maanantaina, kesäkuuta 15, 2020

Rasismin vastainen työ Teuvan kouluissa

Pyysin koulutoimelta lyhyttä koostetta siitä, miten rasismin vastainen työ näkyy koulun arjessa. Seuraava on suora lainaus koosteesta:

 Opetussuunnitelma ohjaa vahvasti erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen yhteiskunnassa. Kouluissamme suvaitsevaisuus otetaan hyvin vakavasti ja erilaisuuden hyväksymistä sekä siihen tutustumista käsitellään eri oppiaineiden tunneilla. Jokaisen ihmisen hyväksymiseen omana itsenään kiinnitetään erityistä huomiota myös monien teemojen kautta. 

Yhteisöllisyyden vahvistumista tuetaan kouluissamme ottamalla oppilaat ja huoltajat mukaan päätöksentekoon sekä järjestämällä eri luokkatasoille ryhmäyttämispäiviä, joissa yhtenä osa-alueena on erilaisuuden hyväksyntä. Tietyille luokkatasoille suunnitellaan yhdessä nuorisotyöntekijän ja terveydenhoitajan kanssa tunnetaitoryhmä, jossa myös sivutaan erilaisuuden hyväksyntää. Samalla periaatteella kuraattori kokoaa säännöllisesti ryhmiä, joissa käsitellään toisen huomioon ottamista.

Kuraattori, terveydenhoitaja tai psykologi keskustelee aina oppilaan, toisinaan myös huoltajan kanssa, jos on huomattavissa negatiivista suhtautumista muita kohtaan.-Kuraattori seuraa ja tapaa muualta muuttaneita aluksi muutaman kerran ja kyselee koulu- ja kaverikuulumisia. 

Kouluun projektien kautta vierailulle tulleet vaihto-oppilaat sekä maahanmuuttajat on otettu aina hyvillä mielin vastaan ja he ovat löytäneet ystäviä. Rasismia tai kiusaamista taustan takia ei ole ollut.

Teuvalaiset nuoret ovat avoimen kiinnostuneita muualta päin muuttaneista ja hyvästä sopeutumisesta kertoo muualta muuttaneiden hyvät kouluarvosanoja, useita on palkittu stipendeillä ja he ovat olleet hyvin pidettyjä koulukavereiden keskuudessa. Nämä oppilaat ovat toimineet usein myös vastuullisissa tehtävissä.

Vuosittaisessa kodin ja koulun päivässä olemme tehneet yhteistyötä sosiaalisen median tutkijan kanssa. Hän on kertonut oppilaille netin pimeästä puolesta ja siitä miten toista ihmistä pitää kohdella. Samaa teemaa on vahvistanut järjestämämme useat poliisien kouluvierailut. Näissä kohtaamisissa asioita on käsitelty hyvin konkreettisesti ja niiden kautta nuoret ovat saaneet suuntaa oikeisiin toimintatapoihin.”

Arvioimme näitä käytänteitä uuden lukuvuoden alkaessa. Haluamme tehdä parhaamme rasismin ja väkivallan vastaisessa työssä sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.


torstaina, kesäkuuta 11, 2020

Teuvan pahoinpitely

Teuvalaiset ovat järkyttyneitä viime viikonlopun tapahtumista, joissa nuori maahanmuuttaja julmasti pahoinpideltiin. Tapaus on jyrkästi tuomittava. Teuvalla ei ole sijaa eikä tilaa minkäänlaiselle rasismille, oman käden oikeudelle tai ylipäätään väkivallalle. Mitään tämän kaltaista ei Teuvalla ole aiemmin tapahtunut.

Poliisi selvittää asiaa ja saattaa syylliset vastuuseen. Poliisilla menee oma aikansa tapahtumien kulun selvittämisessä. Teon motiivit ja tekoon vaikuttaneet asiat saamme tietää, kun tutkinta valmistuu. Luotan tässä täysin poliisin ammattitaitoon ja oikeudenmukaisuuteen.