalla ilmoitukset kirjallisesti perinteiseen palautelaatikkoon.

Jos suullinen ilmoittaminen on mahdollista, se on voitava tehdä puhelimitse tai muun ääniviestijärjestelmän kautta ja ilmoittajan pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluessa järjestettävässä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Organisaation on nimettävä ilmoitusten käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt, joiden on oltava tehtävässään puolueettomia ja riippumattomia. Lisäksi organisaatio tai palveluntuottaja voi nimetä tarvittavia asiantuntijoita ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi. Nimettävä henkilö tai henkilöt ovat kunnan harkinnassa. Ilmoituksen käsittelystä vastaavia henkilöitä voisivat olla organisaation omat työntekijät esimerkiksi tietyssä yksikössä. Tällainen yksikkö voisi olla esimerkiksi sisäisestä tarkastuksesta vastaava yksikkö.

Kanavan tulee olla turvallinen. Ilmoittajan ja ilmoituksessa mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden luottamuksellisuus tulee suojata ja muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin estää.

Ilmoittajalle tulee antaa palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella toteutetaan. Palaute on annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksen toimittamisesta.

Ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot on poistettava viiden vuoden kuluttua saapumisesta, jollei säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelu- tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, on poistettava ilman aiheetonta viivytystä.

Tieto ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta on salassa pidettävää tietoa.

Tietoja voi tietyin edellytyksin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi antaa tähän tehtävään nimetylle henkilölle.

Yllä olevan tekstin olen "leikannut ja liimannut" Kuntaliiton yleiskirjeestä. Teuvalla olemme valmistelleet mallia, jossa yhteydenotto on mahdollista henkilökohtaisen tapaamisen, puhelinsoiton ja sähköisen kanavan välityksellä. Sähköisenä kanavana toimii Suupohjan Seutupalvelukeskuksen valmistelema , anonyymin ilmoittamisen mahdollistava palvelu. Mallia esitellään kunnan yhteistyöryhmän kokouksessa tällä viikolla.

perjantaina, tammikuuta 20, 2023

Elinkeinopalveluiden vuosisuunnitelma

 Viime kunnanhallitus hyväksyi elinkeinopalveluiden vuosisuunnitelman alkaneelle vuodelle.  Pääpainopisteet ovat


- yritystoiminnan kasvun tukeminen ja kehittäminen

- digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja

- matkailun ja vetovoiman edistäminen.


Näistä ensimmäisessä on tarkoituksena toteuttaa kyselytutkimus yritysten  tarpeista ja toiveista, tiivis yhteydenpito yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa sekä yrittäjärjestön ja yrittäjien yhteistyön tukeminen Suupohjan alueella. Verkostoitumistilaisuuksia järjestetään,  ja yrittäjien avoin akatemia järjestää luentoja yrittäjiä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista.


Digitalisaation saralla luodaan BusinessTeuva.fi -sivusto, johon kootaan tietopankki yrittäjille. Yrittäjiä tuetaan digitalisaation hyödyntämisessä hankkeen avulla.


Matkailun puolella kehitetään digitaalinen matka Teuvalle, pyritään lisäämään näkyvyyttä ja tuetaan tapahtumia.

torstaina, tammikuuta 19, 2023

Esteellisyyksistä

Hyvinvointialueiden muodostaminen on tuonut maakunnalliseen päätöksentekoon uusia ulottuvuuksia. Samat henkilöt toimivat - eivät vain eri päätöksentekotasoilla - vaan yhteiskunnan eri organisaatioissa. On varmasti oma etunsakin, että kuntien johtavat luottamushenkilöt löytyvät myös aluevaltuustosta ja aluehallituksesta, mutta syntyy myös etujen ristiriitoja. Konkreettisia tilanteita syntyy, kun päätetään kuntien ja hyvinvointialueen välisistä vuokrasopimuksista, sovitaan kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta tai päätetään hyvinvointialueen palveluverkosta. Luonnollisesti tällöin noudatetaan lainsäädännössä asetettuja esteellisyyssäännöksiä.


Vertailuna voisi vaikkapa nostaa esille, että kunnanhallitukseen ei ole vaalikelpoinen henkilö,  joka on johtavassa tai vastuullísessa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kyseessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.


Myöskin hyvinvointialueen henkilöstön asema hyvinvointialueen päättävissä elimissä, on herättänyt pohdintoja.  Voiko olla luottamushenkilönä tekemässä päätöksiä oman työmaansa asioista?

keskiviikkona, tammikuuta 18, 2023

Hyvinvointialue 2.0

 Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa. Palvelut ovat jatkuneet keskeytyksettä ja isommitta häiriöittä. Kaksi isoa huolta kuitenkin on: pula rahasta ja pula työvoimasta.


Alueuudistusta valmisteltiin pitkälti toistakymmentä vuotta. Eri versioita taisi olla peräti viisi kappaletta. Lopullinen toteutus tehtiin rimaa laskemalla. Niinpä voidaan olettaa, että heti eduskuntavaalien jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa mietitään jo malliin korjauksia. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä:


- rahoituksen riittävyys

- rahoituksen oikeudenmukaiset kriteerit

- oma verotusoikeus

- asiakasmaksujen yhtenäistäminen

- valtionohjauksen tiukkuus ja muodot

- itsehallinnon aitous

- alueiden erikoistuminen

- työvoiman saatavuus

- yksityisten toimijoiden laajempi hyödyntäminen

- toimialan laajentaminen

tiistaina, tammikuuta 17, 2023

Hyvinvointikertomus, kaikki ikäryhmät

 Valtuustokauden ajalta turvallisuuteen, asumiseen ja ympäristöön liittyvät indikaattorit antavat pääosin positiivisen kuvan Teuvan tilanteesta. Poliisin tietoon tulleet erityyppiset liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset ovat vähentyneet. Liikennerikokset, rattijuopumukset ja huumausainerikokset ovat vähän lisääntyneet, mutta ovat silti vertailukuntia harvinaisempia. Henkeen ja terveyteen liittyneiden rikosten määrä on vaihdellut, mutta vuonna 2021 vertailuluku matalin verrokkeihin nähden.


Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärät ovat korkeat. Peliriippuvaisten määrä on myös ollut kasvussa. Huumeiden käyttäjiä ei vielä ole paljoa päihdehuollon asiakkaina, mutta huumeiden käyttöä on Teuvalla ja Suupohjassa suhteellisen paljon.


Kirjastokäynnit ovat vähentyneet. Uimahallin kävijämäärät kasvoivat ennen korona-aikaa, mutta pandemian aika vaikutti molempien kävijämääriin.

perjantaina, tammikuuta 13, 2023

Ikäihmiset

 75 vuotta täyttäneistä teuvalaisista 93 % asuu kotona. Tavoitteena on ollut 92,5 % vuode 2030 loppuun mennessä, joten tavoite on saavutettu hyvissä ajoin. Loput 7 % asuukin sitten tehostetussa palveluasumisessa, kun ns. tavallinen palveluasuminen on ajettu alas. Onko näin hyvä? Kotona on hyvä olla, mutta se edellyttää voimien heikentyessä tiettyä palvelutasoa ja turvaa. Nyt on alkanut kuulua asiantuntijoilta kannanottoja, joiden mukaan tavallista palveluasumista väliratkaisuna taas arvostettaisiin.


Kotihoidon palveluita sekä erilaisia tukipalveluita on järjestetty ikääntyneille heidän palvelutarpeidensa mukaisesti. Asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa on voitu sopia osa kotikäynneistä toteutettavaksi sähköisillä välineillä. Turvateknologialla, yhteisöllisyyttä lisäävillä keinoilla ja kohdennetuilla palveluilla on pyritty turvaamaan turvallista elämää. Palveluasumisen kodinomaisuutta on pyritty lisäämään. Keskeistä on asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja osallisuuden tukeminen.


Elämän loppuvaiheen hoitoa on kehitetty yhdessä sairaanhoitopiirin ja liikelaitoskuntayhtymän yksiköiden kesken. Henkilöstöä on koulutettu painopistealueena kotisaattohoito.

torstaina, tammikuuta 12, 2023

Työikäiset hyvinvointikertomuksessa

Työikäisten osalta ei olekaan niin helppo löytää olennaista lankaa. Indikaattoritiedotkin aika vanhoja. Yritän silti.


Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus on kasvussa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta laskua, muissa syissä nousua.  Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus on myös kasvussa, mutta Teuva sijoittuu kuitenkin hyvin verrattuna Suupohjaan tai muihin verrokkialueisiin. Vammojen tai myrkytysten vuoksi teuvalaisia hoidetaan sairaalassa kohtuullisen harvoin. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä on lähtenyt kasvuun, mutta muutokset eivät ole suuria.


Työttömyys on kertomuksen mukaan matalalla tasolla, mutta uudemmista tilastoista tiedämme, että tilanne on sen jälkeen heikentynyt. Työttömyytemme on jäänyt kohtuullisen korkealle, kun se muualla on ollut selvässä laskusuunnassa.


Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrät ovat olleet laskusuunnassa. Indikaattori alkaa vain olla vähän huono. Monet käynnit ovat käytännössä siirtyneet hoitajien tekemiksi.


Päihteiden käytöstä aiheutuvia hoitojaksoja on aika vähän. Onkohan palveluja ollut riittävästi tarjolla?

tiistaina, tammikuuta 10, 2023

Nuoret hyvinvointikertomuksessa

 Kouluterveyskyselyjen ja terveystarkastusten mukaan teuvalaiset nuoret kokevat pääosin olevansa terveitä ja hyvinvoivia. Suurin osa yläkoulun ja lukion oppilaista pitää koulunkäynnistä ja he kokevat työrauhan hyväksi. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista 96 % kokee, että heillä on vähintään yksi läheinen ystävä.


Päihteiden käytössä positiivinen muutos on se, että yhä useampi nuori ei käytä lainkaan alkoholia. Myös humalahakuinen juominen on selvästi vähentynyt. Itsensä vähintään kerran kuukaudessa humalaan juovien osuus on vähentynyt yläkouluikäisillä 21 %:sta 13 %:iin.


Huumeisiin suhtautuminen on pääosin kielteistä. Tupakointi on edelleen vähentynyt, sen sijaan nuuskaaminen on ollut kasvussa. Nuuskan käytön yleisyys riippuu osin sen saatavuudesta.


Päivittäin yli tunnin liikkuvia yläkouluikäisiä on vain kolmannes ikäluokasta. Move! -mittauksissa on käynyt ilmi, että suomalaisista kahdeksasluokkalaisista pojista neljännes ei saa alaselkää ojennettua täysistunnassa. Vastaava luku tytöillä on kuusi prosenttia. Tämän osasyynä on istumisen lisääntynyt määrä, ja se voi johtaa tulevaisuudessa mm. lannerangan ongelmiin. Maksimaalista kestävyyttä mittaavassa testissä teuvalaiset tytöt jäivät lähes minuutin ja pojat lähes kaksi minuuttia valtakunnallisesta vertailuarvosta.


Yläkouluikäisten parissa erityisinä huolina terveystarkastuksissa nousee esiin väsymys, unettomuus ja mielialan lasku. Yli puolet nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia.


Yläkoululaisista ja lukiolaisista suurin osa syö päivittäin kouluruoan. Lähes 40 % lähtee kouluun aamupalaa syömättä. Lähes puolelta ikäluokasta jää iltapala ja iltaruoka väliin.

maanantaina, tammikuuta 09, 2023

Hyvinvointikertomus

 Vielä vähän viime vuoden asioita. Valtuusto hyväksyi jouluviikolla hyvinvointikertomuksen.  Se on määritelmällisesti kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana.


Parit nostot: Alakoulun 4. ja 5. luokan oppilaista aamupalan jättää syömättä neljännes. Aamupalan syövien lasten osuus on kuitenkin kasvanut vuodesta 2017.


Fyysistä toimintakykyä mittaavissa Move! -tuloksissa viidesluokkalaiset pojat jäivät vähän valtakunnallisesta tasosta, tytöt olivat puolestaan hieman parempia kuin muut suomalaiset 5-luokkalaiset.


Kouluissa on tehostettu ryhmäytymisen harjoittelua omalla suunnitelmallisella ohjelmalla. Osallisuuden, ryhmäytymisen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu tapahtuu säännöllisten oppituntien yhteydessä. Lasten ja nuorten harrastus- sekä yhdistystoiminnan ohjaajien kanssa tehdään yhteistyötä kaveritaitojen yhteisten tavoitteiden sopimisessa. Kun kaikkia lapsia ja nuoria ohjaavat tavoittelevat yhteisiä, positiivisia asioita, tällä on merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja arkeen.


Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17 -vuotiaiden määrä on Teuvalla ja Suupohjassa suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Teuvalla viidessä vuodessa määrä on  kolminkertaistunut. Samaan aikaan kuitenkin lastensuojeluilmoitusten määrä on pienentynyt kolmanneksella.


Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynnit vuoden aikana tuhatta 0 - 12 -vuoiasta kohden on vuodesta 2015 vuoteen 2021 lisääntyneet 53 % Käyntejä on kuitenkin vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla, koko maassa tai Suupohjan alueella keskimäärin.


Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät tuhatta 0 - 16 -vuotiasta kohden ovat vähentyneet yli 90 % viidessä vuodessa. Hoitopäiviä on Teuvalla tässä ikäluokassa huomattavasti vähemmän kuin verrokkikunnissa tai koko maassa. On tietysti hyvä, jos näille palveluille ei ole tarvetta, mutta herää myös kysymys, pääseekö hoitoon riittävässä määrin.

torstaina, tammikuuta 05, 2023

Elinvoiman toimiala

Alueuudistus vaikuttaa merkittävästi myös elinvoiman toimialaan. Terveyskeskuksen keittiö siirtyi vuodenvaihteessa hyvinvointialueen toiminnaksi. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuokrasopimukset siirtyivät myös hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen kulut jäivät pois kunnan budjetista.


Energia-asiat ovat kehittämisen kärjessä. Kunnan kiinteistöillä tehdään energiakatselmuksia. Uusiutuvaan energiaan investoimaan. Lämmönvaihtimia uusitaan. Öljylämmityksestä pyritään eroon.


Kirjaston ja uimahallin peruskorjausten hankesuunnittelu työllistää merkittävästi. Kirjaston osalta syksyllä tulee päästä jo rakennustekniseen suunnitteluun.

keskiviikkona, tammikuuta 04, 2023

Oppimisen toimiala

 Pari nostoa myös oppimisen toimialan talousarviosta:  Koulutoimeen palkataan kouluyhteisöohjaaja, tarkoituksena kehittää tuen muotoja lapsille ja nuorille oppilashuollon kentällä. Nythän ollaan tältäkin osin uudessa tilanteessa, oppilashuollon resurssit siirtyvät hyvinvointilalueille. Koulussa hyvinvointialueen kuraattorit ja psykologit tekevät yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Kouluyhteisöohjaaja sijoittuu tähän palvelun yhdyspintaan. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu muun muassa tehdä kohtaamistyötä, olla osana yhteisöllistä oppilashuoltoa, kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä.


Syksystä 2023 kakkosluokkalaisille tulee tuntijakoon yksi lisätunti matematiikkaa. Kun opetussuunnitelmaa taannoin laadittiin tämä tunti siirrettiin matematiikasta englannin kieleen. Varmaankin tarpeellinen panostus kielitaitoon, mutta opettajilta tulleen palautteen mukaan oppimisvajetta matematiikassa syntyy nykyisellä tuntijaolla, mikä lisää tukiopetuksen tarvetta ja haasteita ylemmillä luokilla.


Varhaiskasvatukseen budjetti lupaa erityisopettajan lisäresurssia. Tässä vastataan lisääntyneeseen tuen tarpeeseen. Uudelle päiväkodille myös perustetaan vanhempaintoimikunta.


Lukio pyrkii saamaan ensimmäiset ulkomaiset opiskelijansa yhteistyössä Finest Future -hankkeen kanssa. Liikkeelle on tarkoitus lähteä muutamalla opiskelijalla ja kasvattaa opiskelijamäärää saatujen kokemusten pohjalta.

tiistaina, tammikuuta 03, 2023

Vuosi 2023, osallisuus

 Hyvää alkanutta vuotta 2023!


Valtuusto hyväksyi parin äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen esityksen vuoden 2023 talousarvioksi muutoksitta. Budjetti on pyritty tekemään tiukaksi ja niukaksi, niin kuin viime vuosina on varsin suuri tarve ollut. Epävarmuustekijöitä on nyt paljon maailmantilanteesta paikallisiin kustannuspaineisiin.


Suurin muutos talousarviossa kohdistuu osallisuuden toimialaan. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa noin 23 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia jää pois. Valtionosuuksia ja verotuloja on valtio sitten vastaavasti leikannut budjetin rahoitusosasta. Suuri muutos on myös se, että eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu jää vanhassa muodossaan pois. Jatkossa kunnat ja hyvinvointialueet rahoittavat tämän täysin laskennallisin perustein. 


Mitäs muuta osallisuudessa? Kunnan nettisivut uusitaan tänä vuonna. Kuntaviestintää ja kuntamarkkinointia kehitetään. Syksyllä nimetty työryhmä suunnittelee kirjastolle uudisettuja tiloja. Uusi nuorisotila liiketalossa on jo aloittanut toimintansa. Yhdistyksille yhteistä kokous- ja kokoontumistilaa valmistellaan. Osallistuvaa budjetointia jatketaan yhdessä kylien kanssa. Ja eduskuntavaalejakin ollaan taas toteuttamassa.