torstaina, kesäkuuta 20, 2013

Tilastoja

Teuvan sosiaali- ja terveystoimen kustannuskehityksestä on liikeellä monenlaista tietoa. Se on oikeastaan vähän kummallista, koska aiheesta on olemassa julkisia tilastoja ja selvityksiä, jotka kaikki ovat samansuuntaisia. Kustannusten kasvu on ollut vuodesta 2008 varsin rajua. Syitä on sitten toki monia. Kuka tahansa voi perehtyä asiaan ja vertailla kuntien lukuja sivustolla http://uusi.sotkanet.fi. Siellä on myös paljon tietoa palveluista ja palvelutarpeista.

Kirjoitteluuni tulee tässä kesäloman mittainen tauko. Oikein lämmintä ja virkistävää kesää kaikille!

torstaina, kesäkuuta 13, 2013

Sedu

Suupohjan koulutuskuntayhtymä on päättänyt aloittaa neuvottelut Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa toimintojen yhdistämisestä. Taustalla ovat ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen rajut leikkaukset. Asiaan vaikuttaa myös opetusministeriön pyrkimys ammatillisen koulutuksen kokoamisesta maakunnallisesti toimiviin yksiköihin.

Suupohjassa on jo pitkään selvitetty vaihtoehtoja toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi. Haasteet ovat olleet tiedossa. Ns. Olli Niemen työryhmä esitti muutama vuosi sitten toisen asteen koulutuksen (sisältäen myös lukiot) sekä aikuiskoulutuksen kokoamista seudullisesti yhdelle koulutuksen järjestäjälle. Ajatuksena oli samalla luoda uutta seudun kilpailukykyä vahvistavaa toimintamallia. Työryhmän esitykset eivät valitettavasti johtaneet päätöksiin. Myös yhteistyömahdollisuuksia mm. Kankaanpään seudun kanssa selviteltiin tuloksetta.

Jäljelle jäi oikeastaan vain Seinäjoki-vaihtoehto. Toivottavasti koulutuskuntayhtymän hieman kiireellä tekemä päätös yhdistymisselvityksestä hellyttää ministeriötä lieventämään aloituspaikkaleikkauksia. Pidän tätä kuitenkin aika epätodnnäköisenä. Sen sijaan kuntayhtymien yhdistymisellä saavutetaan varmasti merkittäviä hyötyjä toiminnan järjestämisessä.

keskiviikkona, kesäkuuta 12, 2013

Yhteistä linjaa

Teuvan kunnanvaltuusto kokoontui eilen Parraan seminaariin miettimään Teuvan linjaa ja suuntaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Monesta asiasta päättäjien kesken on edelleen erimielisyyttä. Erilaiset näkökannat ilmenevät kuitenkin enimmäkseen siinä, mikä on tässä tilanteessa realistista, ja mitkä keinot tuovat parhaan tuloksen. Tavoitteista ollaan sitten enimmäkseen samaa mieltä. Kaikki pyrkivät siihen, että teuvalaisten palvelut säilyisivät hyvinä ja alue elinvoimaisena.

Päivä oli pieni, mutta merkittävä askel kohti yhteisymmärrystä. Samaa mieltä oltiin siitä, että merkittäviä muutoksia on saatava aikaan, sitä edellyttää jo pelkästään kunnan taloudellinen tilanne. Päättäjät haluavat vaihtoehtoja, joita voi vertailla keskenään. Yhteistyössä halutaan olla avoimia kaikkiin suuntiin. Valtuuston enemmistö on edelleen sillä kannalla, että Teuvan tulee jatkaa itsenäisenä kuntana. Enemmistö päättäjistä oli myös sitä mieltä, että uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen tulee perustua maakunnalliseen yhteistyöhön. Sen rakentamisessa ollaan aktiivisesti mukana. Tavoitteena on, että yhteistyö suunnitellaan kuntayhtymäpohjaiseksi. Kannatusta sai toki myös 20.000 asukkaan kriteerin täyttävän kunnan muodostaminen, ja perus-soten rakentaminen sen organisaatioon.

Kuntarakennelain selvitysvelvollisuuden osalta tulemme vastauksessamme valtioneuvostolle viittaamaan siihen, että Teuvan kunnan aloitteesta on äskettäin tehty kaksi laadukasta selvitystä (Teuva - Kauhajoki ja Teuva - Kurikka). Tarvittaessa olemme osaltamme valmiit näiden selvitysten päivityksiin.

Sovimme myös siitä, että erimielisyyksistä huolimatta pyrimme yhteisiin ja yhteneväisiin kannanottoihin näissä kuntaa suuremmissa kysymyksissä. Yhtenäinen kunta on aina riitaisaa voimakkaampi.

tiistaina, kesäkuuta 04, 2013

Tienpito

Kunnanhallitus antaa ensi maanantaina lausuntonsa ely-keskukselle Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2013 - 2017. Tiehankkeiden osalta tilanne on lyhyesti sanottuna se, että valtion varat ovat loppu. Esimerkiksi liikenneturvallisuutta parantavia kevyen liikenteen väylien rakentamisia voidaan toteuttaa vain kuntien 100-prosenttisella kustannusosuudella.

Tienpidon määrärahatilanne on kestämätön. Tiet rapistuvat hyvää vauhtia. Erityisesti tämä koskee ns. alemman tason tieverkkoa. Mutta valitettavasti se koskee myös vilkkaasti liikennöityjä teitä. Tämä ei tule yhteiskunnalle edulliseksi. Päinvastoin, kun tiet ja niiden pohjarakenteet ehtivät mennä riittävän huonoon kuntoon, niiden kunnostaminen tulee maksamaan valtavasti.

maanantaina, kesäkuuta 03, 2013

Kokouspalkkioiden leikkaus

Ammattiliitoista JHL:n ja JYTY:n edustajat ovat esittäneet, että luottamushenkilöiden kokouspalkkioita leikattaisiin 1.8.2013 - 31.5.2014 välisenä aikana 10 %

Tässäkin asiassa on puolensa. Teuvan kunnan kokouspalkkiot ovat aika pienet. Kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen kokouksesta sen jäsen kuittaa 65 euroa. Osa menee veroihin, osa puolueelle ns. puolueverona. Lautakunnan kokouksesta saa 50 euroa. Kokous on usein pitkä, ilta siinä menee, ja aikansa vie myös asioihin perehtyminen etukäteen. Kovin suurta taloudellista säästöä Teuvan kunta ei saa kokouspalkkioita leikkaamalla. Arvio määrästä on työn alla.

Toisaalta: Esimerkin voima on merkittävä. Jos päättäjät osoittavat, että he ovat valmiit edes vähän tinkimään omista etuisuuksistaan, kun säästöjä etsitään, on helpompi ymmärtää omalle kohdalle tulevia säästövaateita.

Esitän kunnanhallitukselle, että aloite kokouspalkkioiden leikkauksesta hyväksyttäisiin.