maanantaina, heinäkuuta 28, 2008

Valtuusto arvioi omaa työtään

Kunnanvaltuutetut saivat keväällä kyselyn, jossa pyydettiin arvioimaan valtuustokauden 2005 - 2008 työskentelyä. Vastaava kysely tehtiin myös neljä vuotta sitten, joten tuloksia on mahdollisuus vertailla. Vastausprosentti jäi tosin tällä kertaa varsin alhaiseksi, 27 valtuutetusta kyselylomakkeen palautti vain 10.

Vastaajista 60 % koki vaikutusmahdollisuutensa erittäin hyviksi tai hyviksi. Vain 10 % oli sitä mieltä, että omat ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuudet asioihin ovat huonot. Erittäin huonoiksi vaikutusmahdollisuuksiaan ei tuntenut kukaan.

70 % vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on hyvät tai erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa valmisteltaviin asioihin. Tässä kohdin tyytyväisyys oli noussut huomattavasti, sillä edellisellä valtuustokaudella 55 % vastasi kokevansa vaikuttamisen valmisteltaviin asioihin huonoksi tai erittäin huonoksi.

Yhteistyö toimii vastaajien mielestä parhaiten johtavien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden välillä, kunnan johdon ja henkilöstön välillä sekä viranhaltijoiden, elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Huonoimmin yhteistyö toimii eri poliittisten ryhmien/valtuustoryhmien välillä sekä viranhaltijoiden ja henkilöstöjärjestöjen välillä, mutta näissäkin kohdissa vastaukset ovat edelliskautta myönteisempiä.

Merkittävimpinä valtuuston työmuotoina pidettiin iltakouluja ja oman valtuustoryhmän palavereita.

Luottamushenkilöiden toimintakulttuurissa eniten parannusta nähtiin tapahtuneen tärkeisiin asioihin paneutumisessa sekä yhteisten arvojen ja pelisääntöjen noudattamisessa.

Viranhaltijavalmistelun osalta parannusta nähtiin tapahtuneen erityisesti esittelyn selkeydessä ja virheettömyydessä, taustatietojen riittävyydessä, käsittelyajan riittävyydessä sekä päätösehdotusten selkeydessä.

Vastaajien mielestä valtuusto onnistui tällä valtuustokaudella erityisesti Paras-hankkeessa, kouluverkkoratkaisussa, talouden hallinnassa sekä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tulevan valtuuston tärkeimpiä asioita ovat vastaajien mukaan kouluverkkoratkaisut sekä kuntien yhteistyö liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa toimintansa.

Julkaisemme kyselyn koko yhteenvedon lähiaikoina kotisivuillamme.