maanantaina, huhtikuuta 02, 2007

Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan

Perjantaina 30.3. jätti kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista pohtiva työryhmä väliraporttinsa. Tämä asia liittyy paljon puhuttuun kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Tavoitteena olisi yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä. Uudistuksessa on myös tarkoitus päättää kuntien verotulopohjan vahvistamisesta siirtämällä verovähennyksiä valtion rasitukseksi.

Kuulostaa hyvältä. Tuo viimeksi mainittu tarkoittaa suunnilleen seuraavaa: Meillä palkansaajilla on kunnallisverotuksessa tiettyjä vähennyksiä (esim. ansiotulovähennys). Niiden ansiosta tilipussiin jää verottajan jäljiltä vähän enemmän kuin jäisi ilman niitä. Kunnan pussissa nuo vähennykset puolestaan näkyvät pienempinä verotuloina. Valtion olisi tarkoitus jatkossa korvata kunnille nämä menetykset valtion talousarvion kautta. Mutta samalla kuntien valtionosuuksia leikattaisiin sama määrä. Kuntien itsehallinnon arvellaan vahvistuvan, kun suurempi osa tuloista kertyy veronluonteisina. Ja päättäähän kunta itse veroprosentistaan, jolla voi näiden tulojen määrään vaikuttaa.

Valtionosuusjärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyisten hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien sijasta kunta saisi yhtä valtionosuutta. Kuntakohtaisia erityisolosuhteita otettaisiin huomioon nykyistä vähemmän. Järjestelmä yksinkertaistuisi.

Siis: Valtionosuudet vähenisivät, niissä otettaisiin nykyistä vähemmän huomioon paikallisia olosuhteita ja palvelutarpeita. Samaan aikaan omaan verokertymään perustuvat tulot kunnissa lisääntyisivät. Tämä lienee hyvä uutinen niille kasvukeskuksille, joissa verotulot kasvavat voimakkaasti, ja palvelut voidaan järjestää edullisesti tiiviillä yhteiskuntarakenteella. Pienille, maaseutumaisille kunnille uudistuksen voisi povata tuovan vaikeuksia. Niiden verotulot kasvavat hitaasti. Tähän asti ne ovat pärjänneet sen varassa, että valtionosuuksia on korotettu ainakin osittain kustannustason muutosta vastaavasti. Vielä suurempia ongelmia tulee, jos valtio lisää kunnille tulevia palveluvelvoitteita.

Ehkäpä uudistus todella tukee kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Pienten kuntien tulopohjan nakertaminen voi hyvinkin johtaa vuosien myötä laajamittaisiin kuntaliitoksiin.

Ei kommentteja: