tiistaina, maaliskuuta 15, 2016

Kuntien tehtävien vähentäminen

Hallitus asetti ohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Tehtävä on osoittautunut vaikeaksi. Tähän mennessä karsittavaa on löytynyt 400 miljoonan edestä, ja nekin toteutuisivat vasta pitkällä aikavälillä.

Säästötavoitetta laajennetaankin nyt koko julkiseen sektoriin. Siis toisin sanoen kuntien tehtäviä ei vähennetäkään miljardilla.

Lakeja on kuitenkin käyty läpi tiukalla kammalla, ja velvoitteita yritetty vähentää. Tässä joitakin esimerkkejä. Kuntien vastuuta terveyteen liittyvistä lausunnoista vähennetään silloin, kun ne eivät liity suoraan potilaan hoitoon. Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia väljennetään. Pelastustoimea koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Toteutetaan vammaislainsäädännön kokonaisuudistus. Vanhuspalvelulain mukaisia tehtäviä kevennetään. Kunnat saavat aiempaa vapaammin päättää, miten palvelut tuotetaan. Kuntien toimintaa ohjaavia suosituksia puretaan.

Kyllä tässä ihan yrittämisen maku on. Normien purkua vaikeuttaa se tosiasia, että toisaalta ei pitäisi haavoittuvassa ja heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien asiakasryhmien oikeuksia olennaisesti vaarantaa. Toivon norminpurkajille menestystä vaativassa työssään!

Ei kommentteja: