torstaina, huhtikuuta 12, 2007

Paras pitää kiirettä!

Kunta- ja palvelurakennehanke, jota tuttavallisesti myös Paras-hankkeeksi kutsutaan, on lopultakin nytkähtämässä liikkeelle toden teolla myös Suupohjassa. Syytä onkin, sillä valmista pitäisi olla elokuun lopussa, ja mietittävää on paljon.

Kunnat valitsivat hankkeelle ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Veijo Hurskaisen Efeko Oy:stä. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tausta-analyysejä siitä, miltä seudun tulevaisuus kuntapalvelujen osalta näyttää. Miten kuntatalous kehittyy? Kuinka paljon väestörakenne muuttuu? Mitä tämä merkitsee palvelutarpeiden osalta? Mitä se maksaa? Paljonko henkilöstöä siirtyy eläkkeelle? Paljonko ja millaista henkilöstöä tarvitaan heidän tilalleen? Näitä asioita on yritettävä arvioida pitkälle tulevaisuuteen, aina vuoteen 2030 asti.

Kun edellä mainitut analyysit ovat valmistuneet, kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto yhdessä henkilöstön edustajien kanssa kokoontuu 20.4. pohtimaan näistä vedettäviä johtopäätöksiä. Sen jälkeen kussakin kunnassa valtuustoryhmät ottavat kantaa siihen, mitkä ovat reunaehdot yhteistyölle.

Kunkin kunnan omat tavoitteet, ehdot yhteistyölle ja mahdolliselle kuntaliitokselle esitellään kuntajohdon seminaarissa 11.5. Tällöin mietitään myös keskeiset palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat periaatteet.

Seuraavaksi on tavoitteena muodostaa yhteinen visio yhteistyöstä tai yhteisestä kunnasta. Tätä pohditaan seminaarissa Orrelassa 30.5. Seminaarin jälkeen valmistellaan raportti, jonka pitäisi olla valmis 7.6.

Jos kuntien valtuustot päätyvät raportin perusteella yhtä pitäviin päätöksiin yhteistyön kehittämisestä, prosessi jatkuu yksityiskohtaisella toimintojen yhteensovittamisella eri palvelualoittain. Tämä lienee se kaikkein isotöisin osuus. Lopullisena tavoitteena on kuntien välinen yhteistyösopimus tai yhdistymissopimus.

maanantaina, huhtikuuta 02, 2007

Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan

Perjantaina 30.3. jätti kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista pohtiva työryhmä väliraporttinsa. Tämä asia liittyy paljon puhuttuun kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Tavoitteena olisi yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä. Uudistuksessa on myös tarkoitus päättää kuntien verotulopohjan vahvistamisesta siirtämällä verovähennyksiä valtion rasitukseksi.

Kuulostaa hyvältä. Tuo viimeksi mainittu tarkoittaa suunnilleen seuraavaa: Meillä palkansaajilla on kunnallisverotuksessa tiettyjä vähennyksiä (esim. ansiotulovähennys). Niiden ansiosta tilipussiin jää verottajan jäljiltä vähän enemmän kuin jäisi ilman niitä. Kunnan pussissa nuo vähennykset puolestaan näkyvät pienempinä verotuloina. Valtion olisi tarkoitus jatkossa korvata kunnille nämä menetykset valtion talousarvion kautta. Mutta samalla kuntien valtionosuuksia leikattaisiin sama määrä. Kuntien itsehallinnon arvellaan vahvistuvan, kun suurempi osa tuloista kertyy veronluonteisina. Ja päättäähän kunta itse veroprosentistaan, jolla voi näiden tulojen määrään vaikuttaa.

Valtionosuusjärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyisten hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien sijasta kunta saisi yhtä valtionosuutta. Kuntakohtaisia erityisolosuhteita otettaisiin huomioon nykyistä vähemmän. Järjestelmä yksinkertaistuisi.

Siis: Valtionosuudet vähenisivät, niissä otettaisiin nykyistä vähemmän huomioon paikallisia olosuhteita ja palvelutarpeita. Samaan aikaan omaan verokertymään perustuvat tulot kunnissa lisääntyisivät. Tämä lienee hyvä uutinen niille kasvukeskuksille, joissa verotulot kasvavat voimakkaasti, ja palvelut voidaan järjestää edullisesti tiiviillä yhteiskuntarakenteella. Pienille, maaseutumaisille kunnille uudistuksen voisi povata tuovan vaikeuksia. Niiden verotulot kasvavat hitaasti. Tähän asti ne ovat pärjänneet sen varassa, että valtionosuuksia on korotettu ainakin osittain kustannustason muutosta vastaavasti. Vielä suurempia ongelmia tulee, jos valtio lisää kunnille tulevia palveluvelvoitteita.

Ehkäpä uudistus todella tukee kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Pienten kuntien tulopohjan nakertaminen voi hyvinkin johtaa vuosien myötä laajamittaisiin kuntaliitoksiin.