tiistaina, maaliskuuta 17, 2015

Työllistäminen

Työttömyys on Suupohjassakin juuttunut korkealle tasolle. Kuntien omat mahdollisuudet työllistää ovat nykytilanteessa rajalliset. Teuvan kunta on irtisanonut henkilöstöään, mikä vaikeuttaa palkkatuen käyttöä. Kunnat maksavat valtiolle huomattavia sakkomaksuja, mikäli eivät pysty pitkäaikaistyöttömyyttä purkamaan.

Niinpä Suupohjaan laaditaan yhteinen suunnitelma työllistämisen tehostamisesta. Keskeisessä roolissa on peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja sen palvelukeskus Trilla työpajoineen. Selvitetään, miten työllistämiseen käytettävissä olevat rajalliset voimavarat olisi parasta käyttää. Mitä ryhmiä pyritään ensisijaisesti työllistämään, ja minkälaisiin tehtäviin tukityöpaikkoja saadaan syntymään.

Ei kommentteja: