keskiviikkona, lokakuuta 27, 2010

Veroprosentti

Teuvalla on edessään miljoonainvestoinnit; koulukeskus, terveystalo, vuodeosasto, jätevedenpuhdistus, yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Summat täsmentyvät, kun suunnitelmat etenevät ja urakkatarjoukset nähdään. Suuruusluokka on kuitenkin noin 2.800 euroa asukasta kohden. Jokaista hanketta joudutaan tarkastelemaan kriittisesti ja karsimaan vähemmän tärkeitä osioita. Myös toteutusaikataulu joudutaan tarkasti harkitsemaan. Tosin se on riippuvainen myös mm. valtion viranomaisten ratkaisuista.

Samaan aikaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa on isoja kustannuspaineita. Mistään palveluista ei olla halukkaita luopumaan. Tässä tilanteessa on veroprosentin korotus välttämätön. Se on parempi tehdä nyt heti, kuin vasta äärimmäisen pakon edessä. Esitän kunnanhallitukselle ensi maanantaina, että ensi vuoden veroprosentti olisi 20,5, nousua tähän vuoteen 0,75 %-yksikköä.

Verojen korotus ei riitä. Myös taksoja ja maksuja täytyy tarkistella ylöspäin. Ja ennen kaikkea menojen kasvua täytyy hillitä. Siitä on syytä rakentaa talven aikana oma ohjelmansa.

torstaina, lokakuuta 21, 2010

Vanhusten palvelut

Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) tänään julkaisema selvitys vanhusten ympärivuorokautisista hoivapalveluista on karua luettavaa. Kysely oli valtakunnallinen, ja vastaukset saatiin 1237 yksiköstä. Toiminnan laatua selvitettiin henkilökuntamitoituksen, henkilökunnan koulutustason, ravinnon, mielekkään toiminnan, lääkehoidon, tilojen sekä asiakirjahallinnan ja dokumentoinnin osalta. Tarkastelluista yksiköistä vain 149 (12 %) täytti kaikilla mittareilla alimman hyväksyttävän tason kriteerit. Kuntien ylläpitämät yksiköt pärjäsivät yksityisiä selvästi huonommin. Maakuntien joukossa Etelä-Pohjanmaa sijoittui heikosti. Yksittäisten kuntien tai hoivayksiköiden sijoittuminen ei tutkimuksesta selviä.

Tässä on vakavaa pohdittavaa. Tutkimus antaa hyvän pohjan paikallisten palvelujen vertaamiseksi valtakunnalliseen tilanteeseen. Kun vertaamme liikelaitoskuntayhtymän alueen eri yksiköiden tunnuslukuja tämän tutkimuksen tuloksiin, saamme selvän vertailutiedon.