torstaina, elokuuta 24, 2023

Uuden kunnan uusjako

 Kuntasektori muuttuu muutamassa vuodessa merkittävästi, kun sen tehtäviin ja rahoitukseen kohdistuu isoja muutoksia. Ensimmäinen aalto toteutui tämän vuoden alussa, kun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle. Toinen aalto tulee vuoden 2025 alussa, kun työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kunnille.


Tämän jälkeen kuntapuolen tehtävien volyymit jakautuvat valtakunnassa suunnilleen seuraavasti. Luvut ovat ulkoisia käyttökuluja nykyrahassa.


Perusopetus 6 miljardia euroa

Varhaiskasvatus 4 miljardia

Toisen asteen koulutus reilut 2

Kulttuuri ja vapaa sivistystyön reilun miljardin

Liikunta-, ulkoilu- ja nuorisopalvelut noin miljardin

Työllisyyden ja elinkeinoelämän edistäminen 2 miljardia

Yhdyskunta ja ympäristö 5 miljardia.


Kaiken kaikkiaan noin 22 miljardia vuodessa. Koulutus ja varhaiskasvatus muodostavat lähes puolet toiminnan volyymistä. Työllisyyden ja elinkeinoelämän edistäminen puolestaan lähes kymmenyksen.


Luvut pyöristeltyinä Kuntaliitolta.


Ei kommentteja: