keskiviikkona, tammikuuta 04, 2023

Oppimisen toimiala

 Pari nostoa myös oppimisen toimialan talousarviosta:  Koulutoimeen palkataan kouluyhteisöohjaaja, tarkoituksena kehittää tuen muotoja lapsille ja nuorille oppilashuollon kentällä. Nythän ollaan tältäkin osin uudessa tilanteessa, oppilashuollon resurssit siirtyvät hyvinvointilalueille. Koulussa hyvinvointialueen kuraattorit ja psykologit tekevät yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Kouluyhteisöohjaaja sijoittuu tähän palvelun yhdyspintaan. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu muun muassa tehdä kohtaamistyötä, olla osana yhteisöllistä oppilashuoltoa, kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä.


Syksystä 2023 kakkosluokkalaisille tulee tuntijakoon yksi lisätunti matematiikkaa. Kun opetussuunnitelmaa taannoin laadittiin tämä tunti siirrettiin matematiikasta englannin kieleen. Varmaankin tarpeellinen panostus kielitaitoon, mutta opettajilta tulleen palautteen mukaan oppimisvajetta matematiikassa syntyy nykyisellä tuntijaolla, mikä lisää tukiopetuksen tarvetta ja haasteita ylemmillä luokilla.


Varhaiskasvatukseen budjetti lupaa erityisopettajan lisäresurssia. Tässä vastataan lisääntyneeseen tuen tarpeeseen. Uudelle päiväkodille myös perustetaan vanhempaintoimikunta.


Lukio pyrkii saamaan ensimmäiset ulkomaiset opiskelijansa yhteistyössä Finest Future -hankkeen kanssa. Liikkeelle on tarkoitus lähteä muutamalla opiskelijalla ja kasvattaa opiskelijamäärää saatujen kokemusten pohjalta.

Ei kommentteja: