perjantaina, tammikuuta 30, 2015

Suupohjasta


Olen miettinyt paljon Suupohjan seudun kehitystä ja yhteistyön tilaa. Olemme jäämässä jälkeen muista alueista. Uusia avauksia on kovin vähän. Kuntatalouden kurimus pitää kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä otteessaan. Jotain tarttis tehdä. Olen yrittänyt hahmotella asiaa jonkinlaisen seudullisen palvelustrategian laatimisen muottiin. Sen keskeiset osat voisivat olla:

 
1. Toimintojen tehostaminen, sopeutus kuntien niukkeneviin resursseihin


Niin Teuvan kunnan kuin muidenkin alueen kuntien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyönä hoidettavista palveluista löydetään merkittäviä säästökohteita. Peruskuntien talous on höylätty jo moneen kertaan.

 2. Toimintojen uudelleenorganisointi

Kun sote-uudistus tulee voimaan 2017, se vaikuttaa moniin tukipalveluihin: erityisesti, taloushallinto, palkanlaskenta, ict ja kiinteistöt. Muutokseen on hyvä varautua jo nyt.

Koulutuksen rakenneuudistus koskee lukioita, ammattikouluja, aikuiskoulutusta ja kansalaisopistoja. Ministeriön tavoitteena ovat isommat yksiköt.


Tässä tilanteessa kaikkia keinoja täytyy harkita eri palveluissa: yhtiöittäminen, kunnallistaminen, toimintojen yhdistäminen, yksityistäminen.
 
3. Kannanotto yksityisten palvelujen käyttöön, suunnitelma keskipitkällä aikavälillä


Julkinen sektori ei tule yksin selviämään tulevaisuuden palvelutarpeista. Tarvitsemme yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Meidän tulee laatia suunnitelma siitä, miten se tapahtuu ja missä laajuudessa. Näin yritykset ja yhteisöt voivat alkaa valmistautua palvelujen tarjoamiseen.


4. Suunnitelma seudun elinvoiman turvaamisesta


Tämä olisi hyvin pitkälle elinkeinotoimen vastuulla. Seutu kaipaa työtä ja toimeentuloa. Suuria satsauksia ei ole viime vuosina tehty. Tässä on hyvä saada isompi vaihde päälle. Peruskuntien tulee olla tässä keskeisesti mukana.


5. Visio kuntarakenteen kehittämisestä


Kantaa pitää ottaa siihenkin, muuttuuko kuntarakenne jossain vaiheessa. Tehdäänkö kuntaliitoksia vai jatketaanko yhteistyön syventämisen tiellä. Huonokin ratkaisu on parempi kuin ajelehtiminen.

Ei kommentteja: