tiistaina, huhtikuuta 15, 2008

Investointitukea myös liikennevälineiden hankintaan

Teuvan Yrittäjät on järjestönä esittänyt, että kunnan investointituen käyttömahdollisuutta laajennettaisiin siten, että tukea voisi saada myös liikennevälineiden hankintaan. Kunnan ja yrittäjien yhteinen elinkeinopoliittinen toimikunta päätyi samaan ajatukseen. Kunnanhallitus esittääkin nyt valtuustolle, että tukea myönnettäisiin myös liikennevälineisiin, mutta rajoitetusti.

Tukea ei saisi varsinaiseen auton hankintaan, vaan auton varusteluun esim. nosturilla, lavalla tai perävaunulla. Tukea myönnettäisiin vain tavaraliikenteeseen hankittuun ajoneuvoon. Tukea hakevalla yrittäjällä tulisi olla liikennelupa. Investoinnin tuettava osuus voisi olla 20.000 - 60.00o euroa. Tukea saisi vain yhteen ajoneuvoon tehtyyn hankintaan/yritys. Tuen määrä olisi 10 %.

Tälläkään ratkaisulla liikennöitsijät eivät pääse aivan samaan asemaan muiden yrittäjien kanssa. Toisaalta TE-keskus ei yleensä näihin investointeihin myönnä tukea lainkaan. Tiedossani ei myöskään ole toista kuntaa, joka avustaisi ajoneuvohankintoja.

Kunnan kannalta liikennöitsijät ovat tärkeitä yrittäjiä. He työllistävät merkittävästi teuvalaisia työntekijöitä, mutta osin hakevat toimeksiantonsa kunnan ulkopuolelta.

maanantaina, huhtikuuta 14, 2008

Mikä kiire?

Nopea aikataulu sosiaali- ja terveydenhuollon liikelaitoskuntayhtymän valmistelussa tuntuu monia huolettavan. Tarkoitushan on perustaa yhtymä jo kesäkuun alussa. Varsinainen toiminta alkaisi vuoden 2009 alussa.

Kunta- ja palvelurakennelaki on voimassa vuoden 2012 loppuun asti. Viimeistään siihen mennessä tulee lain velvoitteet täyttää. Laki edellyttää, että "Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään 20.000 asukasta."

Käytännössä valmistelu on velvoitettu aloittamaan heti. Valtioneuvosto seuraa tarkasti valmistelun etenemistä alueilla. Jo elokuussa 2007 kuntien valtuustot joutuivat vastaamaan valtioneuvoston kysymyksiin siitä, miten ja kenen kanssa näihin tavoitteisiin pyritään. Tuossa yhteydessä Suupohjan neljä kuntaa vastasivat muodostavansa yhteisen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2009 alusta alkaen.

Aikaa vuoden 2012 loppuun on vielä paljon, ja siinä mielessä aikalisä on teoriassa mahdollinen vaihtoehto. Se johtaisi kuitenkin moniin ongelmiin. Rannikon yhteistoiminta-alue aloittaa vuoden 2009 alussa. Karijoen yhteistyö perusterveydenhuollossa katkeaa tuolloin. Vuoden 2009 alusta Jurvan kunta liittyy Kurikan kaupunkiin. Uuden Kurikan terveyspalvelut järjestää Kurikan, Ilmajoen ja Jalasjärven yhteistoiminta-alue. Teuvan yhteistyösuhteet Jurvan suuntaan tulevat joka tapauksessa uusharkintaan. Jos Teuva yksin jättäytyisi pois Suupohjan liikelaitoskuntayhtymästä, Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki kuitenkin perustaisivat sen. Silloin Teuva ei olisi mukana valmistelemassa ja päättämässä yhteisistä asioista. Johonkin yhteistoiminta-alueeseen meidän olisi kuitenkin myöhemmin liityttävä.

Valmisteluaikataulu on haasteellisen tiukka, mutta mahdollinen toteuttaa. Jos ratkaisu siirtyy jonnekin epämääräiseen tulevaisuuteen, tietää se vain moninaisten neuvottelujen pitkittymistä. Aika joka käytetään noihin neuvotteluihin, on pois varsinaisesta toiminnan kehittämisestä.