maanantaina, tammikuuta 19, 2009

Paras2?

Täytyy myöntää, että kun aamun lehdestä luin otsikon, jossa peruspalveluministeri vaatii uutta Paras-hanketta, ajattelin ensimmäiseksi, että lopettakaa jo kuntien simputus! Sen verran seutuistumista ja loputtomia neuvotteluja on aiheuttanut jo tämä ensimmäinen Paras-hanke.

Mutta sitten totesin, että ministeri Risikko tuntee hyvin oman hallinnonalansa. Hän on varsin oikeassa siinä, että kuntaliitokset ja hallinnolliset laatikkoleikit eivät kuntalaisten palveluita paranna. Eivät siis yksistään, jos samaan aikaan ei perusteellisesti arvioida palvelujen järjestämistapoja.

Paras-hankkeen vauhdittajaksi säädetty puitelaki on epämääräinen ja väljä. Lopputulos lain toteuttamisessa olisi voinut olla hyväkin, jos lakia olisi tulkittu tiukasti sen tarkoituksen näkökulmasta. Nyt on enemmänkin juututtu tuijottamaan pykälissä esiintyviä paria asukaslukua:

"Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.
Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin 50 000.)"

Paljon on eri puolilla Suomea käytetty aikaa keskusteluun, paljonko on "vähintään noin".

Onneksi Suupohjan alueella on organisaatiokaavioiden piirtelyn lisäksi lähdetty järjestelmällisesti miettimään myös palvelujen sisältöä. Aika näyttää, tuoko tarkastelu olennaisia parannuksia palveluihin, mutta ainakin oikeisiin asioihin on kiinnitetty huomiota.

Esityksessä uudeksi terveydenhoitolaiksi on otettu linja, jonka mukaan hoitoon voisi hakeutua entistä vapaammin kotipaikkakunnasta riippumatta. Toteutus tuottaa omat vaikeutensa, mutta linja on oikea. Julkiset palvelut ovat kaikkia varten, ja niiden saantia ei kuntarajojen tule vaikeuttaa. Kunnat voivat kyllä keskenään sopia, miten kustannukset jaetaan. Se edellyttää mm. yhteensopivia tietojärjestelmiä, mutta senkään ei pitäisi olla tänä päivänä mikään este.

Siis: Tervetuloa Paras2, jolla paneudutaan tarkemmin palvelujen sisältöihin ja niiden järjestämistapoihin, niin että kuntalaiset voivat jatkossakin saada palvelut joustavasti elämäntilanteensa mukaisesti.

Ei kommentteja: