maanantaina, tammikuuta 12, 2015

Hammashoitola, lyhyt oppimäärä

Vuonna 2008 neuvolassa todettiin pahoja sisäilmaongelmia. Selvitettiin eri vaihtoehtoja neuvolan sijoittamiseksi, mm. terveyskeskuksen viereistä rivitaloa ja terveyskeskuksen ns. sosiaalikäytävää. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätyi esittämään, että tehdään uudisrakennus entisen neuvolan tontille, johon sijoitetaan neuvola, koti- ja päivähoidon toimistotilat, kokous- ja ryhmätiloja sekä dementiayksikkö. Joulukuussa valtuusto päätti, että samaan rakennukseen sijoitetaan myös hammashoitola.


Kesäkuussa 2009 valtuusto päätti, että suunnittelusta jätetään pois dementiayksikkö, ja sille etsitään toiset tilat. Tonttia pidettiin kasvaneelle hankkeelle liian pienenä. Joulukuun budjettivaltuusto päätti varata Terveystalon rakentamiseen 3,0 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa vuodelle 2010 ja loput vuodelle 2011.


Tammikuussa 2010 talon suunnittelutyöryhmä totesi, että valtuuston päätöksen mukaisia tiloja ei saada rakennettua tarkoitukseen varatulla 3 miljoonalla eurolla. Karsia pitäisi. Kesäkuussa käsiteltiin luonnospiirustuksia hallituksessa ja päätettiin edetä KVR-urakkana. Kustannukset paisuivat, samalla yleinen taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti. Tammikuussa esitin hankkeesta luopumista. Valtuusto kuitenkin joulukuussa hyväksyi hankesuunnitelman. Talo oli tarkoitus rakentaa 2011 - 2012.


Tammikuussa 2011 pohdittiin talon tarvitsemaa väestönsuojaa. Sen kokoa laajennettiin. Helmikuussa KVR-urakat olivat käsittelyssä. Kunnanhallitus päätti keskeyttää hankinnan, koska kunnanhallituksen enemmistön mielestä hankinnassa ei ollut kaikilta osin noudatettu valtuuston päätöstä.  Huhtikuussa valittiin hankkeen rakennuttamiseen projektinjohtokonsultiksi ISS Proko Oy. Toukokuussa valittiin uudet suunnittelijat talolle. Uudet suunnitelmat tarvittiin, koska KVR-urakkamenettelystä oli luovuttu. Tarjouspyynnön kriteerit hyväksyttiin elokuussa. Elokuun lopulla hyväksyttiin rakennuslupapiirustukset. Lokakuussa hallitus esitti valtuustolle, että terveystaloinvestointiin varataan yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Marraskuussa käsittelyssä olivat urakoitsijavalinnat. Tällöin kuitenkin hankinta keskeytettiin, koska suunnittelun loppuvaiheessa oli käynyt ilmi, että maaperän kantavuudessa joentörmällä on ongelmia.


Vuoden 2012 alkupuolella hanke suunniteltiin uudelleen. Uudet urakkatarjouspyynnöt tulivat käsittelyyn huhtikuussa. Kunnallistalous oli kuitenkin kiristynyt merkittävästi, ja hankkeen kustannusarvio oli noussut suureksi. Hankkeesta päätettiin luopua.


Hammashoitolalle mietittiin eri sijoitusvaihtoehtoja olemassa olevista kiinteistöistä. Sisäilmaongelmien vuoksi hammashoitola oli joutunut muuttamaan väistötiloihin. Sopivaa ratkaisua ei löytynyt. Helmikuussa 2013 kunnanhallitus päätti, että hammashoitolalle suunnitellaan tilat terveyskeskuksen ja Henriikkakodin välittömään läheisyyteen. Joulukuussa uudet suunnitelmat hyväksyttiin


Helmikuussa 2014 käsiteltiin rakennuskonsulttitarjouspyynnöt. ISS Proko Oy valittiin tehtävään. Maaliskuussa kunnanhallitus teki hankintaoikaisun. Tarjouspyyntö oli ollut virheellinen. Tarjouspyyntömenettely päätettiin uusia. Vasta elokuussa päästiin uusia tarjouksia käsittelemään. Valinta kohdistui jälleen ISS Prokoon. Syyskuussa käsiteltiin rakennusurakoiden tarjouspyynnön sisältöä. Asiasta äänestettiin. Äänin 5 - 4 tarjouspyyntö hyväksyttiin. Vastaehdotuksena oli asian vieminen määrärahan osalta valtuuston käsittelyyn, koska kustannusarvio oli taas noussut. Tekniselle toimelle annettiin tehtäväksi henkilökunnan pysäköintialueen rakentaminen kunnan omana työnä. Syyskuun valtuustossa Kokoomuksen ja Kristillisten valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteen rakentamisen todellisten kustannusten selvittämisestä, tilojen tarpeen arvioimisesta pitkällä aikajänteellä sekä kokonaisuuden tuomisesta valtuuston arvioitavaksi.Syyskuussa valittiin ilmoittautumisten perusteella (rajattu hankintamenettely) ne urakoitsijat, joilta tarjoukset pyydetään. Sähkötyöurakan osalta jouduttiin lokakuussa tekemään hankintaoikaisu, koska tarjousten avausvaiheessa yksi ilmoittautuminen oli jäänyt erilleen muista eikä tullut valinnassa huomioiduksi. Lokakuussa käsiteltiin em. valtuustoaloitetta. Esitin, että hankinta keskeytettäisiin määrärahan riittämättömyyden vuoksi ja selvitettäisiin vielä edullisemmat tilaratkaisut. Kunnanhallitus päätti äänin 5 - 4 jatkaa hankintaa. Joulukuussa kunnanhallitus päätti äänin 4 - 4 keskeyttää hammashoitolan suunnittelun ja aloittaa korvaavien tilojen etsimisen. Joulukuun valtuusto parin äänestyksen jälkeen nosti hammashoitolaan varatun investointimäärärahan 1,5 miljoonaan euroon.


Tammikuun lopulla 2015 hallitus saa käsiteltäväkseen rakennusurakkatarjoukset.


Ei siis mennyt ihan kuin Strömsössä... Tästä prosessista kaikkine vaiheineen ei meistä kukaan voi saada hyvää arvosanaa...  Olennaista tässä lienee se, että hanketta on matkan varrella kammettu useampaan eri suuntaan eri tarkoituksissa, eikä yhtenäistä tahtoa ole löytynyt. Toivottavasti nyt päästään rakentamaan.

Ei kommentteja: