tiistaina, toukokuuta 24, 2016

Esteetöntä liikkumista

Teuvan vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen sähköisesti avautuvien ovien asentamisesta Henriikkakotiin.  Perusteluina neuvosto esittää, että nykyiset ovet ovat esteelliset ja raskaasti avattavat vanhuksille ja vammaisille, jotka kulkevat ovista fysioterapiaan, apuvälinelainaamoon ja liikuntaryhmiin. Iso osa asiakkaista käyttää liikkumiseen erilaisia apuvälineitä, jolloin nykyisen oven avaaminen on vaikeaa. Liikelaitoskuntayhtymä puoltaa aloitetta. Ovien raskaus aiheuttaa ongelmia myös Henriikkakodin asukkaiden ja omaisten liikkumiseen.

Toteutusvastuu kuuluu kiinteistön omistajalle eli Teuvan kunnalle. Selvitetään, mitä maksaa, ja laitetaan toimeksi.

Ei kommentteja: