tiistaina, maaliskuuta 29, 2016

Kysely

Muistuttelisin vain, että kunnan kotisivuilla on avoinna kysely Teuvan kaupallisista palveluista. Mielipidettäsi kaivataan. Eikä vie paljoa aikaa. Vastaajien kesken arvomme lahjakortteja paikallisissa yrityksissä käytettäväksi.

tiistaina, maaliskuuta 15, 2016

Valinnanvapaus

Mats Brommelsin johtama selvityshenkilöryhmä jätti tänään väliraporttinsa valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta sote-uudistuksessa. Työryhmä esittelee useita vaihtoehtoja, joissa kussakin on omat ongelmansa. Hämmentävää on se, että valinnanvapaus saattaa jopa kaventua nykyisestä.

Todennäköiseltä vaikuttaa malli, jossa valtion hyväksymät yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat tarjoaisivat asiakkaille palveluita samoilla ehdoilla kuin julkisetkin toimijat. Näin ainakin peruspalveluissa sekä joissakin erikoissairaanhoidon palveluissa. Kelan sairaanhoitokorvausta yksityisen palvelun käytöstä ei enää maksettaisi. Asiakkaat valitsisivat toimijan, jota käyttävät, todennäköisesti määräajaksi.

Kelan sairaanhoitokorvaukset kattavat tällä hetkellä enää keskimäärin 15 % yksityisen terveydenhuollon palvelujen kustannuksista, ja loppuosa jää potilaan itsensä maksettavaksi. Jos nämä asiakkaat siirtyvät edellä mainitulla tavalla julkisen rahoituksen piiriin, kustannukset kai vääjäämättä kasvavat. Haasteena on myös löytää sellainen korvaustaso palveluntuottajille, joka toisaalta houkuttelee yksityisiä toimijoita ja toisaalta hillitsee kustannusten kasvua.

Kuntien tehtävien vähentäminen

Hallitus asetti ohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Tehtävä on osoittautunut vaikeaksi. Tähän mennessä karsittavaa on löytynyt 400 miljoonan edestä, ja nekin toteutuisivat vasta pitkällä aikavälillä.

Säästötavoitetta laajennetaankin nyt koko julkiseen sektoriin. Siis toisin sanoen kuntien tehtäviä ei vähennetäkään miljardilla.

Lakeja on kuitenkin käyty läpi tiukalla kammalla, ja velvoitteita yritetty vähentää. Tässä joitakin esimerkkejä. Kuntien vastuuta terveyteen liittyvistä lausunnoista vähennetään silloin, kun ne eivät liity suoraan potilaan hoitoon. Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia väljennetään. Pelastustoimea koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Toteutetaan vammaislainsäädännön kokonaisuudistus. Vanhuspalvelulain mukaisia tehtäviä kevennetään. Kunnat saavat aiempaa vapaammin päättää, miten palvelut tuotetaan. Kuntien toimintaa ohjaavia suosituksia puretaan.

Kyllä tässä ihan yrittämisen maku on. Normien purkua vaikeuttaa se tosiasia, että toisaalta ei pitäisi haavoittuvassa ja heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien asiakasryhmien oikeuksia olennaisesti vaarantaa. Toivon norminpurkajille menestystä vaativassa työssään!

perjantaina, maaliskuuta 11, 2016

Ahdinko

Traktorit vyöryvät tänään Helsinkiin. Ajatukseni ovat mielenilmaisijoiden matkassa ja myötätuntoni heidän puolellaan. Maatalous on yritystoimintaa. Nykyään varsin mittavia investointejakin vaativaa. Mutta se on myös paljon muuta. Suomalaista puhdasta ruokaa. Huoltovarmuutta. Elinympäristöämme. Paikallista elinkeinoelämää. Maaseudun elinvoimaisuuutta.

Nyt tarvitaan sekä hätätoimia, jotta tilat eivät kaatuisi että kannattavuutta pitemmällä aikavälillä lisääviä toimia. Ongelmien kasaantuminen on ollut nähtävissä jo pitkään. Toimilla on nyt kiire.

keskiviikkona, maaliskuuta 09, 2016

3.000.000.000 €

Maamme hallitus tavoittelee sote-uudistuksella 3 miljardin euron vuotuista säästöä. Kuten aiemmin on tullut todettua, Teuvan luvut noin karkeasti edustavat yhtä promillea valtakunnan vastaavista. Kyse olisi siis Teuvan mittakaavassa noin kolmen miljoonan euron vuotuisista säästöistä. Pärjäisimme aika hyvin, jos sote-menomme olisivat 22 miljoonan asemesta 19 miljoonaa.

Ihan tätä tuo hallituksen tavoite ei kuitenkaan tarkoita. Uuden sote-ratkaisun on tarkoitus toteutua 1.1.2019 alkaen. Vuosina 2019 - 2029 sote-menojen reaalisen kasvun arvioidaan olevan 2,4 % vuodessa. Jos kasvu tuolla kymmenvuotiskaudella saadaan painettua 0,9 %:iin/vuosi, tuo 3 miljardin tavoite saavutetaan vuonna 2029. Menot eivät siis pienene, vaan kasvavat vähemmän kuin on oletettu.

maanantaina, maaliskuuta 07, 2016

Aikalisä

Hiihtoloman jälkeen työt alkoivat Suupohjan seudullisen johtoryhmän kokouksella Orrelassa. Ryhmään kuuluvat Isojoen, Kauhajoen, Karijoen ja Teuvan valtuuston puheenjohtajat, hallituksen puheenjohtajat ja kuntajohtajat sekä Llky:n, Sekin ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän johtajat.

Seudullista strategiaa pukkaa. Myös Pihlajalinnasta puhuttiin. Kauhajoen kaupunki on sopimuskokonaisuudesta pyytänyt lausunnon Kuntaliitolta. Kauhajoki käsittelee asian vasta lausunnon saatuaan. Teuvan oli tarkoitus käsitellä asiaa kunnanhallituksessa 14.3. ja valtuustossa 21.3. Nyt lienee kuitenkin järkevää odottaa tuo pyydetty lausunto, koska asia kuitenkin ratkeaa vasta, kun kaikki kunnat ovat tehneet päätöksensä.