torstaina, tammikuuta 29, 2015

Soten tulevaisuus

Viime maaliskuussa eduskuntapuolueiden puheenjohtajat päätyivät yhteiseen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Uutta esitystä riensivät useat tahot tuoreeltaan kehumaan. Kun asiaa on tutkittu tarkemmin, ja yksityiskohdat ovat selvinneet, on kritiikki voimistunut.


Paljon riippuu perustuslakivaliokunnasta. Lakiesitys siirtäisi yli puolet kuntien tehtävistä suurille kuntayhtymille, joissa yksittäisen kunnan ääni ei juuri kuuluisi. Nämä tehtävät ovat olleet pitkään kunnan ydintehtäviä. Lisäksi näitä suuria palvelujen järjestämisalueita sosiaali- ja terveysministeriö ohjaisi varsin voimakkaasti. Kaikki myöntävät, että asiaan liittyy ongelmia kuntien itsehallinnollisen aseman kannalta. Perustuslakia tulisi noudattaa, mutta uudistus myös kaipaisi pikaista toteutusta.


Uudistuksessa sinänsä on huolestuttavia piirteitä. Suuret organisaatiot tuovat mukanaan helposti myös uutta byrokratiaa. Laajoilla toiminta-alueilla palvelut ovat vaarassa etääntyä kuntalaisista. Toimintojen, etujen ja palkkojen harmonisointi lisää alussa kustannuksia. Asiakkaan valinnanvapaus ei näyttäisi valitussa mallissa lisääntyvän. Yksityisiä palveluja ei ehkä hyödynnettäisi täysimääräisesti.


Lopulta kuitenkin on aina kysymys siitä, miten fiksusti uudistus käytännön tasolla toteutetaan. Tärkeimmät ratkaisut tehdään järjestämisalueilla ja maakunnallisissa palveluja tuottavissa kuntayhtymissä. Uudistus tarvitaan, ja toivon kaikesta huolimatta että se pienin parannuksin etenee eduskunnassa päätökseen. Etelä-Pohjanmaallakin lain täytäntöönpanoon johtava valmistelutyö on aloitettu, ja työtä tehdään hyvässä yhteistyössä.

Ei kommentteja: