maanantaina, tammikuuta 11, 2010

Tulevaisuuden kysymyksiä

Teuva aloittaa kuntastrategiansa tarkistamisen. Käytännönläheisesti mietimme päätöksenteon linjauksia tuleville vuosille. Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Tekniikka kehittyy, väestö vanhenee, maahanmuuttajien määrä kasvaa, lainsäädäntö kehittyy... Listaa voisi jatkaa pitkällekin. Omalta osaltamme tilanne on muuttunut paljon siitä, kun strategioita viimeksi 2005 - 2006 laadittiin. Suuren osan palveluistamme tuottavat nyt liikelaitoskuntayhtymä ja seutupalvelukeskus.

Mitkä teemat nousevat tulevaa pohdittaessa pintaan? Tässä joitakin omaan mieleeni nousseita asioita: Mikä on lähipalvelujen tulevaisuus? Miten hyödynnämme eri kylien vahvuuksia? Millä eväillä hankimme alueelle uusia työpaikkoja? Löytyykö bioenergiasta työtä ja toimeentuloa? Miten etenemme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä? Mistä voimme tinkiä, kun talous tiukkenee? Miten uudistamme vanhusten hoitoa? Mikä on kolmannen sektorin osuus palvelujen tuottamisessa? Entä yksityisten yritysten? Keiden kanssa pyrimme syventämään yhteistyötä? Miten vaikutamme tehokkaasti siihen päätöksentekoon, joka määrittää kuntien yhteisesti tuottamien palveluiden laadun ja sisällön?

Strategian tekemisessä on syytä muistaa erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin strategian laadinta on valintojen tekemistä usein monien tärkeiden ja hyväksi koettujen asioiden välillä. Kaikkeen ei ole varaa eikä mahdollisuuksia. Toiseksi tärkeää on alusta asti muistaa, että strategia on vain pölyttyvää paperia, jos sitä ei pystytä viemään käytäntöön. Tehtyihin valintoihin tulee sitoutua, ja strategiapaperista tulee tehdä yhteinen työkalu, jota arjen toiminnassa hyödynnetään.

Ei kommentteja: