tiistaina, maaliskuuta 14, 2023

Yksityistiet

 Eilen kunnanhallitus keskusteli pitkään yksityisteiden hoitamisesta. Elinvoimavaliokunta oli ehdottanut, että siirryttäisiin ns. valtakirjamalliin. Nykymallissa kunta hoitaa talvihoidon (aurausviitat, auraus, polanteen poisto, hiekoitus, näiden kilpailutukset ja näihin sekä jonkin verran myös kesäkunnossapitoon liittyvää neuvontaa ja hallinnointia) ja kesäsuolauksen kilpailutukset ym. käytännön järjestelyt. Tienhoitokunta  hoitaa kesäkunnossapidon (sorastuksen, lanaukset, niitot, palteiden poistot, rummut, mahdolliset höyläykset ja hallinnointia). Keskimäärin kokonaiskustannukset ovat noin 177 000 euroa (alv 0 %), josta kunnan osuus 98 600 euroa ja tiekunnan osuus 78 400 euroa. Talvikunnossapidon kustannukset vaihtelevat eniten vuodesta toiseen. Vastuu tien kunnosta, sen vaurioista ja siellä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista on tienhoitokunnalla. Nykyisin yksityisteille kertyy hoito- ja korjausvelkaa.


Valtakirjamallissa tienhoitokunnat tekisivät kunnalle valtakirjan, jolla valtuuttaisivat kunnan hoitamaan tiekunnan asioita. Ajatuksena on myös pudottaa tiemaksuja esimerkiksi tasolle 200 euroa/km, ja kunta vastaisi lopuista kustannuksista. Valtuutuksen voi lain mukaan tehdä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Päätöksen valtuutukseen on oltava yksimielinen tiekunnassa.


Malli lisäisi huomattavasti kunnan työmäärää. Mm. laskutukset ja perinnät tulisivat kunnan hoidettaviksi Tienhoitokuntien taloutta tulisi hoitaa tiekunnittain. Kunnan tulisi määrittää kriteerit, joiden mukaan eri luokkien teitä hoidetaan. Kunta määräisi tehtävät toimenpiteet ja hoidon tason. Arvioidut kokonaiskustannukset olisivat 233 000 euroa, josta kunnan osuus olisi 204 300 euroa ja tienhoitokuntien 28 000 euroa.


Esitin kunnanhallitukselle, että valtakirjamalliin ei siirryttäisi. Voimassa oleva malli on otettu käyttöön kunnan käyttötalousmenojen pienentämiseksi. Keskellä taantumaa kunnan menojen kasvattamista tulisi välttää. Malli on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, ja siitä saatavia kokemuksia on syytä seurata pitemmällä aikavälillä. Sen sijaan pidän tärkeänä, että yksityisteiden peruskunnostushankkeiden valmisteluun kehitettäisiin toimiva malli.


Kunnanhallitus äänesti asiasta. Äänin 5 - 3, yksi tyhjä ääni, kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtakirjamalliin siirryttäisiin talvihoitokauden 2023 - 2024 päättyessä.

Ei kommentteja: