tiistaina, lokakuuta 09, 2007

Osavuosikatsaus

Uudistimme tapaamme raportoida talousarvion toteutumista. Kolmannesvuosittain laadimme pumaskan siitä, miten talousarviomäärärahoja on käytetty, miten tuloja on kunnan kassaan kertynyt, ja miten toiminnallisia tavoitteita on saavutettu.

Kunnankamreeri Seppo Saarinen laati raportointipohjan, ja olen siihen varsin tyytyväinen. Tietojen keräämisessä ovat olleet mukana kaikki päävastuualueet. Jatkossa raporttia toki kehitellään, mm. lisäämme graafiikkaa keskeisten lukujen hahmottamiseksi.

Miten Teuvan kunnan taloudessa juuri nyt sitten menee? Kahdeksassa kuukaudessa on määrärahoista käytetty 65,3 %. Tällä hetkellä näyttäisi siis siltä, että budjetti olisi aika hyvin pitämässä. Aiemminhan valtuusto on myöntänyt lisärahaa henkilöstömenoihin vuodeosastolle ja Henriikkakodille osastojen suuren käyttöasteen vuoksi.

Verotuloja on kertynyt hieman odotettua paremmin. Näyttäisi siltä, että tulokohta ylittyy 0,2 - 0,3 miljoonaa euroa. Verovuoden 2006 ennakkotietojen mukaan ansiotuloista verokertymä kasvaisi Teuvalla 4,3 % (koko maassa 5,5 %). Yhteisöveron tuotossa näyttäisi olevan peräti 22,3 %:n kasvu (koko maassa 17,5 %). Hyvä, teuvalaiset yritykset!

Edellä mainitusta seuraa, että arvioimme Teuvan kunnan vuoden 2007 tilinpäätöksen kapuavan pikkuisen plussan puolelle. Aiempia ylijäämiä kunnan taseessa on 2,2 miljoonaa euroa.

Investointeihin talousarviossa oli varattu 6,0 miljoonaa euroa. Elokuun loppuun mennessä näistä rahoista oli käytetty 43 %. Pieni toteutuma johtuu mm. siitä, että emme vielä ole aloittaneet vastaanottohallin rakentamista. Uusia lainoja emme ole nostaneet, vanhoja on makseltu pois noin 150.000 euroa. Maksuvalmius on säilynyt hyvänä, vaikka kassavarat ovatkin vuoden aikana pienentyneet 0,8 miljoonaa euroa.

Ei kommentteja: