tiistaina, marraskuuta 17, 2015

Teuvan Kaukolämpö Oy

Teuvan kunnan lämpölaitos on yhtiöitetty 1.5.2015 alkaen Teuvan Kaukolämpö Oy:ksi. Asiakas näkee muutoksen alkuvaiheessa lähinnä siten, että lasku ei tule enää kunnasta vaan jatkossa yhtiöltä.

Taustalla on EU:n sääntely ja Kuntalain muutos, jotka edellyttävät, että silloin kun kunta toimii avoimilla markkinoilla kilpaillen muiden palveluntuottajien kanssa, toiminnot tulee yhtiöittää.

Yhtiön osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi on valittu Juhana Korpikoski, jolla onkin monipuolinen kokemus lämpölaitostoiminnasta. Myös yhtiön hallitukseen on saatu lämpöalan ja talouden asiantuntemusta.

Näyttäisi siltä, että uusi toimintamalli tuo mahdollisuuksia. Yhtiöllä on selkeitä näkemyksiä, miten toimintaa voidaan kehittää taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi. Pitkässä juoksussa edut siirtyvät asiakkaille.

Viime maanantain kunnanhallitus sai tiedokseen ympäristöviranomaisen laitoksella tekemän tarkastuksen muistion. Ympäristöasioissa löytyi korjattavaa. Myös laitoksen ympäristölupa tulee päivittää lupamääräysten tarkistamiseksi.

Eräiltä osin laitosta ei ole kunnan omana toimintana hoidettu hyvin. Joulukuun 7. päivä kokoontuva kunnanhallitus saa koosteen laitoksen tilasta sekä tilanteen korjaamiseksi tarvittavista investoinneista.

Ei kommentteja: