keskiviikkona, maaliskuuta 08, 2023

Tuulivoima-alueet

Pohjanmaan maakuntiin on viime vuosina rakennettu paljon tuulivoimaa. Tekniikka on kehittynyt ja voimalakoko kasvanut. Näin myös meidän seudullamme. Näyttää siltä, että tuulivoimaa tullaan rakentamaan vielä paljon lisää. Monia hankkeita on suunnitteilla. Yhteiskunta sähköistyy, ja sen myötä sähkön kysyntä kasvaa. Fossiiliseen energiaan perustuvasta tuotantotavasta pyritään eroon. Omavaraisuuden merkitys epävarmassa maailmassa kasvaa.  Vedystä on muodostumassa hyvin tärkeä tuotannontekijä. Sitä kannattaa tehdä tuulivoimasta saatavalla sähköllä. Hallitus hyväksyi 9.2.2023 periaatepäätöksen vedystä. Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030.


Tuulivoimalla on myönteisiä vaikutuksia alue- ja kuntatalouteen. Kiinteistönomistajat saavat vuokratuloja. Voimaloiden rakentaminen ja ylläpito tuo jonkin verran työtä alueelle. Kunnille kiinteistöverotuotot voivat olla merkittävä tulolähde.


Haitat ovat hankalammin mitattavissa. Voimaloiden melu- ja välkevaikutukset ovat havaittavissa ja mitattavissa, mutta koemme ne yksilöllisesti. Tuulivoima-alueiden rakentaminen tiestöineen muuttaa voimakkaasti luonnonympäristöä ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. Maisema muuttuu ja pirstaloituu. Pirstaloitumista täydentää siirtolinjojen huoleton sijoittelu.


Teuvan kunta suhtautuu myönteisesti tuulivoimainvestointeihin. Tuulivoima-alueiden lisääntyessä niiden sijoitteluun, suunnitteluun ja haittoihin tulee kiinnittää entistä kriittisempää huomiota. Joudumme ratkaisemaan, paljonko ja minkä kokoisia tuulivoiman tuotantoalueita haluamme alueellemme. Myös sitä on syytä miettiä, mitkä alueet on syytä jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Ei kommentteja: