torstaina, helmikuuta 21, 2013

Mahdollinen maakauppa

Maaliskuun alussa valtuusto saa käsiteltäväkseen lähes parinkymmenen hehtaarin maa-alueen ostamisesta Kafia vastapäätä kantatie 67:n varrelta. Asia on herättänyt keskustelua. Kuntahan etsii säästöjä kaikesta toiminnastaan. Yt-menettely on käynnissä. Tarvitseeko kunta välttämättä lisämaata? Onko nyt oikea aika ostaa? Olisiko teollisuutta alueelle tulossa?

Hyviä kysymyksiä. Onhan kuitenkin kyse aika isosta rahasummasta (290.000 euroa). Kunnan on kuitenkin järkevää ostaa maata silloin, kun sitä hyvällä paikalla on kohtuuhintaan kaupan. Jos esimerkiksi tämä kyseinen alue myydään nyt jollekin maanviljelijälle viljelytarkoitukseen (mikä sinänsä on erinomainen käyttötarkoitus sekin), ei alue ehkä hyvinkin pitkään aikaan ole kunnalle ostettavissa. Hinnasta täytyy todeta, että viljelymaata on kovin vaikea ostaa ainakaan alle peltomaan käyvän arvon. Teollisuusyrityksiä ei ole Teuvalle jonossa pyrkimässä, se on totta. Mutta uskon, että vuosien mittaan Teuvalla tullaan edelleen teollisuustonttejakin tarvitsemaan. Aika ajoin meiltä kysytään teollisuustonttia nimenomaan kantatien varresta. Tähän asti meillä on ollut siihen huonot valmiudet vastata. Mikäli alue ostetaan, se kaavoitetaan. Se vie aina oman aikansa. Siihen asti, kun alueelle ruvetaan rakentamaan, voimme vuokrata aluetta paikallisten viljelijöiden käyttöön. Koska maa on hyvää viljelysmaata, vuokra kattaa kyllä sitoutuneen pääoman korkokulun.

Säästää pitää, mutta tulevaisuuttakin pitää turvata.


maanantaina, helmikuuta 18, 2013

Aikansa elänyt

Sosiaali- ja terveystoimeen yritetään Suomessa laajaa kokonaisuudistusta puuttumatta (ainakaan tässä vaiheessa) rahoitusjärjestelmään. Se on kuitenkin aikansa elänyt ja ajan myötä vinoutunut. Julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa pyöritetään kuntien verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tuotanto on jo nyt suurelta osin kuntayhtymillä, kunnat maksavat laskut. Kela maksaa yksityisten palvelujen kustannuksia asiakkaille. Sen lisäksi Kela korvaa lisäksi mm. sairauden hoitoon liittyviä matkoja ja lääkkeitä. Kela-korvaukset ovat ajan myötä jääneet jälkeen kustannuskehityksestä. Erikseen on vielä järjestetty työterveydenhuollon rahoitus työnantajien ja Kelan kautta. Alkuperäinen hyvä tarkoitus on johtanut siihen, että työssä käyvien terveydenhuoltopalvelut ovat huomattavasti paremmat kuin esimerkiksi työttömien tai eläkeläisten.

Ensi vuoden alusta tulee voimaan EU:n potilasdirektiivi. Sen mukaan EU-kansalainen voi hakeutua hoitoon mihin tahansa jäsenmaahan samoilla ehdoilla kuin saisi hoidon kotimaassaan. Kukaan ei tunnu vielä tietävän, mitä se Suomen osalta tarkoittaa: Onko se yksityisestä hoidosta maksettavan Kela-korvauksen suuruinen vai julkisessa suomalaisessa sairaalassa maksettavan hoitomaksun mukainen. Ei kai meiltä mitään suurta joukkoa ihmisiä heti hakeudu ulkomaille hoitoon, mutta tämäkin yksityiskohta paljastaa järjestelmämme sekavuuden.

Rahaa tulee siis monesta tuutista palvelujärjestelmään. Ja niukkoina aikoina kukin toimija pyrkii optimoimaan oman taloutensa. Siinä kokonaisuus kärsii.

Kun nyt mietitään uutta tapaa järjestää palvelut, pitäisi samalla miettiä, miten rahoitus järjestetään parhaalla tavalla.

torstaina, helmikuuta 07, 2013

Kuulemistilaisuus

Eilen järjestettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen kuntien kuulemistilaisuus Seinäjoella. Selvityshenkilöt halusivat kuulla kuntien kantoja, miten ne aikovat sotensa järjestää tulevien lakipykälien edellyttämällä tavalla. Tavoitteenahan on vähintään 50.000 asukkaan muodostamat yhteistoiminta-alueet. Kuultujen kommenttien pohjalta näyttäisi siltä, että suurin osa kuntavaikuttajista haluaa Etelä-Pohjanmaalle koko maakunnan kokoisen sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän, joka hoitaisi niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalitoimenkin palvelut. Seinäjoki toki haluaisi hoitaa asian ns. vastuukuntamallilla, jossa muut kunnat ostaisivat tarvitsemansa palvelut Seinäjoen kaupungilta. Keskustelu asiasta jatkuu jo huomenna kuntajohdon (valtuustojen puheenjohtajat, hallitusten puheenjohtajat ja kuntajohtajat) kokouksessa.

tiistaina, helmikuuta 05, 2013

Investointien ohjaus

Uusi kunnanhallitus valitsi eilen toimikuntia ja työryhmiä. Viime valtuustokaudella oli työryhmä, jonka nimenä oli investointien ohjausryhmä. Nimensä mukaisesti ryhmä ohjasi isojen investointiemme valmistelua, niin suunnittelua kuin rakennuttamistakin. Nyt vastaavaa ryhmää ei nimetty, vaan kunnanhallitus päätti korostaa teknisen lautakunnan roolia investointiasioissa. Lautakunta valmistelee investointeihin liittyvät päätösesitykset kunnanhallitukselle.