tiistaina, tammikuuta 10, 2023

Nuoret hyvinvointikertomuksessa

 Kouluterveyskyselyjen ja terveystarkastusten mukaan teuvalaiset nuoret kokevat pääosin olevansa terveitä ja hyvinvoivia. Suurin osa yläkoulun ja lukion oppilaista pitää koulunkäynnistä ja he kokevat työrauhan hyväksi. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista 96 % kokee, että heillä on vähintään yksi läheinen ystävä.


Päihteiden käytössä positiivinen muutos on se, että yhä useampi nuori ei käytä lainkaan alkoholia. Myös humalahakuinen juominen on selvästi vähentynyt. Itsensä vähintään kerran kuukaudessa humalaan juovien osuus on vähentynyt yläkouluikäisillä 21 %:sta 13 %:iin.


Huumeisiin suhtautuminen on pääosin kielteistä. Tupakointi on edelleen vähentynyt, sen sijaan nuuskaaminen on ollut kasvussa. Nuuskan käytön yleisyys riippuu osin sen saatavuudesta.


Päivittäin yli tunnin liikkuvia yläkouluikäisiä on vain kolmannes ikäluokasta. Move! -mittauksissa on käynyt ilmi, että suomalaisista kahdeksasluokkalaisista pojista neljännes ei saa alaselkää ojennettua täysistunnassa. Vastaava luku tytöillä on kuusi prosenttia. Tämän osasyynä on istumisen lisääntynyt määrä, ja se voi johtaa tulevaisuudessa mm. lannerangan ongelmiin. Maksimaalista kestävyyttä mittaavassa testissä teuvalaiset tytöt jäivät lähes minuutin ja pojat lähes kaksi minuuttia valtakunnallisesta vertailuarvosta.


Yläkouluikäisten parissa erityisinä huolina terveystarkastuksissa nousee esiin väsymys, unettomuus ja mielialan lasku. Yli puolet nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia.


Yläkoululaisista ja lukiolaisista suurin osa syö päivittäin kouluruoan. Lähes 40 % lähtee kouluun aamupalaa syömättä. Lähes puolelta ikäluokasta jää iltapala ja iltaruoka väliin.

Ei kommentteja: