maanantaina, lokakuuta 29, 2007

Vuoden 2008 talousarvio

Tulevan vuoden budjettia valmistellaan hyvää vauhtia. Tänä iltana kunnanhallitus käsittelee budjetille asetettavia kehyksiä. Toisin sanoen sitä, paljonko tuloja arvioidaan kertyvän, ja miten paljon vastaavasti saisi olla menopuolta.

Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 0,9 milj. euroa tämänvuotisesta tasostaan. Valtionosuudet lisääntynevät (vain) 0,7 milj. euroa. Tavoitteeksi on asetettu virkamiesvalmistelussa nollatulos. Tulevan vuoden menopaineita aiheuttavat palkankorotukset, öljyn ja sähkön hinnan nousu, erikoissairaanhoidon tarpeiden lisääntyminen ja yleinen kustannustason nousu. Edellä mainitut muutokset tulopohjassa mahdollistavat reilun 7,2 %:n korotuksen menomäärärahoihin.

tiistaina, lokakuuta 09, 2007

Osavuosikatsaus

Uudistimme tapaamme raportoida talousarvion toteutumista. Kolmannesvuosittain laadimme pumaskan siitä, miten talousarviomäärärahoja on käytetty, miten tuloja on kunnan kassaan kertynyt, ja miten toiminnallisia tavoitteita on saavutettu.

Kunnankamreeri Seppo Saarinen laati raportointipohjan, ja olen siihen varsin tyytyväinen. Tietojen keräämisessä ovat olleet mukana kaikki päävastuualueet. Jatkossa raporttia toki kehitellään, mm. lisäämme graafiikkaa keskeisten lukujen hahmottamiseksi.

Miten Teuvan kunnan taloudessa juuri nyt sitten menee? Kahdeksassa kuukaudessa on määrärahoista käytetty 65,3 %. Tällä hetkellä näyttäisi siis siltä, että budjetti olisi aika hyvin pitämässä. Aiemminhan valtuusto on myöntänyt lisärahaa henkilöstömenoihin vuodeosastolle ja Henriikkakodille osastojen suuren käyttöasteen vuoksi.

Verotuloja on kertynyt hieman odotettua paremmin. Näyttäisi siltä, että tulokohta ylittyy 0,2 - 0,3 miljoonaa euroa. Verovuoden 2006 ennakkotietojen mukaan ansiotuloista verokertymä kasvaisi Teuvalla 4,3 % (koko maassa 5,5 %). Yhteisöveron tuotossa näyttäisi olevan peräti 22,3 %:n kasvu (koko maassa 17,5 %). Hyvä, teuvalaiset yritykset!

Edellä mainitusta seuraa, että arvioimme Teuvan kunnan vuoden 2007 tilinpäätöksen kapuavan pikkuisen plussan puolelle. Aiempia ylijäämiä kunnan taseessa on 2,2 miljoonaa euroa.

Investointeihin talousarviossa oli varattu 6,0 miljoonaa euroa. Elokuun loppuun mennessä näistä rahoista oli käytetty 43 %. Pieni toteutuma johtuu mm. siitä, että emme vielä ole aloittaneet vastaanottohallin rakentamista. Uusia lainoja emme ole nostaneet, vanhoja on makseltu pois noin 150.000 euroa. Maksuvalmius on säilynyt hyvänä, vaikka kassavarat ovatkin vuoden aikana pienentyneet 0,8 miljoonaa euroa.

Närpes

Kunnanhallitus asetti eilen työryhmän, jonka tarkoituksena on miettiä Teuvan kunnan ja Närpiön kaupungin yhteistyön kehittämistä. Ryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä yhteistyön kehittämisestä erityisesti edunvalvonnan, Närpiön suomenkielisten palvelujen, vapaa-aikatoimen ja kulttuurin aloilta. Teuva nimesi edustajikseen ryhmään Pauli Nevalan, Anne Luhtalan, Päivi Ketolan ja Mikko Koskelan sekä Annukka Käkelän. Närpiö nimeää omat edustajansa lähipäivinä.

Ajatus yhteisestä työryhmästä sai alkunsa neljän teuvalaisen ja neljän närpiöläisen valtuutetun yhteisestä tapaamisesta viime keväänä. Sen seurauksena valtuutetut Päivi Ketola, Juhani Kallio, Matti Mäntysaari ja Mikko Koskela esittivät työryhmän perustamista. Teuvan kunnanhallitus oli alkukesästä Närpiön kaupunginhallituksen vieraana. Tuolloin todettiin, että puitelain mukaisessa Paras-yhteistyössä kunnat suuntautuvat eri yhteistoiminta-alueisiin, mutta monessa pienemmässä asiassa yhteistyö kuntien kesken voisi olla luontevaa.

Teuva on jo perinteisesti tuottanut koulupalveluja Närpiön suomenkielisille. Tämän yhteistyön toivomme jatkuvan ja entisestään parantuvan. Koulut ovat tehneet yhteistyötä myös toteuttamalla puolin ja toisin oppilailleen "kielikylpyjä". Tätä toimintaa voisi saatujen kokemusten pohjalta varmaan laajentaakin.