torstaina, tammikuuta 21, 2016

Kuntoutusta

Edellä mainitsemastani sairaanhoitopiirin ja yhteistoiminta-alueiden voimin laaditusta ikääntyneiden kuntoutuksen selvityksestä käydään parhaillaan keskustelua eri puolilla maakuntaa. Paljolti keskustelu tuntuu kohdistuvan siihen, montako laitoskuntoutuksen yksikköä on uudessa uljaassa Etelä-Pohjanmaan sote-alueessa. Tärkeä asia sekin. Omasta näkökulmastani ajattelen selvityksen pohjalta, että kolme voisi olla realistinen määrä.

Vaan jos olen oikein ymmärtänyt, selvityksen painopiste on jossain ihan muussa. Ehdotuksiin sisältyy mm: lähellä kotia ja kotona järjestettävä kuntoutus, lähipalvelujen toimiva asiakasohjaus, opastus ja neuvonta, kuntoutustarpeen arviointi, henkilökohtainen palvelusuunnitelma, toimivammat tietojärjestelmät, henkilöstön täydennyskoulutus, toimintatapojen kehittäminen... Hyvä näin.

Varautumista

Maanantain kunnanhallitus hyväksyi myös valmiussuunnitelmia. Niillä varaudutaan siihen, että kunta pystyisi pitämään huolen kuntalaista ja järjestämistään palveluista myös normaalista poikkeavina aikoina. Varautumisessa eri toimijat ja viranomaiset toimivat yhteistyössä. Meidän oloissamme  tällainen erityistä varautumista vaativa tilanne on esimerkiksi talvimyrsky, jonka aikana sähkön saanti keskeytyy pitemmäksi ajaksi, ja tietoliikenneyhteydet ovat poikki.

keskiviikkona, tammikuuta 20, 2016

Sairaansijat

Sairaanhoitopiiri on yhdessä terveyskeskusten ja muiden kuntotuspalvelujen tuottajien kanssa laatinut selvityksen ikääntyneiden kuntoutuksesta. Lausuntoahan siitä nyt pyytävät.

Laadukas selvitys sisältää monia mielenkiintoisia kohtia. Tähän nappasin yhden yksityiskohdan. Eteläpohjalaisissa terveyskeskuksissa on tällä hetkellä 589 sairaansijaa. Vuosina 2013 - 2015 määrää on supistettu peräti 27 %! Vähennys on ollut suurinta Lapulla (- 54 %) ja Suupohjassa (- 48 %). Vähäisintä muutos on ollut Kuusiokunnissa (- 4 %).

1.5.2015 Etelä-Pohjanmaalla on ollut  30 sairaansijaa 10.000 asukasta kohden. Suupohjassa rajun vähennyksen jälkeen on vielä 42 sairaansijaa 10.000 asukasta kohden.

Palvelurakenne on siis ihan oikeasti aika rajussa muutoksessa.

Extra valtuusto

Valtuusto hyväksyi lokakuussa M-Partners Oy:n toimitilajärjestelyt. Jatkovalmistelussa konsepti on kovasti muuttunut. 10 vuoden määräaikainen vuokrasopimus on muuttunut 15 vuoden lunastussopimukseksi. Kunnan kannalta muutokset ovat kokonaisuutena merkittävä parannus alkuperäiseen.  Koska ratkaisu ei kuitenkaan enää vastaa valtuuston päätöstä, kunnanhallitus piti viisaimpana viedä asian uudelleen valtuuston käsittelyyn. Tätä varten valtuusto kokoontuu 25.1.