perjantaina, tammikuuta 13, 2023

Ikäihmiset

 75 vuotta täyttäneistä teuvalaisista 93 % asuu kotona. Tavoitteena on ollut 92,5 % vuode 2030 loppuun mennessä, joten tavoite on saavutettu hyvissä ajoin. Loput 7 % asuukin sitten tehostetussa palveluasumisessa, kun ns. tavallinen palveluasuminen on ajettu alas. Onko näin hyvä? Kotona on hyvä olla, mutta se edellyttää voimien heikentyessä tiettyä palvelutasoa ja turvaa. Nyt on alkanut kuulua asiantuntijoilta kannanottoja, joiden mukaan tavallista palveluasumista väliratkaisuna taas arvostettaisiin.


Kotihoidon palveluita sekä erilaisia tukipalveluita on järjestetty ikääntyneille heidän palvelutarpeidensa mukaisesti. Asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa on voitu sopia osa kotikäynneistä toteutettavaksi sähköisillä välineillä. Turvateknologialla, yhteisöllisyyttä lisäävillä keinoilla ja kohdennetuilla palveluilla on pyritty turvaamaan turvallista elämää. Palveluasumisen kodinomaisuutta on pyritty lisäämään. Keskeistä on asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja osallisuuden tukeminen.


Elämän loppuvaiheen hoitoa on kehitetty yhdessä sairaanhoitopiirin ja liikelaitoskuntayhtymän yksiköiden kesken. Henkilöstöä on koulutettu painopistealueena kotisaattohoito.

Ei kommentteja: