tiistaina, toukokuuta 30, 2017

Toteutuuko yhdenvertaisuus?

Kun palveluja kootaan isompien järjestäjien hartijoille, perusteluna on usein kansalaisten yhdenvertaisuuden saavuttaminen palvelujen saatavuudessa. Näin muun muassa valmisteilla olevassa suuressa sote-uudistuksessa.

Päivän aviisit kertovat, miten yhdenvertaisuus toteutuu poliisipalveluissa. Hädässä kansalainen joutuu Etelä-Pohjanmaalla odottamaan poliisia 43 % pitempään kuin Pohjanmaalla. Siis yhteisen poliisilaitoksen alueella. Ja tämä on vain keskiarvo. Seinäjoen keskustassa poliisi lienee paikalla aika paljon nopeammin kuin Teuvalla tai Evijärvellä. Totta kai maantiede asettaa aina omat rajoitteensa, mutta paljonko on kohtuus?

perjantaina, toukokuuta 12, 2017

Lisähaastetta

Ensimmäiset laskelmat ensi vuoden valtionosuuksista ovat valmistuneet. Ne ovat surkeaa luettavaa maaseutukuntien osalta. Teuvan menetys olisi noin 0,8 miljoonaa euroa. Kun kurottavaa taloudessa on muutoinkin noin 1,5 miljoonaa, on tämä kyllä aika kova paukku!

torstaina, toukokuuta 11, 2017

Kohti uutta valtuustokautta

Teuvan kunnan talous on ollut alijäämäinen jo usean vuoden ajan. Tilannetta on yritetty korjata usealla säästöpaketilla, henkilöstön lomautuksilla ja irtisanomisilla. Tulostakin on syntynyt, sillä oman toiminnan menot on saatu pysymään kurissa, monin paikoin myös laskemaan.

Tämä ei ole kuitenkaan riittänyt. Eero Laesterä selvitti Etelä-Pohjamaan liiton toimeksiannosta maakunnan kuntien talouskehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 (9 vuodessa siis) Teuvan kunnan menot ovat kasvaneet 9,6 miljoonaa euroa. Tästä kasvusta sote-menojen osuus on ollut 9,1 miljoonaa ja kunnan muiden toimialojen 0,5 miljoonaa. Tämä kuvannee hyvin menopuolen kehitystä. Viime vuosina verotulojen kehitys on veronkorotuksista huolimatta ollut heikkoa.

Ongelma on siis ollut tiedossa, niin palkollisten kuin päättäjienkin. Asian eteen on tehty töitä, mutta se ei ollut riittävää. Toisaalta on haluttu säilyttää palveluja  ja toimia palveluja tarvitsevia kohtaan vastuullisesti.

Kun kuntavaalien alla tilintarkastaja teki sen, mikä hänen tilntarkastajana kuuluukin tehdä, eli nosti asian tarkastusmuistiossaan esiin, sähköistyi vaalikeskustelu. Siihen keskusteluun en halunnut osallistua, koska siihen niin vahvasti kytkeytyi taistelu valtuustopaikoista. Ja koska minun näkökulmastani mitään ratkaisevaa uutta ei ollut tapahtunut.

Teuvalla poliittinen päätöksenteko on mielestäni sujunut jouhevasti. Vaalit ja uhka kriisikunnaksi joutumisesta muuttivat tilannetta. Päätöksenteko jossain määrin lamautui, Osaltaan tämä näkyy vaikeudessa löytää neuvotteluratkaisu keskeisten kuntapäättäjien valitsemiseksi.

Toivon neuvottelujen onnistuvan, koska se antaisi hyvän lähtökohdan uudelle valtuustokaudelle. Eripuraan juuri nyt ei ole varaa. Olemme ottamassa isoa loikkaa päätöksentekokulttuurissamme siirtymällä valiokuntamalliin. Sen toteutus tarvitsee voiteluaineekseen suuren määrän luottamusta. Tätä huomattavasti suurempi haaste on kuitenkin taloudellisten vaikeuksien voittaminen ja kriisikuntaprosessissa teuvalaisten edun ajaminen.

No, entä se kohistu kuntaliitos? Näen sen varteenotettavana vaihtoehtona, jolla on hyvät ja huonot puolensa. Itsenäisenä kuntana jatkaminen vaatii joka tapauksessa kipeitä leikkauksia palvelutarjontaan.