perjantaina, tammikuuta 20, 2023

Elinkeinopalveluiden vuosisuunnitelma

 Viime kunnanhallitus hyväksyi elinkeinopalveluiden vuosisuunnitelman alkaneelle vuodelle.  Pääpainopisteet ovat


- yritystoiminnan kasvun tukeminen ja kehittäminen

- digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja

- matkailun ja vetovoiman edistäminen.


Näistä ensimmäisessä on tarkoituksena toteuttaa kyselytutkimus yritysten  tarpeista ja toiveista, tiivis yhteydenpito yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa sekä yrittäjärjestön ja yrittäjien yhteistyön tukeminen Suupohjan alueella. Verkostoitumistilaisuuksia järjestetään,  ja yrittäjien avoin akatemia järjestää luentoja yrittäjiä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista.


Digitalisaation saralla luodaan BusinessTeuva.fi -sivusto, johon kootaan tietopankki yrittäjille. Yrittäjiä tuetaan digitalisaation hyödyntämisessä hankkeen avulla.


Matkailun puolella kehitetään digitaalinen matka Teuvalle, pyritään lisäämään näkyvyyttä ja tuetaan tapahtumia.

Ei kommentteja: