maanantaina, joulukuuta 20, 2010

Peruskoulun tuntijakouudistus

Tasavallan hallitus ei päässyt sopuun pitkään valmistellusta peruskoulun tuntijakouudistuksesta, vaan sekin jäi odottamaan monien muiden asioiden kanssa ensi kevään eduskuntavaalien jälkeistä aikaa. Monia uudistusta valmistelemassa ja lobbaamassa olleita tämä harmittaa. Asialla on kuitenkin myös toinen puoli. Uudistus olisi ollut tässä taloudellisessa tilanteessa aika kallis. Valinnaisuuden lisääminen olisi vaikeuttanut opetuksen järjestämistä pienissä kouluissa. Tätä kautta vaarana olisi ollut myöskin oppilaiden eriarvoisuuden lisääntyminen. Ehkäpä siis tässä asiassa tuumaustauko on paikallaan. Olettaen, että viisaus tuumautessa lisääntyy.

Kun näin jouluviikkkoa aloitellaan, haluan toivottaa kaikille oikein rauhallista ja ilon täyttämää jouluaikaa!

perjantaina, joulukuuta 17, 2010

Terveystaloa rakentamaan

Valtuusto hyväksyi maanantaina yksimielisesti terveystalon investointi- ja hankesuunnitelman. Kansanvalta on puhunut, ja pulinat pois! KVR-urakkakilpailu järjestetään tammi-maaliskuulla, urakoitsija on tarkoitus valita huhtikuussa. Rakentaminen ajoittuu hyväksytyn aikataulun mukaan heinäkuusta 2011 heinäkuulle 2012.

tiistaina, joulukuuta 14, 2010

Poikkeuksellisesti...

...lainaan minua fiksumpien kirjoituksia. Eli tuohon alle laitan valtiovarainministeriön valtiosihteerin Raimo Sailaksen blogikirjoituksen, joka on tänään julkaistu. Siinä on aika vakavaa asiaa maailmanmenosta.


Tosi kysymyksessä

Valtiosihteeri Raimo Sailas peräänkuuluttaa faktoihin perustuvaa keskustelua valtiontalouden tasapainottamisesta ja ennen muuta päätöksiä. Hän kirjoittaa, että työelämän kehittämisestä koituu aluksi pikemminkin menoja, esitetyistä veronkorotuksista ei kerry edes yhden vuoden tasapainotustarvetta ja että VM:n laskelmia suuremman talouskasvun odottaminen on itsepetosta.

Maailman rikkaimmatkaan maat eivät näytä pystyvän pitämään valtiontalouksiaan tasapainossa. Japanin ja USA:n budjetit ovat järkyttävän alijäämäisiä. Ranskan julkinen talous oli viimeksi tasapainossa v. 1980. Lähes kaikki euromaat ovat rikkoneet vakaus- ja kasvusopimustaan, osa alusta asti.

Ovatko vauraiden maiden äänestäjät siis kuin isoja lapsia, jotka mankuvat lisää tikkunekkuja, vaikka lompakko on tyhjä ja velkojat kolistelevat porstuassa? Monet päättäjät tuntuvat kuvittelevan niin. Se nakertaa demokratian perustaa.

Suomen kokonaistuotanto putosi viime vuonna hurjat 8 %. Nyt ollaan nousussa, mutta mennee vuoden 2012 lopulle, ennen kuin edes vuoden 2008 taso saavutetaan. Viennin arvo oli tammi-lokakuussa 14 % suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta peräti 25 % pienempi kuin v. 2008.

Valtiontalouteen jysähti laman seurauksena suuri alijäämä. Vaalikauden lopun sosiaalietuuksien korotukset ja indeksisidonnaisuuksien laajennukset lisäävät alijäämää. Sama koskee energia- ja ilmastopolitiikan nimissä tihentyvää tukiaisviidakkoa, joka kaiken huipuksi osin lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Valtionvelan korkomenot kasvavat lähivuosina helposti pari miljardia.

Ja edessä on parin vuosikymmenen tuskien taival, minkä aikana nopeasti heikkenevä huoltosuhde panee valtion ja kuntien taloudet tosi lujille.

Tuomas Sukselaisen johdolla julkistettu arvio julkisen talouden tasapainotustarpeista on päivitetty versio helmikuisesta VM:n raportista. Julkisessa taloudessa on yhä 5 %/ BKT eli 10 mrd euron kestävyysvaje. Suomen Pankin, OECD:n ja IMF:n arviot ovat tätä synkempiä.

VM:n raportin mukaan vaje kurottaisiin umpeen ensisijaisesti karsimalla menoja ja toissijaisesti kiristämällä verotusta neljän vuoden ajan joka vuosi 1 ½ mrd euron verran. Loppu 4 mrd hoidettaisiin rakenteellisilla uudistuksilla, mikä sekin on helpommin sanottu kuin tehty. Tärkeimmät rakenneuudistukset ovat jo nyt 10-25 vuotta myöhässä.

Puolitoista miljardia euroa on paljon rahaa. Jos kaikkia arvonlisäveroprosentteja nostetaan kolme yksikköä, saadaan nettona kasaan 1,8 mrd. Mutta mitä tehdään kolmena seuraavana vuonna? Esimerkkejä suuruusluokista, ei ehdotuksia: lapsilisiin menee 1,4 mrd ja kehitysapuun 0,8 mrd. Oikeusministeriön hallinnonalan koko budjetti on 0,8 mrd, sisäasiainministeriön 1,3 mrd ja ympäristöministeriön 0,3 mrd.

Puolueiden puheissa on tarjottu lääkkeeksi talouden kasvua. VM:n laskelmissa on kuitenkin jo mukana kohtuullinen kasvuoletus. Budjettilaskelmien teko sitä suurempien kasvuoletusten varaan on itsepetosta.

Toinen suosittu pehmokonsti on ”työelämän kehittäminen”. Kehitetään pois, mutta ensi alkuun siitä koitunee pikemminkin menojen lisäyksiä. Ja ala taitaa olla etupäässä työmarkkinaosapuolten heiniä.

Verotukiakin halutaan vähentää. Paikalta tosin paetaan, jos joku poistettava tuki pitäisi nimetä.

Puolueiden esittämistä verojen korotuksista ei taida kertyä edes yhden vuoden tasapainotustarvetta, sitä 1 ½ miljardia. Pääomaveroprosentin nostaminen ja suurituloisten lisäverotus eivät näissä talkoissa riitä alkuunkaan.

Menopuolella on keskitytty vannomaan, mitä ei ainakaan saa tehdä tai esittämään menojen lisäyksiä. Lapsiperheet, eläkeläiset, yksinhuoltajat, opiskelijat, pienituloiset, perusturvalla eläjät ja julkisten peruspalvelujen käyttäjät halutaan jättää karsintojen ulkopuolelle. Kun nämä ryhmät ynnätään yhteen, on pian 10 miljoonaa suomalaista turvassa tulevilta kauheuksilta.

Vuoden 2007 eduskuntavaalien edellä tapahtui ihme. Jukka Pekkarisen johdolla laskettu kestävyysvaje jalostui silloisen valtiovarainministerin huoneeseen matkatessaan jakovaraksi.

Ihmeiden sijasta tarvitaan nyt rehellistä, avointa, faktoihin ja numeroihin pohjautuvaa keskustelua, ehdotuksia ja ennen muuta päätöksiä.

Raimo Sailas

Kirjoittaja on valtiovarainministeriön valtiosihteeri

perjantaina, joulukuuta 10, 2010

Markkinointiviestinnän työryhmä

Tänään aamutuimaan kokoontui markkinointiviestinnän työryhmä. Taustalla on taannoin yhdessä yrittäjien ja muiden aktiivisten toimijoiden kanssa laadittu markkinointiviestinnän strategia. Asian pihvi on tuoda Teuvaa paikkakuntana esille myönteisessä mutta rehellisessä, aidossa valossa. Eli jos kuva paikkakunnasta on jossain suhteessa huono, pelkkä kuvan kiillottaminen ei riitä, vaan ensin pitää laittaa asiat kuntoon.

Tuossa strategiapaperissa on useita osioita, joita nyt siis työryhmä vie käyntäntöön. Julkisuudessa onkin ollut mukavasti hanke, jolla koulutetaan paikallisia toimijoita ns. sosiaalisen median hyödyntämiseen. Siis Facebookin, Twitterin, Flickr:n, blogien ym. vastaavien. Työryhmä nosti tämänaamuisessa kokouksessaan erityisesti asumiseen ja Teuvan keskustan kehittämiseen liittyvät asiat pöydälle. Tontti- ja asumisvaihtoehdot halutaan selkeämmin esille. Erityisesti myös maaseutukylien tarjoamat vaihtoehdot.

Teuvan keskusta kaipaa siistimistä, kuten paikallislehti Tejukan yleisönosastossakin on useaan otteeseen viime kuukausina todettu. Yleisilmettä voitaisiin lähteä kehittämään suunnitteluhankkeella, joka toteutettaisiin yhteistyössä alueen kiinteistönomistajien kanssa. Yleissuunnitelmalla luotaisiin linjoja ja annettaisiin vinkkejä siitä, miten yhtenäisempää ja siistimpää ilmettä voitaisiin kehittää. Samalla tulisi myös miettiä jokivarren nykyistä parempi hyödyntäminen. Tällaista yleissuunnitelmaa voitaisiin toteuttaa pieninä paloina, kun kiinteistöillä muutoinkin tehtäisiin muutos- tai perusparannustöitä.

torstaina, joulukuuta 09, 2010

Vala

Tänään on keskusteltu Tykistöprikaatin kanssa varusmiesten valatilaisuuden järjestämisestä Teuvalla elokuussa 2012. Tilaisuus on mittava, siksi valmistelunkin pitää alkaa hyvissä ajoin. Noin 900 varusmiehen valatilaisuuteen odotetaan yhteensä noin 4.000 henkilöä, joista suurimman ryhmän muodostavat luonnollisesti varusmiesten omaiset.

Valatilaisuus sopii hyvin Teuvalla järjestettäväksi. Suurin osa teuvalaisista nuorista miehistä ja naisista suorittaa asepalveluksensa juuri Niinisalon varuskunnassa. Valatilaisuuksista on tullut hyvin suosittuja, ja sijaintipaikka saa paljon myönteistä huomiota. Näyttävä tilaisuus on osaltaan kohottamassa maanpuolustushenkeä. Tavoitteenamme on myös niveltää tilaisuus osaksi kyseisen koulupäivän toimintaa, jolloin voimme hyödyntää sitä koulun kasvatustehtävässä.

keskiviikkona, joulukuuta 08, 2010

Varhaiskasvatusta

Kunnan johtoryhmä perehtyi tänään varhaiskasvatuksen toimialaan. Tuo uudissanahan pitää sisällään päivähoidon ja esiopetuksen. Päivähoidon osalta on erityisesti Äystön kylällä rakentunut myönteinen haaste. Päivähoitoon tulevien lasten määrä nimittäin kasvaa, ja kylän osalta joudutaan miettimään uusia tilaratkaisuja ja palkkaamaan myös uusia hoitajia. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta saa lähiaikoina käsiteltäväkseen esityksen, miten näihin tarpeisiin vastataan.

Äystön kylän sijainti on hyvä. Myös työllisyystilanne kylällä on hyvä, sillä kylän yritykset ovat laajentaneet toimintaansa. Kylältä on hyvät yhteydet käydä töissä myös esimerkiksi Kauhajoella. Kylätoimikunta toimii aktiivisesti, ja uusia tupia on noussut asuntoalueelle mukavasti. Niinpä voi hyvällä syyllä olettaa, että päivähoidon tarve alueella on luonteeltaan aika pysyvää.

perjantaina, joulukuuta 03, 2010

Tuulivoimaa

Tänään pidetyssä neuvottelussa EPV Tuulivoima Oy:n kanssa päätettiin vauhdittaa Teuvan tuulivoimapuiston kaavoitusta. Esitämme kunnanhallitukselle menettelyä, jossa EPV hoitaa kaavoituksen, ja kunta tekee tarvittavat päätökset. Helpotamme tällä teknisen toimen työtilannetta. Toki kunnan ja kuntalaisten etua kaavoitusprosessissa tarkasti seurataan ja valvotaan. Tavoitteena on saada yleiskaava alueelle vuoden 2011 aikana.

keskiviikkona, joulukuuta 01, 2010

Biokaasua

Kokeilen matkapuhelimella bloggaamista. Kirjoitan tätä Kauhajoella Logistiassa, meneillään on biokaasuseminaari. Jos tekstissä on normaalia enemmän painovirheitä, se saattaa osaltaan juontua nokialaisen näppäimistöstä;-)

Potentiaalia energiantuotantoon tuntuisi Suupohjassa olevan. Jopa niin paljon, että tavoitteena on, että "energiakauppataseemme" on vuonna 2010 positiivinen. Se tarkoittaa sitä, että tuottaisimme alueella enemmän energiaa uusiutuvilla energialähteillä, kuin mitä energiaa käytämme. Suunnitelmissa on sekä liikennepolttoaineen että sähkön tuotantoa.

Suurimmat mahdollisuudet energian tuotannossa alueella näyttäisi olevan olkien, metsän hakkuutähteiden, kantojen, ruokohelpin sekä lannan ja lietteen hyödyntämisessä.

Tuulienergian osalta Teuva on pisimmällä alueen kunnista. Paskoonharjun tuulivoimapuiston kaavoitus alkanee aivan alkuvuodesta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa kaikelle toiminnalle isoja sopeutumispaineita. Toisaalta se myös avaa uusia mahdollisuuksia.