maanantaina, toukokuuta 23, 2016

Soten strategioita

Tänään on liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokous. Esityslistalla komeilevat mm. yhtymän keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ensi vuodelle sekä suunnitelmavuosille 2017 - 2019. Näitä strategisia linjauksia on pöllytetty positiivisesti. Parit vapaat lainaukset:

"Asiakas saa tietoa palveluista ja kuntayhtymän kehittämistoimista selkokielisesti.

Asiakkaiden omia voimavaroja, toimijuutta, kuntoutumista, osallisuutta ja omaa vastuuta hyödynnetään ja tuetaan kaikissa asiakkaan palveluissa elämänkaarimallin mukaisesti.

Ennakointi, varhainen puuttuminen ja palvelutarpeen syntymisen ehkäisy ovat ensisijaisia toimintatapoja kaikessa palvelutoiminnassa.

LLKY osallistuu aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan SOTEN valmisteluun.

Läpäisevinä periaatteina suunnitelmallisuus, taloudellisuus, pitkäjänteisyys, innovatiivisuus ja ennakkoluulottomuus.

..."


Hyviä asioita. Näitä vaan käytäntöön.

2 kommenttia:

Jukka Hakala kirjoitti...

Kauniita lainauksia.
Joista lähinnä ensimmäiseen kysymys.
Tiedossa on llky:n heikko tiedotustapa tärkeissä asioissa
Olettaisin johtokunnan tiedostavan, että etenkin ikäihmisten asioita koskevat päätöstiedot eivät kulkeudu nettipöytäkirjoista asiakkaille.

Jotkut Asiakkaat lukivat Ilikasta 25.05, että Syyspihlaja ja ym. kodit lopetetaan.
Miten asiakas on saanut, tai saa tietoa asiassa? Jalkautuvatko virkailjat kenties asiakkaan luo?
Tärkeissä ja koskettavissa asioissa pitäisi aina tavata asiakas, niitä asioita ei mielestäni yksistään SAS toimistoryhmissä päätellä ja päätetä.
Työpäivässä tapaisi samassa talossa varmaankin 8 asiakasta, tunti asiakkaalle.
No, kohteessa asia herättää ihmimisillä kysymyksiä ja pohdintoaja mitäs nyt sitten.. autellaan, jos kysellään.

Onko johtokunnalla ja llky:n johtajalla kykyä lisätä tiedotustapojaan, tai ohjeistaa llky henkilökuntaa siihen, että hekin saavat läheltä tietoja, joita asiat koskevat?
Vai onko vallalla käsitys, ettei heille vanhoille tarvitse mitään informaatiota antaa.

Veli Nummela kirjoitti...

Olet Jukka oikeassa. Palvelukodin lakkauttaminen on ehdottomasti sellainen asia, josta täytyy etukäteen keskustella asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa.