maanantaina, syyskuuta 30, 2013

Perhe- ja päiväkerhot

Kunnan ja seurakunnan yhteistyö päivä- ja perhekerhojen järjestämisessä jatkuu ensi vuonnakin kunnan säästöpaineista huolimatta. Kunnanhallitus päätti asiasta tänä iltana. Kunta varaa toimintaan jatkossa 10.000 euroa vuodessa. Seurakunnan järjestämät kerhot ovat Teuvalla lapsiperheiden suosiossa. Päiväkerhoissa käy viikoittain n. 65 lasta. Vastaavasti perhekerhotoimintaan osallistuu 50 - 70 aikuista ja lasta/viikko.

perjantaina, syyskuuta 13, 2013

Uusi kuntalaki

Keskusteltu kuntakartoista on jättänyt koko lailla varjoonsa kuntalain kokonaisuudistuksen. Uutta kuntalakia ollaan kuitenkin hyvää vauhtia työstämässä, ja kunnilta on nyt asiasta pyydetty näkemyksiä. Teuvalla asiaan otetaan kantaa maanantai-iltana 16.9.

Kuntalain muutokset tulevat usein tarpeisiin nähden vähän viiveellä. Mielenkiintoisia yksityiskohtia on kuitenkin nyt pohdinnassa monia.

Kuntavaalien aikaistamista selvitetään. Näin uudet valtuustot pääsisivät heti vaikuttamaan uuden talousarvion linjauksiin. Yhtenä vaihtoehtona on tuotu esiin kuntavaalien ja eduskuntavaalien järjestäminen samanaikaisesti.

Erilaisia hallintomalleja mietitään: Pitäisikö kuntaan voida valita pormestari suoralla kansanäänestyksellä? Pitäisikö kuntalaissa olla säännökset valiokuntamallista, jossa lautakunnat korvattaisiin valtuutetuista koostuvilla valiokunnilla? Esillä on myös ns. ministerimalli, jossa lautakuntien puheenjohtajat muodostavat kunnanhallituksen.

Kiristyvä kuntatalous asettaa omat paineensa. Pitäisikö myös kuntayhtymille säätää alijäämän kattamisvelvollisuus tietyssä ajassa? Miten tilinpäätöstä pitäisi kehittää, jotta se paremmin antaisi oikeat ja riittävät tiedot päätöksenteon tueksi?

Suoraa demokratiaa halutaan kehittää. Sitä edustavat mm. erilaiset kuntalais- ja asiakasraadit, osallistava päätöksenteko ja erilaiset nettivaikuttamisen keinot. Tarvitaanko tuleviin suurkuntiin aluehallintoa? Päätöksenteossa voitaisiin hyödyntää tekniikkaa siten, että aina kunnan toimielinten ei tarvitsisi fyysisesti kokoontua johonkin tiettyyn paikkaan tiettynä aikana, vaan toimielimen jäsenet pääsivät hyväksymään tai hylkäämään päätösesitykset kotonaan etäyhteydellä asiahallintajärjestelmään.