tiistaina, tammikuuta 26, 2010

Työttömyys kasvaa

Tänään sähköpostiin kilahti tietoa vuoden lopun työttömyystilanteesta. Lähettäjänä oli uusi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Työttömiä työnhakijoita oli Etelä-Pohjanmaalla kaikkiaan 10.322 henkilöä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien määrä on kasvanut 30,6 %.

Teuvalla työttömiä oli 334. Prosentteina työvoimasta tämä on 12,6. Kuukauden aikana määrä oli kasvanut 62:lla. Vuodessa kasvua on 116. Suurin osa Teuvan työttömistä on nyt miehiä (63,8 %). Yli vuoden on ollut työttömänä 19 henkilöä. Nuorien (alle 25-vuotiaat) osuus työttömistä oli 34 henkilöä. Avoimia työpaikkoja Teuvalla oli vain 5.

Teuvan lukujen synkistyminen johtuu pääosin Kaskisten Metsä-Botnian tehtaan ja Teuvan Sahan lakkautuspäätöksistä. Valitettavasti näyttää siltä, että kasautuvaa painetta väen ainakin väliaikaiseen vähentämiseen on monella teuvalaisella yrityksellä, mikäli tilauskirjat eivät ala kevään aikana täyttyä.

Toistaiseksi ei Metsä-Botnian raunioille ole saatu uusia työpaikkoja. Aluetta markkinoidaan Nova Business Botnica -nimisen hankkeen kautta, mutta tuloksia joudumme vielä odottamaan. Tässä suhdannetilanteessa harva yritys pystyy uutta toimintaa aloittamaan. Myös omaa hanketta uusien työllistymismahdollisuuksien perkaamiseksi valmistellaan.

keskiviikkona, tammikuuta 20, 2010

Pappilankangas

Kerrankin kunnon talvi. Lumisessa metsässä Pappilankankaalla meitä odottavat monipuoliset ja laadukkaat ladut. Hiihtomajalla ja sen ympäristössä on talven aikana monia hyviä liikuntatapahtumia. Kannattaa osallistua. Erinomaista tarjontaa on myös lapsille ja lapsiperheille. Eri ikäisille on suunniteltu omat heille sopivat reitit. Kaiken hyvän päälle nettisivut palvelevat mallikkaasti.

On vaatinut paljon työtä, että tällainen hiihtokeskus on saatu aikaan. Talkootyötunteja on kertynyt valtavat määrät. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette tämän rakentaneet!

tiistaina, tammikuuta 19, 2010

Kyselytunti

Kunnanhallitus päätti eilen kokeilla valtuuston kyselytuntia. Ennen valtuuston kokousta valtuutetuilla on tunti aikaa esittää kysymyksiä kunnanhallitukselle ja virkamiehille ajankohtaisista asioista. Kysymykset tulee toimittaa etukäteen. Kunnanhallitukselle osoitetut kysymykset 10 päivää ja virkamiehille osoitetut viisi päivää ennen tilaisuutta. Kysymykset toimitetaan hallintojohtajalle. Hallitukselle osoitettuihin kysymyksiin vastaa kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Tarkoituksena on, että yksittäiset valtuutetut voivat nostaa keskusteluun heitä kiinnostavia asioita. Kyselytunti on julkinen, joten yleisö ja tiedotusvälineiden edustajat voivat seurata keskustelua. Valtuusto on se paikka, jossa julkista poliittista keskustelua tulee käydä. Toivomme, että tällä tavalla voimme rakentavaa keskustelua virittää ja aktivoida. Ja ennen kaikkea asioista, joista ei ole jo valmiiksi rustattuja päätösmalleja, vaan jotka ovat vasta tulossa käsittelyyn.

Ensimmäinen valtuuston kyselytunti järjestetään ma 22.3.2010 klo 17. Paikka on Orrela.

maanantaina, tammikuuta 11, 2010

Tulevaisuuden kysymyksiä

Teuva aloittaa kuntastrategiansa tarkistamisen. Käytännönläheisesti mietimme päätöksenteon linjauksia tuleville vuosille. Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Tekniikka kehittyy, väestö vanhenee, maahanmuuttajien määrä kasvaa, lainsäädäntö kehittyy... Listaa voisi jatkaa pitkällekin. Omalta osaltamme tilanne on muuttunut paljon siitä, kun strategioita viimeksi 2005 - 2006 laadittiin. Suuren osan palveluistamme tuottavat nyt liikelaitoskuntayhtymä ja seutupalvelukeskus.

Mitkä teemat nousevat tulevaa pohdittaessa pintaan? Tässä joitakin omaan mieleeni nousseita asioita: Mikä on lähipalvelujen tulevaisuus? Miten hyödynnämme eri kylien vahvuuksia? Millä eväillä hankimme alueelle uusia työpaikkoja? Löytyykö bioenergiasta työtä ja toimeentuloa? Miten etenemme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä? Mistä voimme tinkiä, kun talous tiukkenee? Miten uudistamme vanhusten hoitoa? Mikä on kolmannen sektorin osuus palvelujen tuottamisessa? Entä yksityisten yritysten? Keiden kanssa pyrimme syventämään yhteistyötä? Miten vaikutamme tehokkaasti siihen päätöksentekoon, joka määrittää kuntien yhteisesti tuottamien palveluiden laadun ja sisällön?

Strategian tekemisessä on syytä muistaa erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin strategian laadinta on valintojen tekemistä usein monien tärkeiden ja hyväksi koettujen asioiden välillä. Kaikkeen ei ole varaa eikä mahdollisuuksia. Toiseksi tärkeää on alusta asti muistaa, että strategia on vain pölyttyvää paperia, jos sitä ei pystytä viemään käytäntöön. Tehtyihin valintoihin tulee sitoutua, ja strategiapaperista tulee tehdä yhteinen työkalu, jota arjen toiminnassa hyödynnetään.