tiistaina, joulukuuta 16, 2014

Katse yhteisiin toimintoihin

Valtuusto hyväksyi eileniltaisessa pitkässä kokouksessaan ensi vuoden budjetin. Hammashoitola sai parin äänestyksen jälkeen rakennusrahansa.


Talousarvio on 1,4 miljoonaa alijäämäinen. Llky:n tämän vuoden toteutuma on karkaamassa niin paljon pitkäksi, että ensi vuoden määrärahassa pysyminen tulee olemaan vaikeaa. Valitettavasti tarvitsemme uusia säästökohteita.


Alkavan vuoden aikana säästöjä tulee etsiä erityisesti kuntien välisestä yhteistoiminnasta. Toimintoja tulee voida tarvittaessa järjestellä uudella tavalla omistajaohjauksen parantamiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi. Siinä tarvitaan seudun kuntien hyvää yhteistyötä. Säästöjen tarve on kaikilla alueen kunnilla.tiistaina, joulukuuta 09, 2014

Pari lukua budjetista

Kunnanhallitus hyväksyi eilen talousarvioehdotuksen, joka menee nyt sitten ensi maanantaina valtuuston käsittelyyn. Esitys on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ei hyvä. Oman toiminnan menot vähenevät 0,7 miljoonaa vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Sen sijaan sote-menot kasvavat, tosin maltillisesti. Liikelaitoskuntayhtymän maksuosuus oli vuonna 2013 yhteensä 22,0 miljoonaa, tämän vuoden toteutumaksi on viimeisten tietojen mukaan arvioitu 22,7 miljoonaa, ja ensi vuoden määräraha on 22,2 miljoonaa. Puolen miljoonan vähennys kuluvaan vuoden tasoon nähden vaatii merkittäviä sopeutustoimia. Kunnan omassa toiminnassa suurimmat menojen vähennykset on teknisessä toimessa.


Suurimmat investoinnit ovat koulukeskuksen toisen vaiheen remontti, hammashoitolan tilojen rakentaminen terveyskeskuksen yhteyteen, siirtoviemäri Kaskisiin ja uuden teollisuusalueen kunnallistekniikka. Lainakanta kasvaa vuonna 2015 edelleen 7,9 miljoonalla eurolla.

maanantaina, joulukuuta 08, 2014

Talouden tulevaisuudennäkymiä

Valtionosuusuudistus rokottaa Teuvaa 46 euroa/asukas. Sote-uudistuksessa voitamme 214 euroa/asukas (täysimääräisesti tosin vasta vuodesta 2019 lähtien). Valtionosuusleikkaukset ovat täysimääräisinä (näillä näkymin) vuonna 2017 yhteensä 259 euroa/asukas. Yksinkertaisella yhteen- ja vähennyslaskulla kokonaisvaikutukseksi tulee 91 euroa/asukas vyön kiristystä. Jos tätä suhteutetaan veroprosentin tuottoon, olisi veroprosentin korotustarve 0,72. Pärjäämme tässä monia muita kuntia paremmin, erityisesti sote-uudistuksen myönteisten kustannustenjakovaikutusten vuoksi.

Valtiolle kiitos!

Kuten tiedotusvälineet ovat kertoneet, saimme tänä vuonna harkinnanvaraista rahoitusavustusta 794.000 euroa. Kolmessa vuodessa olemme saaneet tätä rahoitusta taloutemme oikaisemiseen yhteensä 2,3 miljoonaa. Melkoinen summa. Yleensä tätä avustusta myönnetään taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kunnalle enintään kolmena vuonna peräkkäin, joten jatkossa mahdollisuutemme ovat huomattavasti heikommat.

Alkaa olla kohta paketissa...

Näytä liite

nimittäin koulukeskuksen toinen pää, entinen lukion puoli. Purkutyöt ovat edenneet, ja huputtaminen remonttia varten on alkanut. Tähän taloonhan tulee tiloja peruskoulun luokille 7 - 9 sekä lukion tarvitsemat tilat.

perjantaina, joulukuuta 05, 2014

Sote-kustannukset jatkossa

Eilen sitten lopulta hallitus antoi esityksensä eduskunnalle uudesta sote-järjestämislaista. Samalla julkistettiin laskelmat kuntakohtaisista kustannusmuutoksista. 1.1.2017 alkaenhan eivät kunnat enää maksa sote-kuluja sen mukaan, kuinka paljon missäkin kunnassa on palveluja käytetty, vaan suuri sote-alue perii maksua joka perustuu asukaslukuun ja sairastavuuden perusteella laskettuun kertoimeen.


Kuntakohtaiset voitot ja menetykset järjestelmän muutoksessa ovat suuria. Jopa niin suuria, että osa kunnista tulee niiden takia ajautumaan vakaviin vaikeuksiin. Teuvan kohdalla tilanne on sillä lailla hyvä, että Teuvan kustannukset laskevat 214 euroa/asukas eli noin 1,2 miljoonaa euroa. Tosin laissa on siirtymäsäännös, jonka vuoksi vuonna 2017 hyöty on 0,3 miljoonaa, vuonna 2018  0,9 miljoonaa ja vasta vuodesta 2019 alkaen täydet 1,2 miljoonaa.


Kyllähän tämä helpottaa Teuvan kunnan taloutta, mutta kun huomioon otetaan valtionosuusjärjestelmän uudistus sekä kaikki valtionosuusleikkaukset, yhteisvaikutus on Teuvankin kunnan talouteen edelleen kiristävä.

tiistaina, joulukuuta 02, 2014

Mitoitukset

Säätäessään vanhuspalvelulakia eduskunta päätti, että henkilöstömitoituksia ei oteta lakiin, mutta mikäli Suomesta vuoden kuluttua lain voimaan tulosta löytyy yksikin vanhusten hoivayksikkö, joka ei mitoitussuositusta noudata, asia sitten kirjataan lakiin. Hieman erikoista lainsäädäntöä, sanoisin. Vaan poliittiset kompromissit ovat joskus erikoisia.


Kun vuosi on kulunut, suosituksesta tinkineitä hoitolaitoksia on pari sataa, vaikkakin määrä on pienenemässä. Niinpä suositus muuttunee lain kirjaimeksi.


Tarvitaanko tällaisia määräyksiä? Kieltämättä kyseessä on kaavamainen tapa säätää palvelun laatua. Hoivan laatu ei aina lisäänny henkilöstön määrän lisäämisen myötä. Kuitenkin jossain kohtaa tulee vastaan se tilanne, että kun väkeä vähennetään, hoivan laatu ja inhimillisyys kärsivät. Siksi uskon, että jonkinlaiset rajat tarvitaan.


Tärkeää on kuitenkin, että hoivayksiköitten henkilöstömitoitusten lisäksi huolehdittaisiin myös kotiin annettavien palvelujen laadusta ja riittävyydestä.