maanantaina, tammikuuta 12, 2009

Uuden valtuustokauden haasteita

Teuvan kunta lähtee uudelle valtuustokaudelle aika hyvistä asemista. Kunnan talous on terveellä pohjalla, Paras-hankkeen edellyttämät ratkaisut on tehty, ja kunnassa on hyvä yhteistyön ja kehittämisen ilmapiiri.

Maailmanlaajuinen talouskriisi on tässä vaiheessa näkynyt seudullamme työpaikkojen menetyksenä puunjalostusteollisuudessa. Kriisin pohjaa ei ole vielä lähimainkaan saavutettu, joten elinkeinoelämällämme on edessä vielä tiukkoja aikoja. Kunnan tehtävänä on olla aktiivinen toimija korvaavien työpaikkojen luomisessa. Kuntatalouteen talouden taantuma vaikuttaa noin puolentoista vuoden viiveellä. Meidän on sopeutettava menomme pienentyviin verotuloihin vuosina 2010 ja 2011.

Vuoden 2010 alussa tulee käyttöön uusi valtionosuusjärjestelmä. Sen sisältö ratkaisee hyvin pitkälle pienten kuntien elinkelpoisuuden. Toivottavasti valtiovalta ei käytä sitä kuntaliitosten edistäjänä.

Teuvalla on edessään monia merkittäviä investointeja. Rakennuskustannusten mahdollisesti laskiessa Teuvalla käytännössä velattomana kuntana on hyvät edellytykset toteuttaa näitä hankkeita ja samalla elvyttää oman paikkakunnan yritystoimintaa. Päätökset koulukeskuksen peruskorjauksesta, neuvolan rakentamisesta ja jätevedenpuhdistamon uudistamisesta tulee tarvittaessa tehdä nopealla aikataululla.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tuottaa suurimman osan kunnan järjestämistä palveluista. Niinpä näiden palvelujen kehittäminen ja samalla kustannusten kurissa pitäminen on Teuvan kunnan kannalta hyvin keskeinen asia.

Yhteistyötä tulee lisätä alueen kuntien kesken myös muissa palveluissa. Tämä koskee erityisesti koulutointa ja päivähoitoa. Joustava asiointi yli kuntarajojen tulee mahdollistaa. Se on paras tapa turvata palvelujen säilyminen kuntakeskusten ulkopuolella.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Mukavaa, että Teuvalla on päätetty investoida tänä epävarmuuden aikana. Eiköhän homekoulujenkin korjauksiin saataisi valtiolta avustuksia.
Joustava asiointi kuntarajojen yli pitäisi toimia molempiin suuntiin eikä vain niin, että teuvalaiset asioivat Kauhajoella.
Toivotan tässä samalla kunnanjohtajalle menestyksekästä ja onnellista vuotta 2009 ja hyviä päätöksiä Teuvan kunnan eduksi !

Anonyymi kirjoitti...

Entisenä teuvalaisena ja nykyisenä kurikkalaisena sitä toivoisi että Kurikan ja Teuvänkin välillä säilyisi paljon siitä yhteistyöstä joka Teuvalla oli Jurvan kanssa ja myös alkaisi jotain uutta.

Kirjoittelen myös omaa blogia www.juhani.tarinoi.fi ja pidän yllä www.kurikanseutu.fi -sivustoa. Koska olen itse Norinkylästä, käsittelen aina silloin tällöin Norinkylänkin asioita. Tänään siellä on myös entisille norilaisille tarkoitettu mitalijuhla kahden mitalin johdosta.

Millaisia asioita sinulla tulee mieleen Kurikan ja Teuvan/Suupohjan yhteistyömahdollisuuksista?

Veli Nummela kirjoitti...

Jurvan ja Teuvan välillä on ollut hyvää yhteistyötä, josta suuri osa Kurikka-liitoksen ja Paras-hankkeen myötä loppuu. Esimerkkeinä voisi mainita vaikkapa vuorottaiset lääkäri- ja sairasautopäivystykset tai yhteiset virat ympäristönsuojelussa ja terveystarkastuksessa. Tiiviimpää yhteistyötä Kurikan kanssa voitaisiin jatkossa viritellä vaikkapa yritystoiminnan kehittämisessä. Teakilla ja Nikkarikeskuksella on paljon yhteistä, ja uudessa Kurikassa on paljon huonekaluvalmistajia. Molemmissa kunnissa on myös vahvaa metalliteollisuutta.