perjantaina, huhtikuuta 30, 2010

Luova tauko, osa 2

Olen virkavapaalla 1.5. - 16.10. Niin kuin viime vuonnakin, sijaisenani toimii sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä. Tässä huhtikuun viimeisinä päivinä käyn Erkin kanssa läpi niitä keskeisiä asioita, joiden valmistelua ja täytäntöönpanoa Erkki sitten toukokuussa jatkaa.

Meillä on tekeillä useita merkittäviä hankkeita. Suurin on Yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus, johon olemme ehdollisesti saamassa valtionosuutta 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2010. Jatkorahoitusta valtiolla on osoittaa kuitenkin aikaisintaan vasta vuodelle 2013. Näin ollen joudumme vaiheistamaan hankkeen käytännössä kolmeen jaksoon, josta ensimmäinen vaihe ajoittuu vuosille 2010 - 2011 ja toinen vuosille 2013 - 2014. Entäs se kolmas vaihe? Se pitää sisällään lukion peruskorjauksen, ja se voisi sijoittua em. vaiheiden väliin, jolloin joutuisimme rahoittamaan sen kokonaan omalla kustannuksellamme. Toinen vaihtoehto on siirtää koko peruskorjauksen aloitus suosiolla vuoteen 2013.

Isot paineet on myöskin ns. Terveystalo-hankkeen toteutuksella. Terveystalo on työnimi, joka vielä varmaan muuksi muuttuu, se kun sattuu olemaan yhden yksityisen ison yrityksenkin nimi. Hanke sisältää neuvolan, hammashoitolan, kotihoidon toimiston, vanhusten päiväkeskuksen ja päivähoidon toimiston. Suunnittelussa on ilmennyt ongelmia punnertaa kustannusarviota valtuuston rajaamaan kolmeen miljoonaan euroon. Näkemykseni mukaan hankkeesta olisi mahdollista napsaista eroon lähinnä päivähoidon toimisto, mutta säästö olisi vain 160.000 euron suuruusluokkaa. Iso rahahan se on sekin, mutta tilat pitäisi kuitenkin kunnostaa tähän tarkoitukseen jonnekin muualle, vaikkapa koulukeskuksen remontin yhteydessä nykyisen Syreenin koulun tiloihin. Ja samalla menetettäisiin jotakin olennaista siitä palvelukokonaisuudesta, jota Terveystalo-hankkeessa on tavoiteltu. Taloon on suunniteltu myös väestösuoja, joka osin palvelisi teollisuusalueen tarvetta. Sen sijoituspaikka voi hyvin olla toinenkin.

Jo Vapun jälkeisestä päivästä kunta aloittaa yhteistyön valtion viranomaisten kanssa asiakaspalvelujen tarjoamisessa. Yhteispalvelu aloittaa Kelan palveluilla nykyisissä Kelan tiloissa. Myöhemmin palveluyhteistyöhön tulevat mukaan ainakin poliisi ja TE-toimisto. Haluamme luoda monipuolisen palvelupisteen, jossa kuntalaiset voivat hoitaa samalla kertaa monia asioita eri viranomaisissa. Kutsumme myöhemmin mukaan myös paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden palveluja ja toimintaa voidaan yhteispalvelupisteessä esitellä.

Teuvan tuulivoimapuiston kaavoitus on myöskin asia, jonka toivon ripeästi etenevän. Millaisilla kaavoilla ja kaavamerkinnöillä tuulivoimaloiden rakentamista ohjataan, ja millaisia selvityksiä pohjaksi vaaditaan, on koko valtakunnassa vähän levällään. Asiaa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos on vasta vireillä. Teuvan puisto sijoittuisi kuitenkin sen verran selkeään ja ongelmattomaan ympäristöön, että tässä asiassa voidaan mennä rohkeasti etukenossa. Saadaan myllyt tuottamaan sähköä ja voimayhtiö maksamaan kiinteistöveroa.

Rahoittajilla on oikoluennassa hanke, joka toteutuessaan toisi uutta virtaa elinkeinotoimen kehittämiseen Teuvan alueelle. Se mahdollistaisi yritysten apuna toimivan yritysasiamiehen palkkaamisen kahdeksi vuodeksi. Olisi tietysti jo aikakin. Kauan tätä on toivottu, ja kauan tästä on puhuttu. Teuva jatkaa yhteistyötä Kaskisten kaupungin kanssa uusien työpaikkojen saamiseksi Metsä-Botnian ja Teuvan Sahan menetettyjen työpaikkojen tilalle. Tänään sain tiedon, että Pohjanmaan liitto on hyväksynyt tätä työtä tekevän hankkeen rahoituksen.

Kuntatalous kiristyy. Joudumme tinkimään tänä vuonna budjettiin varatuista määärärahoistamme noin 0,5 miljoonaa euroa. Ensi vuoden sopeutustarve on arviolta 1 miljoonan euron luokkaa. Helpointa on säästää palveluiden laadusta ja saatavuudesta, mutta seurausvaikutukset ovat näin menetellessä ikäviä. Niinpä pyrimme kiristämään vyötä toiminnan järkeistämisellä ja tehostamisella. Aina on varaa parantaa.

Taloustilanteen vuoksi uusia virkoja ja toimia ei lähivuosina juuri perusteta. Tämän vuoden talousarvio sisältää kuitenkin määrärahan koulukuraattorin palkkaamiseen. Soisin tämän toteutuvan, mieluiten yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Koulujemme oppilashuollon resurssit ovat niukkaakin niukemmat. Se ei ole hyvä säästökohde. Kuraattorin saaminen parantaa hieman tilannetta, mutta olemme sen jälkeenkin vielä kaukana valtakunnallisista suosituksista.

Haluan toivottaa kaikille oikein virkistävää ja aurinkoista kesää! Kyllä se sieltä tulossa on, vaikka tänään onkin kovin vappuinen sää. Virkavapaani ajaksi suljen tämän sivuston kommentointimahdollisuudelta. Kirjoitellaan lisää lokakuussa.

Ei kommentteja: