torstaina, toukokuuta 26, 2016

Kiinteistöt

Eilen sain tietoa Eskoon kuntayhtymän rohkeasta kiinteistöstrategiasta. Vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan vastaamaan nykyistä palvelutarvetta.

Meillä Teuvalla on kiinteistöjen tulevaisuutta pähkäilty myöskin jo pitkään. Monen luottamushenkilön mielestä jo turhankin pitkään. Asia on kuitenkin vaikea ja merkittävä. Meillä on iso tarve vähentää kiinteistökuluja, ja parhaiten se onnistuu käytössä olevia neliöitä vähentämällä. Kiinteistökannassa on myös merkittäviä peruskorjaustarpeita.

Lähestymme nyt asiaa siitä näkökulmasta, että jaamme kunnan omistamat kiinteistöt neljään koriin:

1. pidettävät; kunto hyvä, käyttötarve merkittävä
2. jalostettavat; kunto hyvä, käyttötarkoitus tulee miettiä uusiksi
3. korjattavat; kunto heikko, käyttötarve merkittävä
4. myytävät; kunto heikko, käyttötarve vähäinen

tiistaina, toukokuuta 24, 2016

Esteetöntä liikkumista

Teuvan vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen sähköisesti avautuvien ovien asentamisesta Henriikkakotiin.  Perusteluina neuvosto esittää, että nykyiset ovet ovat esteelliset ja raskaasti avattavat vanhuksille ja vammaisille, jotka kulkevat ovista fysioterapiaan, apuvälinelainaamoon ja liikuntaryhmiin. Iso osa asiakkaista käyttää liikkumiseen erilaisia apuvälineitä, jolloin nykyisen oven avaaminen on vaikeaa. Liikelaitoskuntayhtymä puoltaa aloitetta. Ovien raskaus aiheuttaa ongelmia myös Henriikkakodin asukkaiden ja omaisten liikkumiseen.

Toteutusvastuu kuuluu kiinteistön omistajalle eli Teuvan kunnalle. Selvitetään, mitä maksaa, ja laitetaan toimeksi.

maanantaina, toukokuuta 23, 2016

Soten strategioita

Tänään on liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokous. Esityslistalla komeilevat mm. yhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ensi vuodelle sekä suunnitelmavuosille 2017 - 2019. Näitä strategisia linjauksia on pöllytetty positiivisesti. Parit vapaat lainaukset:

"Asiakas saa tietoa palveluista ja kuntayhtymän kehittämistoimista selkokielisesti.

Asiakkaiden omia voimavaroja, toimijuutta, kuntoutumista, osallisuutta ja omaa vastuuta hyödynnetään ja tuetaan kaikissa asiakkaan palveluissa elämänkaarimallin mukaisesti.

Ennakointi, varhainen puuttuminen ja palvelutarpeen syntymisen ehkäisy ovat ensisijaisia toimintatapoja kaikessa palvelutoiminnassa.

LLKY osallistuu aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan SOTEN valmisteluun.

Läpäisevinä periaatteina suunnitelmallisuus, taloudellisuus, pitkäjänteisyys, innovatiivisuus ja ennakkoluulottomuus.

..."


Hyviä asioita. Näitä vaan käytäntöön.

tiistaina, toukokuuta 17, 2016

PohjaBotten16

Kolmen pohjalaismaakunnan alueella järjestetään PohjaBotten16-niminen valmiusharjoitus marraskuussa. Harjoituksessa testataan kriisitilanteiden ja poikkeusolojen valmiussuunnitelmia sekä viranomaisten ja eri toimijoiden yhteistyötä. Teemoina ovat erityisesti kyberuhkat, laaja maahanmuutto ja hybridisodankäynti.

Muiden kuntien mukana myös Teuva osallistuu harjoitukseen. Harjoitus on oikeastaan pitkä prosessi, jota tänään johtoryhmä aloitteli tutkailemalla omaa valmiuttaan ja vastaamalla aluehallintoviraston tekemiin ennakkotehtäviin.

torstaina, toukokuuta 12, 2016

Valiokuntamalli

Teuvan kunta pohtii organisaationsa ja päätöksentekonsa uudistamista. Palvelustrategian laadinnassa pintaan nousi ns. valiokuntamalli. Siinähän lautakunnat korvataan valiokunnilla, joiden jäsenet ovat valtuutettuja. Valiokunnille voi uuden kuntalain mukaan siirtää päätösvaltaa, mutta ne voivat myös toimia poliittisia linjauksia valmistelevina toimieliminä. Tämä olisi keino saada valtuutetut vaikuttamaan asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa.

maanantaina, toukokuuta 09, 2016

Rajoituksia

Valtioneuvostossa on valmisteltu lakiehdotus, jolla rajoitettaisiin kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksia investoida sote-kiinteistöihin ja tehdä ns. palvelujen kokonaisulkoistuksia.

Lakia on osattu odottaa. Investointien osalta rajoitukset olisivat yllättävän tiukat. Pääsääntöiseti yli viiden miljoonan euron investointeja ei saisi tehdä. Poikkeamislupaa voisi toki hakea hyvin perustein.

Palvelujen ulkoistuksia voisi tehdä (ehkä vähän yllättäen) entiseen tapaan, kunhan sopimuksiin otettaisiin lain edellyttämät irtisanomislausekkeet. Näin maakunnat voisivat halutessaan purkaa epäedullisiksi katsomansa sopimukset.

keskiviikkona, toukokuuta 04, 2016

Pieni askel...

...läpinäkyvyyden ja avoimuuden suuntaan: Kunnanhallitus päättänee ensi maanantaina, että Teuvan kunnan virkamiesten tekemät päätökset julkaistaan netissä kunnan sivuilla samaan tapaan kuin valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntienkin tekemät päätökset. Poikkeuksena tietysti salassa pidettävät asiat. Näitähän ovat esimerkiksi yksittäistä kuntalaista koskevat asiat, joissa yksityisyyden suoja tulee huomioida. Viranhaltijapäätösten julkaisemiseen päädyttiin siksi, että viranhaltijoille on siirretty merkittävää päätösvaltaa, jonka käyttöä tulee kuntalaisten myöskin voida seurata.

Miksei päätöstä tule?

Viime syksynä päätettiin tehdä selvitys Pihlajalinna-yhteistyöstä. Valtuuston piti saada asia päätettäväkseen joulukuussa. Asialle annettiin kuitenkin lisää valmisteluaikaa, koska selvitettäviä asioita oli paljon.

Kun sitten talvella raportti yhteistyön mahdollisuuksista  valmistui, Kauhajoen kaupunki päätti pyytää järjestelystä Kuntaliiton lausunnon ja tehdä päätöksensä vasta sen jälkeen. Pihlajalinna-yhteistyö toteutuu vain, jos kaikki neljä kuntaa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) tekevät samansisältöiset myönteiset päätökset. Totesimme Teuvalla, että koska asia ei ratkea, ennen Kauhajoen päätöstä, odotamme mekin tuon lausunnon valmistumista.

Lausunto kuitenkin viipyy ja viipyy. Syitä on varmasti useita. Pyydetty lausunto on aika laaja-alainen. Siihen vastaaminen vaatinee aika paljon valmistelutyötä. Toisaalta Kuntaliiton juristit lienevät varsin työllistettyjä mm. sote- ja maakuntauudistusten valmistelun vuoksi.