tiistaina, maaliskuuta 15, 2016

Valinnanvapaus

Mats Brommelsin johtama selvityshenkilöryhmä jätti tänään väliraporttinsa valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta sote-uudistuksessa. Työryhmä esittelee useita vaihtoehtoja, joissa kussakin on omat ongelmansa. Hämmentävää on se, että valinnanvapaus saattaa jopa kaventua nykyisestä.

Todennäköiseltä vaikuttaa malli, jossa valtion hyväksymät yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat tarjoaisivat asiakkaille palveluita samoilla ehdoilla kuin julkisetkin toimijat. Näin ainakin peruspalveluissa sekä joissakin erikoissairaanhoidon palveluissa. Kelan sairaanhoitokorvausta yksityisen palvelun käytöstä ei enää maksettaisi. Asiakkaat valitsisivat toimijan, jota käyttävät, todennäköisesti määräajaksi.

Kelan sairaanhoitokorvaukset kattavat tällä hetkellä enää keskimäärin 15 % yksityisen terveydenhuollon palvelujen kustannuksista, ja loppuosa jää potilaan itsensä maksettavaksi. Jos nämä asiakkaat siirtyvät edellä mainitulla tavalla julkisen rahoituksen piiriin, kustannukset kai vääjäämättä kasvavat. Haasteena on myös löytää sellainen korvaustaso palveluntuottajille, joka toisaalta houkuttelee yksityisiä toimijoita ja toisaalta hillitsee kustannusten kasvua.

Ei kommentteja: