keskiviikkona, elokuuta 23, 2017

Valtuustosopimus

Uuden valtuustokauden myötä syksyn ohjelmaan kuuluu kuntastrategian päivitys. Kriisikuntamenettelyn yhteydessä laadimme puolestaan säästöohjelman, jolla taloutta tasapainotetaan. Nämä suunnitelmat on luonnollisesti syytä laatia tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Strategiamme ytimen tulee olla, miten tästä (taloudellisesta tilanteesta) selviämme.

Olemme luonnostelleet mallia, jossa strategian perustuksena olisi valtuustosopimus. Valtuustoryhmät yhdessä valitsisivat n. 3 - 6 asiaa, joita tällä valtuustokaudella pidetään tärkeimpinä toteuttaa. Pohjaa pohdinnalle saamme vanhan valtuuston keväällä pitämästä työpajasta. Tarkoituksenamme on, että 25.9. valtuusto kokoontuisi seminaariin näitä valintoja luotsaamaan.

maanantaina, elokuuta 07, 2017

Kriisikuntamenettely

Valtiovarainministeriö on todennut Teuvan kunnan Kuntalain uusien säännösten mukaisesti ns. kriisikunnaksi. Teuvan kunnan talouden tunnusluvut alittavat valtioneuvoston asettamat raja-arvot vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätöksissä.

Tämä tarkoittaa taloudellisen selvitysmenettelyn aloittamista. Selvitystä varten asetetaan arviointiryhmä, jonka jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja yhden kunta. Lisäksi valtiovarainministeriö nimeää kuntaa kuultuaan arviointiryhmän puheenjohtajaksi riippumattoman henkilön.

Valtiovarainministeriö ehdottaa arviointiryhmän puheenjohtajaksi Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behmiä. Valtiovarainministeriön edustaja olisi neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen. Teuvan kunnanhallitus nimeää edustajansa ensi maanantaina 14.8.

Tarkoitus on, että selvitys laaditaan 16.2.2018 mennessä. Selvityksessä tutkitaan kunnan edellytykset turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut