torstaina, syyskuuta 15, 2016

Valiokuntamalli jalostuu

Olemme edelleen jatkaneet uuden organisaatiomallimme valmistelua. Tavoitteena on ottaa se käyttöön valtuustokauden alussa eli kesäkuussa 2017. Valmistelemme mallia, jossa kaksi valtuutetuista valittua valiokuntaa korvaisi nykyiset lautakunnat. Toinen niistä vastaisi pitkälle nykyisten sivistyslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialasta. Toinen taas teknisen puolen asioista. Muitakin valiokuntamalleja on ollut esillä, mutta tämä perinteiseen toimialajakoon perustuva malli tuntuu saavan eniten kannatusta.

Valiokunnat eivät nykyisten lautakuntien tapaan tekisi päätöksiä yksittäisissä asioissa. Sen sijaan niiden tehtävänä olisi antaa poliittista ohjausta toimialallaan. Niiden tulisi siis ottaa kantaa siihen, miten toimialan toimintoja kehitetään. Ratkaisut eivät perustuisi virkamiesten tekemiin esityksiin, vaan ne työstettäisiin kokouksissa yhteistyönä. Tarkoitus on, että valtuutetut pääsisivät vaikuttamaan merkittävämmin ja varhaisemmassa vaiheessa valmisteluun.

Päätöksiä tekisivät valtuusto, kunnanhallitus ja viranhaltijat. Päätöksiä tehtäessä erityisesti viranhaltijoiden tulisi noudattaa valiokuntien linjauksia. Kunnanhallitus voisi tehdä päätöksiään kokousten lisäksi myös ns. sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Tällöin päätösesitys, joka toimitettaisiin hallituksen jäsenille sähköisesti, tulisi hyväksytyksi, jos kukaan jäsenistä ei sitä vastustaisi. Näin voitaisiin ratkaista vaikutuksiltaan pienempiä ja rutiiniluontoisia asioita. Hallitus voisi kokouksissaan keskittyä tärkeämpiin kysymyksiin.

Ei kommentteja: